ข่าวกิจกรรมต่างๆ


การประชุมสามัญข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ประจำเดือนพฤษภาคม 2565

โพสต์12 พ.ค. 2565 03:11โดยวริณศิญา พงษ์เกษ

วันพฤหัสบดีที่ 12 พฤษภาคม 2565 เวลา 13.30 น. นางสาวลำพูล ลาพานิช รองผู้อำนวยการ พร้อมด้วยคณะครู โรงเรียนปทุมราชวงศา อำเภอปทุมราชวงศา จังหวัดอำนาจเจริญ ได้ดำเนินงานการประชุมสามัญข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ประจำเดือนพฤษภาคม 2565 ณ ห้องประชุมบริดจสโตน อาคาร 4 โรงเรียนปทุมราชวงศา ซึ่งมีภาพบรรยากาศดังนี้การปฐมนิเทศและรับอุปกรณ์การเรียน นักเรียนชั้น ม.5 และ ม.6 ประจำปีการศึกษา 2565

โพสต์11 พ.ค. 2565 21:19โดยวริณศิญา พงษ์เกษ   [ อัปเดต 11 พ.ค. 2565 22:01 ]

วันพฤหัสบดีที่ 12 พฤษภาคม 2565 เวลา 08.30 น. โรงเรียนปทุมราชวงศา อำเภอปทุมราชวงศา จังหวัดอำนาจเจริญ  ได้ดำเนินงานการปฐมนิเทศและรับอุปกรณ์การเรียน นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 และ 6 ประจำปีการศึกษา 2565 โดยการดำเนินงานเป็นไปด้วยความเรียบร้อย
รับรายงานตัวข้าราชการครู ตำแหน่ง ครูผู้ช่วย คือ นางสาวอิสรีญา ต้องสู วิชาเอก สุขศึกษาและพลศึกษา

โพสต์11 พ.ค. 2565 20:33โดยวริณศิญา พงษ์เกษ

วันพฤหัสบดีที่ 12 พฤษภาคม 2565 กลุ่มบริหารงานบุคคล โรงเรียนปทุมราชวงศา อำเภอปทุมราชวงศา จังหวัดอำนาจเจริญ ได้ดำเนินงานรับรายงานตัวข้าราชการครู ตำแหน่ง ครูผู้ช่วย คือ  นางสาวอิสรีญา  ต้องสู  วิชาเอก สุขศึกษาและพลศึกษา ณ ห้องประชุมเล็ก อาคาร 1 โรงเรียนปทุมราชวงศา โดยการดำเนินงานเป็นไปด้วยความเรียบร้อย
ประเมินการเตรียมความพร้อมและพัฒนาอย่างเข้ม ตำแหน่ง ครูผู้ช่วย

โพสต์11 พ.ค. 2565 02:54โดยวริณศิญา พงษ์เกษ

วันพุธที่ 11 พฤษภาคม 2565 โรงเรียนปทุมราชวงศา อำเภอปทุมราชวงศา จังหวัดอำนาจเจริญ ได้ดำเนินงานประเมินการเตรียมความพร้อมและพัฒนาอย่างเข้ม ตำแหน่ง ครูผู้ช่วย ณ ห้องประชุมบริดจสโตน อาคาร 4 โรงเรียนปทุมราชวงศา โดยการดำเนินงานเป็นไปด้วยความเรียบร้อย

การปฐมนิเทศและรับอุปกรณ์การเรียน นักเรียนชั้น ม.2 และ ม.3 ประจำปีการศึกษา 2565

โพสต์10 พ.ค. 2565 21:07โดยวริณศิญา พงษ์เกษ   [ อัปเดต 10 พ.ค. 2565 22:08 ]


วันพุธที่ 11 พฤษภาคม 2565 เวลา 08.30 น. โรงเรียนปทุมราชวงศา อำเภอปทุมราชวงศา จังหวัดอำนาจเจริญ  ได้ดำเนินงานการปฐมนิเทศและรับอุปกรณ์การเรียน นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 และ 3 ประจำปีการศึกษา 2565 โดยการดำเนินงานเป็นไปด้วยความเรียบร้อยการปฐมนิเทศและรับอุปกรณ์การเรียน นักเรียนชั้น ม.4 ประจำปีการศึกษา 2565

โพสต์9 พ.ค. 2565 21:38โดยวริณศิญา พงษ์เกษ   [ อัปเดต 9 พ.ค. 2565 21:53 ]

