ข่าวกิจกรรมภายใน


พิธีจุดเทียนเพื่อน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณในหลวงรัชกาลที่ 9

โพสต์13 ต.ค. 2562 19:17โดยวริณศิญา พงษ์เกษ

วันอาทิตย์ที่ 13 ตุลาคม พ.ศ. 2562 เวลา 18.30 น. นายนิยม รักพรม ผู้อำนวยการ พร้อมด้วยผู้บริหาร และคณะครู โรงเรียนปทุมราชวงศา อำเภอปทุมราชวงศา จังหวัดอำนาจเจริญ ได้ร่วมพิธีจุดเทียนเพื่อน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ในหลวงรัชกาลที่ 9 ณ หอประชุมที่ว่าการอำเภอปทุมราชวงศา จังหวัดอำนาจเจริญ  

::>คลิกดูรูปภาพทั้งหมดเพิ่มเติม


พิธีวางพวงมาลาและพิธีถวายบังคมเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต ในหลวงรัชกาลที่ 9

โพสต์12 ต.ค. 2562 21:06โดยวริณศิญา พงษ์เกษ

วันอาทิตย์ที่ 13 ตุลาคม พ.ศ. 2562 เวลา 08.30 น. นายนิยม รักพรม ท่านผู้อำนวยการ พร้อมด้วยผู้บริหาร และคณะครู โรงเรียนปทุมราชวงศา อำเภอปทุมราชวงศา จังหวัดอำนาจเจริญ ได้ร่วมพิธีวางพวงมาลาและพิธีถวายบังคมเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ในหลวงรัชกาลที่ ณ หอประชุมที่ว่าการ  อำเภอปทุมราชวงศา จังหวัดอำนาจเจริญ
คลิกดูรูปภาพทั้งหมดเพิ่มเติม  
 


นักเรียนห้องเรียนพิเศษ GIP ร่วมพิธีเปิดค่ายโอลิมปิกชีววิทยา ค่าย 1 โรงเรียนปิยะมหาราชาลัย จังหวัดนครพนม ประจำปีการศึกษา 2562

โพสต์6 ต.ค. 2562 01:49โดยวริณศิญา พงษ์เกษ   [ อัปเดต 6 ต.ค. 2562 01:51 ]

วันอาทิตย์ที่ 6 ตุลาคม พ.ศ. 2562 นายณัชธฤต เกื้อทาน และ นางชมพูนุช เกื้อทาน ตัวแทนครูห้องเรียนพิเศษ (GIP) โรงเรียนปทุมราชวงศา ได้นำนักเรียน นายศุภสรณ์ สายหยุด นักเรียนชั้น ม.5/1 (GIP) เข้าร่วมพิธีเปิดค่ายโอลิมปิกวิชาการ สอวน. ค่าย 1 สาขาชีววิทยา ณ โรงเรียนปิยะมหาราชาลัย จังหวัดนครพนม ตัวแทนนักเรียนร่วมแข่งขันภาษาอังกฤษเพชรยอดมงกุฎ ครั้งที่ 14 ประจำปีการศึกษา 2562

โพสต์5 ต.ค. 2562 19:56โดยวริณศิญา พงษ์เกษ   [ อัปเดต 6 ต.ค. 2562 02:34 ]


   วันอาทิตย์ที่ 6 ตุลาคม พ.ศ. 2562 เวลา 09.00 – 10.00 น. ตัวแทนนักเรียนโรงเรียนปทุมราชวงศา ได้แก่

      ระดับชั้น ม.ต้น จำนวน 3 คน ได้แก่

1.เด็กหญิงชิดชนก  โสมรักษ์ ชั้น ม.2/1 (GIP)

2.เด็กหญิงยลดา  ชนะพาห์ ชั้น ม.3/1 (GIP)

3.เด็กหญิงญาณวิภา  ทวีพันธ์ ชั้น ม.3/1 (GIP)

