18 ก.ค. 2562 นายนิยม รักพรม ผู้อำนวยการ ได้เข้าร่วมการประชุมเชิงปฏิบัติการการเตรียมข้อมูลสำหรับจัดตั้งสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา ( ครบทุกจังหวัด)

โพสต์18 ก.ค. 2562 07:38โดยวริณศิญา พงษ์เกษ   [ อัปเดต 18 ก.ค. 2562 07:39 ]
Comments