ข่าวกิจกรรมภายใน


นักเรียนโรงเรียนปทุมราชวงศา สอบติดคณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี

โพสต์24 เม.ย. 2561 19:49โดยวริณศิญา พงษ์เกษ   [ อัปเดต 24 เม.ย. 2561 19:51 ]


ขอแสดงความยินดีกับนักเรียนห้องเรียนพิเศษ (GIP) โรงเรียนปทุมราชวงศา นายเฉลิมเกียรติ กาเผือก ม.6/1 ที่สามารถสอบติดคณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ประจำปีการศึกษา 2561งานคืนสู่เหย้าชาว ฟ้า-ขาว

โพสต์13 เม.ย. 2561 20:16โดยวริณศิญา พงษ์เกษ   [ อัปเดต 13 เม.ย. 2561 20:28 ]


วันศุกร์ที่ 13 เมษายน 2561 โรงเรียนปทุมราชวงศา อำเภอปทุมราชวงศา จังหวัดอำนาจเจริญ ได้จัดงานคืนสู่เหย้าชาว ฟ้า-ขาว เป็นการทอดผ้าป่าเพื่อการศึกษา เพื่อระดมทุนเพื่อบริจาคเงินเพื่อการศึกษา งานคืนสู่เหย้าชาว  น.ค.  ป.ร. โดยได้มีการประมวลภาพบรรยากาศดังนี้

การมอบตัวและประชุมผู้ปกครองนักเรียน ม.4 ปีการศึกษา 2561

โพสต์7 เม.ย. 2561 22:59โดยวริณศิญา พงษ์เกษ


วันอาทิตย์ที่ 8 เมษายน 2561 เวลา 09.00 น. โรงเรียนปทุมราชวงศา อำเภอปทุมราชวงศา จังหวัดอำนาจเจริญ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 29 ได้ดำเนินการรับมอบตัวและประชุมผู้ปกครองนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ประจำปีการศึกษา 2561 ณ ห้องประชุมบริดจสโตน โรงเรียนปทุมราชวงศา จังหวัดอำนาจเจริญ โดยท่านผู้อำนวยการ นายนิยม รักพรม ได้ให้เกียรติเป็นประธานและพบปะผู้ปกครองด้วยความยินดียิ่ง ซึ่งการดำเนินการเป็นไปด้วยความเรียบร้อย ดังภาพบรรยากาศต่อไปนี้

การมอบตัวและประชุมผู้ปกครองนักเรียน ม.1 ปีการศึกษา 2561

โพสต์6 เม.ย. 2561 23:25โดยวริณศิญา พงษ์เกษ


วันเสาร์ที่ 7 เมษายน 2561 เวลา 09.00 น. โรงเรียนปทุมราชวงศา อำเภอปทุมราชวงศา จังหวัดอำนาจเจริญ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 29 ได้ดำเนินการรับมอบตัวและประชุมผู้ปกครองนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ประจำปีการศึกษา 2561 ณ ห้องประชุมบริดจสโตน โรงเรียนปทุมราชวงศา จังหวัดอำนาจเจริญ โดยท่านผู้อำนวยการ นายนิยม รักพรม ได้ให้เกียรติเป็นประธานและพบปะผู้ปกครองด้วยความยินดียิ่ง ซึ่งการดำเนินการเป็นไปด้วยความเรียบร้อย ดังภาพบรรยากาศต่อไปนี้

งานชุมนุมยุวกาชาดส่วนภูมิภาค(ภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง )

โพสต์28 มี.ค. 2561 19:33โดยวริณศิญา พงษ์เกษ   [ อัปเดต 28 มี.ค. 2561 21:49 ]

วันที่ 26 มีนาคม 2561 งานกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนโรงเรียนปทุมราชวงศา อำเภอปทุมราชวงศา จังหวัดอำนาจเจริญ ได้นำนักเรียนเข้าร่วมงานชุมนุมยุวกาชาดส่วนภูมิภาค(ภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง ) ค่ายลูกเสืออ่างห้วยยาง อำเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา ในระหว่างวันที่ 26 - 30 มีนาคม 2561 ซึ่งมีภาพบรรยากาศดังนี้ค่ายเตรียมความพร้อมและปรับพื้นฐานห้องเรียนพิเศษ (GIP) ม.1 ประจำปีการศึกษา 2561

โพสต์27 มี.ค. 2561 23:34โดยวริณศิญา พงษ์เกษ   [ อัปเดต 28 มี.ค. 2561 01:50 ]


ด้วยงานห้องเรียนพิเศษ โรงเรียนปทุมราชวงศา อำเภอปทุมราชวงศา จังหวัดอำนาจเจริญ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต29 ได้จัดกิจกรรมค่ายเตรียมความพร้อมและปรับพื้นฐานห้องเรียนพิเศษ (GIP) นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ปีการศึกษา 2561 ตามโครงการพัฒนาและส่งเสริมศักยภาพผู้มีความสามารถพิเศษระดับมัธยมศึกษาตอนต้น โดยใช้หลักสูตรห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์ ตามแนวทางของ สสวท. และ สอวน. ระหว่างวันที่ 27 - 28 มีนาคม 2561 ณ ห้องประชุมบริดจสโตน อาคาร 4 โรงเรียนปทุมราชวงศา จังหวัดอำนาจเจริญ โดยการดำเนินงานเป็นไปด้วยความเรียบร้อย ซึ่งได้ประมวลภาพกิจกรรมดังนี้

