คำสั่งโรงเรียนปทุมราชวงศา

คำสั่งโรงเรียนปทุมราชวงศา ปีการศึกษา 2561

::>คำสั่งคุมสอบกลางภาค 1/2561


คำสั่งโรงเรียนปทุมราชวงศา ปีการศึกษา 2558

>> คำสั่ง แต่งตั้งเวรรักษาสถานที่ราชการ ประจำเดือน สิงหาคม 2558

>> คำสั่ง คณะกรรมการดำเนินการสอบกลางภาค 1 ปี 2558

>> คำสั่ง แต่งตั้งเวรรักษาสถานที่ราชการ ประจำเดือน กรกฎาคม 2558

>> คำสั่ง แต่งตั้งเวรรักษาสถานที่ราชการ ประจำเดือน มิถุนายน 2558

>> คำสั่ง แต่งตั้งเวรรักษาสถานที่ราชการ ประจำเดือน พฤษภาคม 2558

>> คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการค่ายปรับความรู้พื้นฐานนักเรียนชั้น ม.1 และ ม.4 ประจำปีการศึกษา 2558

คำสั่งโรงเรียนปทุมราชวงศา ปีการศึกษา 2557

>> คำสั่งแต่งตั้งเวรรักษาสถานที่ราชการ ประจำเดือน ธันวาคม 2557

>> คำสั่ง แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงาน “งานประจำปีอำเภอปทุมราชวงศา”

>> คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการค่ายจูงมือน้องเดินสู่รั้วมหาวิทยาลัยครั้งที่ 8 2557

>> คำสั่งเวรรักษาสถานที่ราชการประจำเดือนพฤศจิกายน 2557

>> คำสั่งเวรรักษาสถานที่ราชการประจำเดือนตุลาคม 2557

>> คำสั่ง แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานรับประเมินโครงการโรงเรียนมาตรฐานสากล

>> คำสั่ง แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานปรับปรุงแผนการจัดการเรียนรู้วิชา IS

Comments