บทความจากเว็บไซต์เดิม

ประกาศล่าสุด

  • บรรยากาศการประชุมผู้ปกครองนักเรียนชั้นม.2,3,5,6
    วันเสาร์ที่ 23 เดือนพฤษภาคม พ.ศ.2558 โรงเรียนปทุมราชวงศา อำเภอปทุมราชวงศา จังหวัดอำนาจเจริญ ได้จัดกิจกกรรมประชุมผู้ปกครองนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2,3,4,5 และ 6 โดยมีภาพบรรยากาศดังนี้
     

Comments