ข่าวกิจกรรมต่างๆ


รับรายตัวบุคลากรใหม่ นางสาวศิริรัตน์ ศิริวาลย์ (คุณครูแนน) วิชาเอกสังคมศึกษา

โพสต์โดยวริณศิญา พงษ์เกษ


วันอังคารที่ 1 ธันวาคม 2563 กลุ่มบริหารงานบุคคล โรงเรียนปทุมราชวงศา อำเภอปทุมราชวงศา จังหวัดอำนาจเจริญ ได้ดำเนินการรับรายตัวบุคลากรใหม่ นางสาวศิริรัตน์  ศิริวาลย์ (คุณครูแนน) วิชาเอกสังคมศึกษา นักเรียนทุนโครงการผลิตครูเพื่อพัฒนาท้องถิ่น ณ ห้องประชุมเล็ก อาคาร 1 โรงเรียนปทุมราชวงศา
ติว O-NET ม.3 ประจำปีการศึกษา 2563 วิชาคณิตศาสตร์

โพสต์โดยวริณศิญา พงษ์เกษ   [ อัปเดต ]


วันอังคารที่ 1 ธันวาคม 2563 เวลา 13.30 น. กลุ่มบริหารงานวิชาการ โรงเรียนปทุมราชวงศา อำเภอปทุมราชวงศา จังหวัดอำนาจเจริญ ได้จัดติว O-NET ม.3 ประจำปีการศึกษา 2563 วิชาคณิตศาสตร์  ม.ต้น กลุ่ม B (3/1,3/2,3/7) วิทยากรโดย คุณครูชมพูนุช เกื้อทาน และคุณครูหทัยกาญจน์ พลพันขาง ณ ห้องประชุมลำดวน อาคาร 3 ซึ่งมีภาพบรรยากาศดังนี้

ติว O-NET ม.3 ประจำปีการศึกษา 2563 วิชาภาษาอังกฤษ

โพสต์โดยวริณศิญา พงษ์เกษ   [ อัปเดต ]

วันอังคารที่ 1 ธันวาคม 2563 เวลา 13.30 น. กลุ่มบริหารงานวิชาการ โรงเรียนปทุมราชวงศา อำเภอปทุมราชวงศา จังหวัดอำนาจเจริญ ได้จัดการติว O-NET กลุ่ม A ระดับชั้น ม.3/3 - 3/6 รายวิชาภาษาอังกฤษ วิทยากรโดย ครูสงบ กาณารักษ์ ณ ห้องประชุมบริดจสโตน อาคาร 4 ซึ่งมีภาพบรรยากาศดังนี้

ปฐมนิเทศนักเรียน ประจำภาคเรียนที่ 2/2563

โพสต์โดยวริณศิญา พงษ์เกษ


วันจันทร์ที่ 30 พฤศจิกายน 2563 เวลา 09.30 น. โรงเรียนปทุมราชวงศา อำเภอปทุมราชวงศา จังหวัดอำนาจเจริญ ได้จัดการปฐมนิเทศนักเรียน ประจำภาคเรียนที่ 2/2563 ณ หอประชุมศรีเฟื่องฟ้า โดยมีคณะผู้บริหารได้มาให้คำชี้แจงรายละเอียดข้อปฏิบัติต่างๆของโรงเรียนให้กับนักเรียนได้รับทราบและปฏิบัติ ซึ่งมีภาพบรรยากาศดังนี้พิธีมอบช่อดอกไม้ต้อนรับ นายวาทิต เสนสาร คุณครูพลศึกษาคนใหม่

โพสต์โดยวริณศิญา พงษ์เกษ   [ อัปเดต ]

วันอาทิตย์ที่ 29 พฤศจิกายน เวลา 08.10 น. กิจกรรมหน้าเสาธงเช้านี้ โรงเรียนปทุมราชวงศา อำเภอปทุมราชวงศา จังหวัดอำนาจเจริญ ได้จัดพิธีมอบ  ช่อดอกไม้ต้อนรับ นายวาทิต เสนสาร คุณครูพลศึกษาคนใหม่ ในการนี้ นายสุกิจ จันทบาล ผู้อำนวยการ ได้ให้เกียรติเป็นประธานในพิธีมอบ ซึ่งมีภาพบรรยากาศดังนี้

การประชุมผู้ปกครอง ห้องเรียนพิเศษทางภาษา FLIP ประจำภาคเรียนที่ 2/2563

โพสต์29 พ.ย. 2563 01:51โดยวริณศิญา พงษ์เกษ   [ อัปเดต 29 พ.ย. 2563 19:31 ]

