2 ก.ย. 2561 ครูบุคลากรโรงเรียนปทุมราชวงศาได้รับเชิญเป็นวิทยากรในการประชุมสัมมนาเรื่องการสร้างชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพ (PLC)

โพสต์11 ก.ย. 2561 05:42โดยวริณศิญา พงษ์เกษ
Comments