การประเมินประสิทธิภาพและประสิทธิผลของการปฏิบัติงานตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียน รอบประเมินระหว่างวันที่ 1 ตุลาคม 2560 - 31มีนาคม 2561

โพสต์25 มี.ค. 2561 23:10โดยวริณศิญา พงษ์เกษ   [ อัปเดต 25 มี.ค. 2561 23:22 ]


 เช้าวันจันทร์ที่ 26 มีนาคม 2561 เวลา 09.00 น. นายนิยม รักพรม ท่านผู้อำนวยการ นำทีมคณะผู้บริหาร และคณะบุคลากรโรงเรียนปทุมราชวงศา อำเภอปทุมราชวงศา จังหวัดอำนาจเจริญ ได้ต้อนรับคณะกรรมการจากสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 29 ซึ่งได้ออกมาติดตามและประเมินประสิทธิภาพและประสิทธิผลของการปฏิบัติงานตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียน (รอบประเมินระหว่างวันที่ 1 ตุลาคม 2560 - 31มีนาคม 2561) ณ ห้องประชุมบริดจสโตน โรงเรียนปทุมราชวงศา โดยการดำเนินงานเป็นไปด้วยความเรียบร้อย ซึ่งมีภาพบรรยากาศดังนี้

นักเรียนเข้ารับทุนการศึกษามูลนิธิเปรม ติณสูลานนท์ ประจำปีการศึกษา 2560

โพสต์21 มี.ค. 2561 20:29โดยวริณศิญา พงษ์เกษ   [ อัปเดต 21 มี.ค. 2561 20:44 ]


วันพฤหัสบดีที่ 22 มีนาคม 2561 กลุ่มงานแนะแนวโรงเรียนปทุมราชวงศา อำเภอปทุมราชวงศา จังหวัดอำนาจเจริญ ได้นำนักเรียนเข้ารับทุนการศึกษามูลนิธิเปรม ติณสูลานนท์ ประจำปีการศึกษา 2560 ณ ห้องประชุมพระมงคลมิ่งเมือง ชั้น 4 ศาลากลางจังหวัดอำนาจเจริญ โดยนักเรียนโรงเรียนปทุมราชวงศาที่ได้รับทุนมีจำนวน 4 คน ได้แก่ 
1.ด.ญ.ธิดารัตน์  ชาติแดงตา  ม.2  จำนวนเงินทุน  2,000 บาท
2.ด.ญ.รุ่งทิพย์  เฉียบแหลม   ม.2  จำนวนเงินทุน  2,000 บาท
3. นายหฤชิต  ก้านกิ่ง           ม.6  จำนวนเงินทุน  2,000 บาท
4. น.ส.หนึ่งฤทัย  ห้อมล้อม   ม.6  จำนวนเงินทุน  2,000 บาท

การประชุม Symposium การสร้างชุมชนแห่งการเรียนรู้เชิงวิชีพ (PLC)

โพสต์20 มี.ค. 2561 02:29โดยวริณศิญา พงษ์เกษ


วันอังคารที่ 20 มีนาคม 2561 เวลา 08.20 น. นายนิยม รักพรม ท่านผู้อำนวยการ นำทีมคณะผู้บริหารและคณะครูบุคลากร โรงเรียนปทุมราชวงศา อำเภอปทุมราชวงศา จังหวัดอำนาจเจริญ จัดการประชุม Symposium โครงการ การสร้างชุมชนแห่งการเรียนรู้เชิงวิชาชีพ Professional Learning Community : PLC) เพื่อส่งเสริมทักษะครู 4.0 กับพัฒนาทักษะศตวรรษที่ 21 ของผู้เรียน 4.0 ณ ห้องประชุมบริดจโตน โรงเรียนปทุมราชวงศา ในการนี้ท่าน ดร.ฤทธา นันทพันธ์ ศึกษาธิการจังหวัดอำนาจเจริญ ได้ให้เกียรติเป็นประธานในพิธีเปิด และคณะผู้บริหาร คณะครูจากโรงเรียนต่างๆ ได้มาศึกษาดูงานในครั้งนี้ด้วย ซึ่งการประชุมในครั้งนี้ได้มีวิทยากรหลักได้แก่
1. รองศาสตราจารย์ ดร.พิมพันธ์ เดชะคุปต์                  คณะครุศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
2. รองศาสตราจารย์ ดร.สิริพันธุ์ สุวรรณมรรคา                คณะครุศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
3. อาจารย์ ดร.จรินทร วินทะไชย์                          คณะครุศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
4. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เสนอ ภิรมจิตรผ่อง          คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี
โดยการดำเนินงานเป็นไปด้วยความเรียบร้อย ซึ่งประมวลภาพกิจกรรมดังนี้


พิธีปัจฉิมนิเทศและมอบวุฒิบัตร ประจำปีการศึกษา 2560

โพสต์11 มี.ค. 2561 23:15โดยวริณศิญา พงษ์เกษ   [ อัปเดต 12 มี.ค. 2561 00:07 ]


เช้าวันจันทร์ที่ 12 มีนาคม 2561 เวลา 08.00 น. งานแนะแนวโรงเรียนปทุมราชวงศา อำเภอปทุมราชวงศา จังหวัดอำนาจเจริญ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 29 ได้จัดงานพิธีมอบวุฒิบัตรและวันปัจฉิมนิเทศสำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 และชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ประจำปีการศึกษา 2560 ณ หอประชุมศรีเฟื่องฟ้า โรงเรียนปทุมราชวงศา โดยการดำเนินงานเป็นไปด้วยความเรียบร้อย ซึ่งประมวลภาพงานได้ดังนี้

1-10 of 395