ข่าวกิจกรรมภายใน


ก้าวคนละก้าว ก้าวนี้..ที่อำนาจเจริญ ณ โรงเรียนปทุมราชวงศา

โพสต์โดยวริณศิญา พงษ์เกษ   [ อัปเดต ]

       เช้าวันจันทร์ที่ 22 มกราคม 2561 เวลา 08.15 น. นายนิยม  รักพรม ท่านผู้อำนวยการ นำทีมคณะผู้บริหาร คณะครูบุคลากร นักเรียนโรงเรียนปทุมราชวงศา อำเภอปทุมราชวงศา จังหวัดอำนาจเจริญ ต้อนรับคณะทีมงานก้าวคนละก้าว ก้าวนี้..ที่อำนาจเจริญ ในการวิ่งเพื่อการกุศลหารายได้เพื่อโรงพยาบาลอำนาจเจริญ และโรงพยาบาลอำเภอ 6 แห่ง โดยมีภาพบรรยากาศดังนี้


พิธีมอบเกียรติบัตรนักเรียนที่สอบติดค่ายโอลิมปิกวิชาการ

โพสต์18 ม.ค. 2561 18:43โดยวริณศิญา พงษ์เกษ   [ อัปเดต 18 ม.ค. 2561 22:21 ]

   
    วันศุกร์ที่ 19 มกราคม 2561 เวลา 08.15 น. กิจกรรมหน้าเสาธงวันนี้ โรงเรียนปทุมราชวงศา อำเภอปทุมราชวงศา จังหวัดอำนาจเจริญ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 29 ได้จัดพิธีมอบเกียรติบัตรให้กับนักเรียนที่สามารถสอบติดค่ายโอลิมปิกวิชาการ ได้แก่
ค่ายโอลิมปิกวิชาการค่าย1
    1.ศูนย์โรงเรียนปิยะมหาราชาลัย จ.นครพนม สาขาชีววิทยา
      (1) นายปิยะรัตน์  ลอยลม  ม.6/1
      (2) นายอนวัช  สิถิระบุตร ม  ม.6/1
      (3) นายเฉลิมเกียรติ  กาเผือก  ม.6/1
      (4) นางสาวพณิชชยา  วุฒิฉันท์  ม.6/1
    2.ศูนย์โรงเรียนอำนาจเจริญ จ.อำนาจเจริญ สาขาชีววิทยา
      (1) นางสาวปิยดา  ลุสมบัติ  ม.5/1
      (2) นางสาวสมฤทัย  ไขแสง  ม.6/2
    3.ศูนย์โรงเรียนลือคำหาญวารินชำราบ จ.อุบลราชธานี สาขาฟิสิกส์
  (1) นายรชต  ลูกไทย  ม.5/1
 ค่ายโอลิมปิกวิชาการค่าย2
    1.ศูนย์มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี จ.อุบลราชธานี สาขาชีววิทยา
      (1) นายเฉลิมเกียรติ  กาเผือก  ม.6/1
      (2) นายปิยะรัตน์  ลอยลม  ม.6/1
      (3) นางสาวปิยดา  ลุสมบัติ  ม.5/1
      (4) นางสาวสมฤทัย  ไขแสง  ม.6/2
    2.ศูนย์มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี จ.อุบลราชธานี สาขาฟิสิกส์
    (1) นายรชต  ลูกไทย  ม.5/1
    ในการนี้ท่านผู้อำนวยการ นิยม รักพรม ได้ให้เกียรติเป็นประธานในพิธีมอบครั้งนี้และได้กล่าวให้โอวาทแก่นักเรียน โดยมีภาพบรรยากาศดังนี้

จัดพิธีมอบทุนการศึกษา โครงการโรงเรียนธนาคาร ประจำปีการศึกษา 2560

โพสต์17 ม.ค. 2561 18:01โดยวริณศิญา พงษ์เกษ   [ อัปเดต 17 ม.ค. 2561 18:02 ]


       วันพฤหัสบดีที่ 18 มกราคม 2561 เวลา 08.15 น. กิจกรรมหน้าเสาธงวันนี้ ได้จัดพิธีมอบทุนการศึกษา โครงการโรงเรียนธนาคาร ประจำปีการศึกษา 2560 จากหน่วยงานธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร สาขาอำเภอปทุมราชวงศา จังหวัดอำนาจเจริญ โดยมีภาพบรรยากาศบางส่วนดังนี้


