สพฐ.และ สพม. เขต 29 ติดตามการดำเนินงานตามโครงการ DLIT ที่โรงเรียนปทุมราชวงศา

               

               วันศุกร์ที่ 14 สิงหาคม 2558 เวลา 15.30 น. โรงเรียนปทุมราชวงศา อำเภอปทุมราชวงศา จังหวัดอำนาเจริญ ได้ต้อนรับคณะกรรมการจาก สพฐ.และสพม.เขต 29 ซึ่งมาติดตามการดำเนินงานตามโครงการ DLIT ณ ห้องลำดวน โรงเรียนปทุมราชวงศา และได้เยี่ยมชมห้องเรียนที่ใช้ในการสอนเพื่อบันทึกเทปการสอนในรายวิชาต่างๆ เพื่อเผยแพร่ให้นักเรียนสามารถเรียนรู้เพิ่มเติมผ่าน youtubeได้ โดยบรรยากาศอบอุ่นแบบกัลยาณมิตร


Comments