8 มิ.ย. 2562 การประชุม Symposium การสอนงานแบบพี่เลี้ยงด้วยการพัฒนาบทเรียนร่วมกันผ่านชุมชนแห่งการเรียนรู้เชิงวิชาชีพ (PLC) ภาคเรียนที่ ๒/๒๕๖๑

โพสต์9 มิ.ย. 2562 19:59โดยวริณศิญา พงษ์เกษ
Comments