วันอังคารที่ 10 พฤษภาคม 2565 เวลา 08.30 น. โรงเรียนปทุมราชวงศา อำเภอปทุมราชวงศา จังหวัดอำนาจเจริญ ได้ดำเนินการปฐมนิเทศและรับอุปกรณ์การเรียน นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ประจำปีการศึกษา 2565 โดยการดำเนินงานเป็นไปด้วยความเรียบร้อยการปฐมนิเทศและรับอุปกรณ์การเรียน นักเรียนชั้น ม.1 ประจำปีการศึกษา 2565

โพสต์8 พ.ค. 2565 21:26โดยวริณศิญา พงษ์เกษ   [ อัปเดต 8 พ.ค. 2565 21:26 ]

วันจันทร์ที่ 9 พฤษภาคม 2565 โรงเรียนปทุมราชวงศา อำเภอปทุมราชวงศา จังหวัดอำนาจเจริญ ได้ดำเนินการปฐมนิเทศและรับอุปกรณ์การเรียน นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ประจำปีการศึกษา 2565 โดยการดำเนินงานเป็นไปด้วยความเรียบร้อย

เซ็นต์สัญญาจ้างครูภาษาจีน ตำแหน่งลูกจ้างชั่วคราว

โพสต์22 เม.ย. 2565 02:47โดยวริณศิญา พงษ์เกษ

วันศุกร์ที่ 22 เมษายน 2565 กลุ่มบริหารงานบุคคล โรงเรียนปทุมราชวงศา อำเภอปทุมราชวงศา จังหวัดอำนาจเจริญ ได้ดำเนินการเซ็นต์สัญญาจ้างครูภาษาจีน ตำแหน่งลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน นางสาวพิสุทธิณี  สายเวช โดยการดำเนินงานเป็นไปด้วยความเรียบร้อยผอ.สุกิจ จันทบาล เข้าร่วมการประชุมผู้บริหารสถานศึกษาในสังกัด สพม.อบอจ. ครั้งที่ 1/2565

โพสต์22 เม.ย. 2565 02:11โดยวริณศิญา พงษ์เกษ

วันศุกร์ที่ 22 เมษายน 2565 นายสุกิจ จันทบาล ผู้อำนวยการ โรงเรียนปทุมราชวงศา อำเภอปทุมราชวงศา จังหวัดอำนาจเจริญ ได้เข้าร่วมการประชุมผู้บริหารสถานศึกษาในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาอุบลราชธานี อำนาจเจริญ ครั้งที่ 1/2565 ณ โรงเรียนเขมราฐพิทยาคม

การประชุมออนไลน์ ครั้งที่ 1 โครงการแลกเปลี่ยนเพื่อพัฒนาภาษาอังกฤษนักเรียนกับโรงเรียน GingaGakuin ประเทศญี่ปุ่น

โพสต์19 เม.ย. 2565 20:46โดยวริณศิญา พงษ์เกษ   [ อัปเดต 19 เม.ย. 2565 21:59 ]

การประชุมเตรียมการเพื่อแลกเปลี่ยนความร่วมมือระหว่างโรงเรียนปทุมราชวงศา (PRS) กับโรงเรียน GingaGaKuin (กินกะกักคุอิน) ประเทศญี่ปุ่น ประชุมออนไลน์ (Microsoft Teams) ณ วันพุธ ที่ 20 เมษายน 2565 เวลา 09.00 – 09.40 น. โดยมีผู้เข้าร่วมประชุม
1. Mr. Daisuke Tahara   ครูสอนภาษาอังกฤษระดับมัธยมศึกษาตอนต้นและตอนปลาย
2. Mr. เกส สุกิโนะ   ครูสอนภาษาอังกฤษระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย
3. รองลำพูล ลาพานิช   รองผู้อำนวยการกลุ่มบริหารงานบุคคลและงบประมาณ
4. ครูจารุวรรณ จุลแสน    หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ต่างประเทศ
5. ครูสงบ กาณารักษ์   ครูภาษาอังกฤษ
6. ครูกาญจนา เชื้อหอม   ครูภาษาอังกฤษ (โรงเรียนพุทธจักรวิทยา)
7. ผศ.ดร.จรินทร วินทะไชย์  ผู้ประสานงาน จากคณะครุศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย1-10 of 1385