E-Classroom ห้องเรียนออนไลน์


วิธีการเข้าใช้ Google Classroom

1.นักเรียนชั้น ม.2, 3, 5 และ 6 ใช้ e-mail ขึ้นต้นด้วย pr + รหัสนักเรียน+@patum.ac.th  
password 12345678  เช่น pr10001@patum.ac.th
2.นักเรียนชั้น ม.1 และ ม.4  ใช้ e-mail ขึ้นต้นด้วย pr +เลขประจำตัวประชาชน 13 หลัก +@patum.ac.th  password 12345678  เช่น pr1370000000000@patum.ac.th-->พิมพ์ classroom.google.com
-->ใส่อีเมลโรงเรียน ใส่รหัสผ่าน คลิกเครื่องหมายบวกเข้าร่วมชั้นเรียน
-->ใส่รหัสเข้าชั้นเรียน


Comments