10 ก.ย. 2561 นายนิยม รักพรม ผู้อำนวยการ ปฏิบัติหน้าที่ประเมินผลการดำเนินงานตามมาตรฐานการปฏิบัติงานโรงเรียนมัธยมศึกษา ประจำปี ๒๕๖๑ ณ โรงเรียนหัวตะพานวิทยาคม

โพสต์11 ก.ย. 2561 04:32โดยวริณศิญา พงษ์เกษ
Comments