กีฬาวันครู ครั้งที่ 62

โพสต์16 ม.ค. 2561 17:50โดยวริณศิญา พงษ์เกษ


 ช่วงเช้าวันอังคารที่ 16 มกราคม 2561สมาคมผู้ประกอบวิชาชีพผู้บริหารสถานศึกษาอำเภอปทุมราชวงศา ได้จัดงานวันครู ครั้งที่ 62 ประจำปี 2561 โดยเวลาประมาณ 11.00 น. ได้มีการจัดแข่งขันกีฬาฟุตบอลชายและวอลเล่ย์บอลหญิง ของคณะครูอำเภอปทุมราชวงศา โดยมีภาพบรรยากาศดังนี้วันครู ครั้งที่ 62 ประจำปี 2561

โพสต์15 ม.ค. 2561 22:53โดยวริณศิญา พงษ์เกษ   [ อัปเดต 17 ม.ค. 2561 18:14 ]


ช่วงเช้าวันอังคารที่ 16 มกราคม 2561 เวลา 07.00 น. สมาคมผู้ประกอบวิชาชีพผู้บริหารสถานศึกษาอำเภอปทุมราชวงศา ได้จัดงานวันครู ครั้งที่ 62 ประจำปี 2561 อำเภอปทุมราชวงศา ณ หอประชุมศรีเฟื่องฟ้า โรงเรียนปทุมราชวงศา อำเภอปทุมราชวงศา จังหวัดอำนาจเจริญ ได้มีคณะผู้บริหารและคณะครูจากโรงเรียนต่างๆ ภายในอำเภอปทุมราชวงศา มาร่วมในงานวันครู ครั้งที่ 62 เป็นจำนวนมาก โดยในช่วงเช้าได้มีพิธีทำบุญใส่บาตรและฃได้มีพิธีมอบเกียรติบัตรรางวัลต่างๆ ให้กับครูผู้มีผลงานดีเด่นด้านต่างๆ ในการนี้ท่านนายอำเภอปทุมราชวงศา นายจักรี ทองเจริญ  ได้ให้เกียรติเป็นประธานในพิธี โดยการดำเนินงานเป็นไปด้วยความเรียบร้อย ซึ่งมีการประมวลภาพบางส่วนได้ดังนี้
การเดินทางไกลและอยู่ค่ายพักแรมของลูกเสือสามัญรุ่นใหญ่ ประจำปีการศึกษา 2560

โพสต์12 ม.ค. 2561 04:43โดยวริณศิญา พงษ์เกษ   [ อัปเดต 12 ม.ค. 2561 04:50 ]

         วันศุกร์ที่ 12 มกราคม 2561 งานกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน โรงเรียนปทุมราชวงศา อำเภอปทุมราชวงศา จังหวัดอำนาจเจริญ ได้จัดกิจกรรมการเดินทางไกลและอยู่ค่ายพักแรมของลูกเสือสามัญรุ่นใหญ่ ประจำปีการศึกษา 2560 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 ในระหว่างวันที่ 12-13 มกราคม 2561 ณ ค่ายลูกเสือชั่วคราว โรงเรียนปทุมราชวงศา โดยมีภาพบรรยากาศดังนี้


กิจกรรมการอยู่ค่ายพักแรมของยุวกาชาด ประจำปีการศึกษา 2560

โพสต์12 ม.ค. 2561 03:39โดยวริณศิญา พงษ์เกษ   [ อัปเดต 12 ม.ค. 2561 03:41 ]

         วันศุกร์ที่ 12 มกราคม 2561 งานกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน โรงเรียนปทุมราชวงศา อำเภอปทุมราชวงศา จังหวัดอำนาจเจริญ ได้จัดกิจกรรมการเดินทางไกลและอยู่ค่ายพักแรม ประจำปีการศึกษา 2560 ของยุวกาชาด ระดับ 3 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ในระหว่างวันที่ 12-13 มกราคม 2561 ณ ค่ายยุวกาชาดชั่วคราว โรงเรียนปทุมราชวงศา โดยมีภาพบรรยากาศดังนี้

การติดตามและประเมินผลการทดลองปฏิบัติหน้าที่ราชการของครูผู้ช่วย

โพสต์11 ม.ค. 2561 02:32โดยวริณศิญา พงษ์เกษ   [ อัปเดต 11 ม.ค. 2561 02:55 ]