วันอาทิตย์ที่ 29 พฤศจิกายน 2563 เวลา 09.00 น. โรงเรียนปทุมราชวงศา อำเภอปทุมราชวงศา จังหวัดอำนาจเจริญ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 29 ได้ดำเนินการประชุมผู้ปกครองนักเรียห้องเรียนพิเศษทางด้านภาษา FLIP ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2563 ณ ห้องประชุมบริดจสโตน อาคาร 4โรงเรียนปทุมราชวงศา จังหวัดอำนาจเจริญ โดยท่านผู้อำนวยการ นายสุกิจ จันทบาล ได้ให้เกียรติเป็นประธานในพิธีและพบปะผู้ปกครองด้วยความยินดียิ่ง ซึ่งการดำเนินการเป็นไปด้วยความเรียบร้อย ดังภาพบรรยากาศต่อไปนี้

การประชุมผู้ปกครอง ภาคเรียนที่ 2/2563

โพสต์29 พ.ย. 2563 00:41โดยวริณศิญา พงษ์เกษ   [ อัปเดต 29 พ.ย. 2563 21:26 ]


วันอาทิตย์ที่ 29 พฤศจิกายน 2563 เวลา 09.00 น. โรงเรียนปทุมราชวงศา อำเภอปทุมราชวงศา จังหวัดอำนาจเจริญ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 29 ได้ดำเนินการประชุมผู้ปกครองนักเรียนห้องเรียนทั่วไป ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2563 ณ ห้องประชุมศรีเฟื่องฟ้า โรงเรียนปทุมราชวงศา จังหวัดอำนาจเจริญ โดยท่านผู้อำนวยการ นายสุกิจ จันทบาล ได้ให้เกียรติเป็นประธานในพิธีและพบปะผู้ปกครองด้วยความยินดียิ่ง ซึ่งการดำเนินการเป็นไปด้วยความเรียบร้อย ดังภาพบรรยากาศต่อไปนี้วันที่ 3 ของการอบรมTF-NIE STEM Leadership Programme for Thai Educators

โพสต์25 พ.ย. 2563 22:59โดยวริณศิญา พงษ์เกษ   [ อัปเดต 25 พ.ย. 2563 23:05 ]

วันพฤหัสบดีที่ 26 พฤศจิกายน 2563 เวลา 09.00 น. โรงเรียนปทุมราชวงศา อำเภอปทุมราชวงศา จังหวัดอำนาจเจริญ ร่วมการอบรมTF-NIE STEM Leadership Programme for Thai Educators เป็นวันที่ 3 ในรูปแบบออนไลน์ของโครงการความร่วมมือการจัดการเรียนรู้สะเต็มศึกษา (STEM Education) ระหว่างประเทศไทย กับประเทศสิงคโปร์ ซึ่งมีภาพบรรยากาศดังนี้
วันที่ 2 ของการอบรมTF-NIE STEM Leadership Programme for Thai Educators

โพสต์25 พ.ย. 2563 22:47โดยวริณศิญา พงษ์เกษ   [ อัปเดต 25 พ.ย. 2563 22:48 ]


วันพุธที่ 25 พฤศจิกายน 2563 เวลา 09.00 น. โรงเรียนปทุมราชวงศา อำเภอปทุมราชวงศา จังหวัดอำนาจเจริญ ร่วมการอบรมTF-NIE STEM Leadership Programme for Thai Educators เป็นวันที่ 2 ในรูปแบบออนไลน์ของโครงการความร่วมมือการจัดการเรียนรู้สะเต็มศึกษา (STEM Education) ระหว่างประเทศไทย กับประเทศสิงคโปร์ ซึี่งมีภาพบรรยากาศดังนี้


ผลการแข่งขันฟุตบอลชาย กีฬานักเรียน นักศึกษา ครั้งที่ 42 ประจำปี 2563

โพสต์25 พ.ย. 2563 03:36โดยวริณศิญา พงษ์เกษ

วันพุธที่ 25 พฤศจิกายน 2563 ผลการแข่งขันฟุตบอลชาย กีฬานักเรียน นักศึกษา ครั้งที่ 42 ประจำปี 2563 รอบคัดเลือกตัวแทนภาค 3 โรงเรียนปทุมราชวงศาตัวแทนจังหวัดอำนาจเจริญ ผ่านเข้ารอบรองชนะเลิศเป็นที่เรียบร้อย

1-10 of 1088