หน้าแรก

https://drive.google.com/drive/folders/1M-Kx2NK_72L4zJT3F7th-rr5oeciFaN1?usp=sharing


วารสารโรงเรียนปทุมราชวงศา

  • วารสารปทุมราชวงศา ประจำภาคเรียนที่ 1/2563 ::>คลิกดาวน์โหลดวารสาร 1/2563
    ส่ง 29 พ.ย. 2563 19:27 โดย วริณศิญา พงษ์เกษ
  • วารสารปทุมราชวงศา ประจำภาคเรียนที่ 2/2562 ::>คลิกดาวน์โหลดวารสาร 2/2562
    ส่ง 8 มี.ค. 2563 18:40 โดย วริณศิญา พงษ์เกษ
แสดงบทความ 1 - 2 จาก 10 รายการ ดูเพิ่มเติม »

ข่าวกิจกรรมต่างๆ

แสดงบทความ 1 - 15 จาก 1161 รายการ ดูเพิ่มเติม »

ข่าวการจัดซื้อจัดจ้าง

  • ประกาศ เรื่อง แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๑ -->คลิกดาวน์โหลดประกาศ-->คลิกดาวน์โหลดรายละเอียดแนบท้ายประกาศ
    ส่ง 25 พ.ย. 2561 20:46 โดย วริณศิญา พงษ์เกษ
แสดงบทความ 1 - 1 จาก 1 รายการ ดูเพิ่มเติม »

วีดิทัศน์แนะนำโรงเรียนปทุมราชวงศา 2564

โฆษณา คปภ.ปี63 By.โรงเรียนปทุมราชวงศา

แนะนำโรงเรียนปทุมราชวงศา โดยศิษย์เก่า

PLC โรงเรียนปทุมราชวงศา

ประเมินโรงเรียนภายนอก รอบที่ 4 จาก สมศ.

การขับเคลื่อนตามนโยบายยกระดับคุณภาพ โรงเรียนปทุมราชวงศา

SAR โรงเรียนปทุมราชวงศา

แนะนำ PLC โรงเรียนปทุมราชวงศา

การขับเคลื่อนนโยบายส่งเสริมการจัดการศึกษาทางไกลผ่านเทคโนโลยีสารสนเทศ (DLIT)


::> เกี่ยวข้องกับนักเรียน 

จำนวนผู้เข้าชม