1. กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์


 
 
 
 
 
 

กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์

เรื่องงาน ชั้น ม.3

 
1. วิชา วิทยาศาสตร์พื้นฐาน เรื่องงาน ชั้น ม.3 โดยครูอนุชา  ชาติวงศ์ 

เรื่อง ลักษณะทางพันธุกรรม

 
2.วิชา ชีววิทยา ม.4-6  เรื่อง ลักษณะทางพันธุกรรมที่เป็นส่วนขยายพันธุศาสตร์ของเมนเดล ตอน การข่มแบบไม่สมบูรณ์ และการข่มร่วมกัน โดยคุณครูนันทนา สำเภา

เรื่อง กำลัง ชั้น ม.3

 
3.วิชา  วิทยาศาสตร์พื้นฐาน เรื่อง กำลัง ชั้น ม.3 โดยคุณครูอนุชา ชาติวงศ์ 
 


8 กลุ่มสาระการเรียนรู้
Comments