ระดับชั้น ม.ปลาย จำนวน 3 คน ได้แก่

        1.นางสาวฟ้าประทาน  สง่างาม ชั้น ม.5/1 (GIP)
        2.นางสาวเพชรรดา กังขอนนอก ชั้น ม.4/7 (FLIP)
        3.นางสาวปฐมาภรณ์ พรมกสิกร ชั้น ม.4/1 (GIP)

   เข้าร่วมแข่งขันภาษาอังกฤษเพชรยอดมงกุฎ ครั้งที่ 14 ประจำปีการศึกษา 2562 โรงเรียนฤทธิยะวรรณาลัย จังหวัดกรุงเทพมหานคร

::>คลิกดูรูปภาพทั้งหมดเพิ่มเติม

ตัวแทนนักเรียนเดินทางเพื่อเข้าร่วมแข่งขันภาษาอังกฤษเพชรยอดมงกุฎ ประจำปีการศึกษา 2562

โพสต์5 ต.ค. 2562 05:51โดยวริณศิญา พงษ์เกษ   [ อัปเดต 5 ต.ค. 2562 19:14 ]

เช้าวันเสาร์ที่ 5 ตุลาคม 2562 นางสาวณัฐพร ก้อนรัตน์ และนางสาวรัชฎา จันทร์หอม ตัวแทนครูกลุ่มสาระภาษาต่างประเทศ ได้นำตัวแทนนักเรียนโรงเรียนปทุมราชวงศา เดินทางเพื่อเข้าร่วมแข่งขันภาษาอังกฤษเพชรยอดมงกุฎในวันที่ 6 ตุลาคม 2562 ณ โรงเรียนฤทธิยะวรรณาลัย จังหวัดกรุงเทพมหานคร
นักเรียนห้องเรียนพิเศษ GIP ร่วมพิธีเปิดค่ายโอลิมปิกชีววิทยา ประจำปีการศึกษา 2562

โพสต์5 ต.ค. 2562 05:22โดยวริณศิญา พงษ์เกษ

          
  วันเสาร์ที่ 5 ตุลาคม 2562 นางสาวเบญจมาภรณ์  อินทร์โสม ตัวแทนครูกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ ได้นำนักเรียนห้องเรียนพิเศษ (GIP) จำนวน 4 คน ได้แก่

1. นายศุภกฤต  คำอ่อน ชั้น ม.5/1

2. นางสาวณัฐวดี  อุดมศรี ชั้น ม.5/1

3. นางสาวชลธิชา  เหิกขุนทด ชั้น ม.5/1

4. นางสาวเกษร  ลำงาม ชั้น ม.5/1

      เข้าร่วมพิธีเปิดค่ายโอลิมปิกวิชาการ สอวน. ค่าย 1 วิชาชีววิทยา ประจำปีการศึกษา 2562 ณ ศูนย์โรงเรียนอำนาจเจริญ ในระหว่างวันที่ 5 19 ตุลาคม 2562 ภายใต้การกำกับดูแลของศูนย์ สอวน. มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี


การติดตามและประเมินผลการทดลองปฏิบัติหน้าที่ราชการของครูผู้ช่วย

โพสต์3 ต.ค. 2562 22:21โดยวริณศิญา พงษ์เกษ


วันศุกร์ที่ ๔ ตุลาคม ๒๕๖๒ เวลา ๐๙.๐๐ - ๑๒.๐๐ น. นางสาวลำพูล ลาพานิช  รองผู้อำนวยการ นางสาวเกษมศรี  ลาภรัตน์ รองผู้อำนวยการ พร้อมด้วยคณะกรรมการประเมินครูผู้ช่วย โรงเรียนปทุมราชวงศา อำเภอปทุมราชวงศา จังหวัดอำนาจเจริญ ได้ดำเนินการติดตามและประเมินผลการทดลองปฏิบัติหน้าที่ราชการของครูผู้ช่วย จำนวน ๓ ราย ในการนี้ นายสุพรรณ พันธ์สุวรรณ ผู้ทรงคุณวุฒิ ได้ให้เกียรติร่วมการประเมินครั้งนี้ด้วย ณ ห้องประชุมลำดวน โรงเรียนปทุมราชวงศา โดยการดำเนินงานเป็นไปด้วยความเรียบร้อย ซึ่งมีภาพบรรยากาศดังนี้

