เกณฑ์วิทยะฐานะใหม่

เอกสารเกี่ยวกับวิทยฐานะใหม่

>>Logbook

>>หลักเกณฑ์และวิธีการให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครู มีวิทยฐานะและเลื่อนวิทยฐานะ

>>หลักเกณฑ์และวิธีการพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา สายการสอน

>>การกำหนดชั่วโมงการปฏิบัติงานและการประเมินผลงาน

>>หลักเกณฑ์ใหม่ (ว 21-2560)_230261

>>Logbook Teacher

>>การพัฒนาครู ว 22 2560

>>หลักเกณฑ์ใหม่ (ว 21-2560)

>>การพิจารณาคำขอรับการประเมินวิทยฐานะ ตามหลักเกณฑ์ ว 13/2556

>>ว 1 ปี 61 แก้ไขหลักเกณฑ์ ศน.

>> เกณฑ์การประเมินวิทยฐานะ ว 21/2560
>> ตัวอย่างไฟล์ word สำหรับยื่น คศ.3 (ชำนาญการพิเศษ)
>> เอกสารประเมินด้าน 1 ด้าน 2
>> แบบคำขอส่งผลงานส่งเขตฯ ประเมินด้าน 3


Comments