       ช่วงเช้าของวันพฤหัสบดีที่ 11 มกราคม 2561 เวลา 08.30 - 12.00 น. นายนิยม รักพรม  ผู้อำนวยการโรงเรียนปทุมราชวงศา พร้อมด้วยคณะกรรมการประเมินครูผู้ช่วยและกลุ่มบริหารงานบุคคล โรงเรียนปทุมราชวงศา อำเภอปทุมราชวงศา จังหวัดอำนาจเจริญ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 29 ได้ดำเนินการติดตามและประเมินผลการทดลองการปฏิบัติหน้าที่ราชการของครูผู้ช่วย จำนวน 21 ราย ได้แก่ 
1. นางสาวนุศราพร  อินทร์ลี วิชาเอกสังคมศึกษา ประเมินครั้งที่ 8
2. นายรุ่งนพฤทธิ์  บัวใหญ่ วิชาเอกสังคมศึกษา ประเมินครั้งที่ 8
3. นางสาวนันทิยา  วงศ์วิจิตร วิชาเอกภาษาไทย ประเมินครั้งที่ 5
4. นางสาวศิรินาฎ  แก้ววิชัย  วิชาเอกคณิตศาสตร์ ประเมินครั้งที่ 5
5. นายวุฒิไกร  กุลราษฎร์ วิชาเอกคณิตศาสตร์ ประเมินครั้งที่ 5
6. นายพีรวัส  พันธ์สุวรรณ วิชาเอกศิลปะ ประเมินครั้งที่ 5
7. นางสาวรัชฎา  จันทร์หอม วิชาเอกภาษาอังกฤษ ประเมินครั้งที่ 4
8. นายกิตติ  ขันอ่อน         วิชาเอกคณิตศาสตร์ ประเมินครั้งที่ 4
9. นางสาวภาวิณี  ชมชิด วิชาเอกคณิตศาสตร์ ประเมินครั้งที่ 3
10. ว่าที่ ร.ต. แมน  บุญวัง วิชาเอกภาษาไทย ประเมินครั้งที่ 3
11. นางสาวชมพูนุช  สมสะอาด วิชาเอกชีววิทยา ประเมินครั้งที่ 3 – 4 
12. นางสาวสุชาดา  โพนทะนา วิชาเอกสังคมศึกษา ประเมินครั้งที่ 1
13. นางสาวอรณี  กาแก้ว วิชาเอกสังคมศึกษา ประเมินครั้งที่ 1
14. นายวีรพงษ์  ภิรมย์ตระกูล วิชาเอกสังคมศึกษา ประเมินครั้งที่ 1
15. นางสาวมณฑิรา  กิ้มเส้ง วิชาเอกภาษาจีน ประเมินครั้งที่ 1
16. นายสุรเชษฐ์  อโลภะตานนท์ วิชาเอกภาษาจีน ประเมินครั้งที่ 1
17. นางสาวสิรินดา  สีโส วิชาเอกพลศึกษา ประเมินครั้งที่ 1
18. นายสราวุธ  นาบอน วิชาเอกศิลปะ ประเมินครั้งที่ 1
19. นายนพรัตน์  สรรพาวุธ วิชาเอกนาฏศิลป์ ประเมินครั้งที่ 1
20. นางสาวรินรดา  อินทรัตน์ วิชาเอกนาฏศิลป์ ประเมินครั้งที่ 1
21. นายกิตติพันธ์  ไกรนรา     วิชาเอกดนตรี ประเมินครั้งที่ 1
 ณ ห้องลำดวน โรงเรียนปทุมราชวงศา โดยการดำเนินงานเป็นไปด้วยความเรียบร้อย ซึ่งมีการประมวลภาพการดำเนินงานดังนี้

พิธีทำบุญเลี้ยงพระวันขึ้นปีใหม่ 2561

โพสต์9 ม.ค. 2561 17:21โดยวริณศิญา พงษ์เกษ   [ อัปเดต 9 ม.ค. 2561 17:29 ]วันศุกร์ที่ 5 มกราคม 2561 เวลา 08.00 น. นายนิยม รักพรม ผู้อำนวยการโรงเรียน นำทีมคณะกรรมการสถานศึกษา คณะผู้บริหาร คณะครูบุคลากร และนักเรียนโรงเรียนปทุมราชวงศา อำเภอปทุมราชวงศา จังหวัดอำนาจเจริญ จัดพิธีทำบุญเลี้ยงพระเนื่องในวันขึ้นปีใหม่ พ.ศ. 2561 และจับสลากของขวัญปีใหม่ให้กับนักเรียน เพื่อเป็นขวัญและกำลังใจในให้กับนักเรียนชาวฟ้า - ขาวทุกคน ณ ห้องประชุมศรีเฟื่องฟ้า โรงเรียนปทุมราชวงศา โดยได้ประมวลภาพบรรยากาศดังนี้ 

1-10 of 359