ร่วมเปลี่ยนเรียนรู้ในกิจกรรมประชุม Symposium ของโรงเรียนพนาศึกษา

โพสต์30 ก.ย. 2562 07:20โดยวริณศิญา พงษ์เกษ


วันจันทร์ที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๒ นายนิยม รักพรม ผู้อำนวยการ พร้อมด้วย นางสาวลำพูล ลาพานิช รองผู้อำนวยการ และนายณัชธฤต เกื้อทาน ตำแหน่ง ครู วิทยฐานะ ชำนาญการพิเศษ โรงเรียนปทุมราชวงศา ได้รับเกียรติจากโรงเรียนพนาศึกษา จังหวัดอำนาจเจริญ ให้เป็นผู้เชี่ยวชาญภายนอกไปร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในกิจกรรม symposium "พลังการเรียนรู้ สู่ห้องเรียนคุณภาพ" ภาคเรียนที่ ๑/๒๕๖๒ ของโรงเรียนพนาศึกษา ซึ่งโรงเรียนปทุมราชวงศาเคยไปอบรมเชิงปฏิบัติการให้กับคณะครูในวันที่ ๒๓ - ๒๔ สิงหาคม ๒๕๖๒ ที่ผ่านมา โดยประมวลภาพบรรยากาศได้ดังนี้ร่วมเปลี่ยนเรียนรู้ในกิจกรรมประชุม Symposium ของโรงเรียนพิบูลมังสาหาร จ.อุบลราชธานี

โพสต์28 ก.ย. 2562 02:51โดยวริณศิญา พงษ์เกษ


วันพฤหัสบดีที่ ๒๖ กันยายน ๒๕๖๒ นายนิยม รักพรม ผู้อำนวยการ และนายณัชธฤต เกื้อทาน ตำแหน่ง ครู วิทยฐานะ ชำนาญการพิเศษ โรงเรียนปทุมราชวงศา อำเภอปทุมราชวงศา จังหวัดอำนาจเจริญ ได้รับเกียรติจากโรงเรียนพิบูลมังสาหาร จังหวัดอุบลราชธานี ให้ไปชื่นชมและแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในกิจกรรมประชุม Symposium ของโรงเรียนเพื่อสรุปและถอดบทเรียนในการดำเนินงานของภาคเรียนที่ ๑/๒๕๖๒ เกี่ยวกับ "การพัฒนาบทเรียนร่วมกันผ่านชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพ" ซึ่งโรงเรียนปทุมราชวงศาได้ไปเป็นพี่เลี้ยงในการจัดอบรมเชิงปฏิบัติการเมื่อวันที่ ๑๘ กรกฎาคม ๒๕๖๒ ที่ผ่านมา โดยมีภาพบรรยากาศดังนี้


ครูชาวจีนกล่าวอำลาในการปฏิบัติหน้าที่การสอน

โพสต์26 ก.ย. 2562 22:45โดยวริณศิญา พงษ์เกษ


วันศุกร์ที่ ๒๗ กันยายน ๒๕๖๒ เวลา ๐๘.๑๕ น. กิจกรรมหน้าเสาธงวันนี้ คุณครูชาวจีนกล่าวอำลาและท่านผู้อำนวยการ นิยม รักพรม และตัวแทนนักเรียนห้อง ม.๔/๗ (FLIP) ได้กล่าวขอบคุณที่ได้มามอบความรู้ทางด้านภาษาจีนให้กับนักเรียนโรงเรียนปทุมราชวงศา ในภาคเรียนที่ ๑ /๒๕๖๒ ซึ่งมีภาพบรรยากาศดังนี้

1-10 of 758