ข่าวกิจกรรมภายใน


ศึกษาดูงานโครงการเพิ่มทักษะด้านอาชีพแก่นักเรียนครอบครัวยากจน

โพสต์โดยวริณศิญา พงษ์เกษ   [ อัปเดต ]


วันพฤหัสบดีที่ 23 มกราคม 2563 เวลา 09.00 น. กลุ่มงานแนะแนว โรงเรียนปทุมราชวงศา โดยคุณครูพีรวัส พันธ์สุวรรณ ได้นำนักเรียนเข้าศึกษาดูงาน โครงการเพิ่มทักษะด้านอาชีพแก่นักเรียนครอบครัวยากจน ที่ไม่ได้เรียนต่อหลังจบการศึกษาภาคบังคับ ณ สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานจังหวัดอำนาจเจริญ

วงดุริยางค์โรงเรียนปทุมราชวงศา ร่วมโครงการกีฬาต้านยาเสพติด ประจำปี 2563

โพสต์21 ม.ค. 2563 22:36โดยวริณศิญา พงษ์เกษ   [ อัปเดต ]

วันพุธที่ 22 มกราคม 2563 เวลา 09.00 น. นางสาวลำพูล ลาพานิช รองผู้อำนวยการ โรงเรียนปทุมราชวงศา อำเภอปทุมราชวงศา จังหวัดอำนาจเจริญ ได้เข้าร่วมโครงการแข่งขันกีฬาต้านยาเสพติด ประจำปี 2563 โดยชมรมวงดุริยางค์ของโรงเรียนปทุมราชวงศา ก็ได้มาเข้าร่วมในพิธีเปิดครั้งดีด้วย ณ สนามกีฬาฉาลาเฉลิมพระเกียรติ อำเภอปทุมราชวงศา จังหวัดอำนาจเจริญ
พิธีมอบรางวัลและเกียรติบัตรการสอบแข่งขันความสามารถทางภาษาอังกฤษ ครั้งที่ 7

โพสต์20 ม.ค. 2563 18:28โดยวริณศิญา พงษ์เกษ   [ อัปเดต 20 ม.ค. 2563 18:30 ]

วันอังคารที่ 21 มกราคม 2563 เวลา 08.15 น. กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ โรงเรียนปทุมราชวงศา อำเภอปทุมราชวงศา จังหวัดอำนาจเจริญ ได้จัดพิธีมอบรางวัลและเกียรติบัตรให้แก่ผู้ที่ชนะการสอบแข่งขันความสามารถทางภาษาอังกฤษ ครั้งที่ 7 (English Proficiency Test 2019) ประจำปีการศึกษา 2562 โดยท่านผู้อำนวยการโรงเรียน นายนิยม รักพรม ได้ให้เกียรติเป็นประธานในพิธีและได้กล่าวให้โอวาทแก่นักเรียน ณ บริเวณหน้าเสาธง โรงเรียนปทุมราชวงศา จังหวัดอำนาจเจริญ โดยมีภาพบรรยากาศดังนี้

การสอบแข่งขันความสามารถวิชาภาษาไทย ครั้งที่ 8 ประจำปี 2562 (Pre O-NET Thai Test 2019)

โพสต์20 ม.ค. 2563 01:03โดยวริณศิญา พงษ์เกษ


เช้าวันอาทิตย์ที่ 19 มกราคม 2563 เวลา 08.00 น. กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย โรงเรียนปทุมราชวงศา จังหวัดอำนาจเจริญ ได้จัดการสอบแข่งขันความสามารถวิชา ภาษาไทย ครั้งที่ 8(Pre O-NET Thai Test 2019) ประจำปีการศึกษา 2562 ขึ้น ณ โรงเรียนปทุมราชวงศา จังหวัดอำนาจเจริญ ซึ่งได้มีนักเรียนจากโรงเรียนต่างๆ ที่ให้ความสนใจในการสอบครั้งนี้จำนวนมาก โดยมีภาพบรรยากาศก่อนดำเนินการสอบดังนี้ 

ขอแสดงความยินดีกับบุคลากรโรงเรียนปทุมราชวงศา เข้ารับรางวัล "คุรุสดุดี" เนื่องในงานวันครูครั้งที่ 64 พ.ศ. 2563

โพสต์16 ม.ค. 2563 23:22โดยวริณศิญา พงษ์เกษ   [ อัปเดต 17 ม.ค. 2563 03:23 ]

วันศุกร์ที่ 17 มกราคม 2563 ขอแสดงความยินดีกับ นางสาวลำพูล ลาพานิช รองผู้อำนวยการ และคุณครูณัชธฤต เกื้อทาน ตำแหน่ง ครู วิทยฐานะ ครูชำนาญการพิเศษ กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ บุคลากรของโรงเรียนปทุมราชวงศา เข้ารับรางวัล "คุรุสดุดี" เนื่องในงานวันครู ครั้งที่ 64 พ.ศ. 2563   จากนายณัฏฐพล ทีปสุวรรณ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ ณ คุรุสภา จังหวัดกรุงเทพมหานคร


ขอแสดงความยินดีกับนักเรียน ชั้น ม.6 ที่สามารถสอบติดมหาวิทยาลัยต่างๆ ได้ในรอบแรก

โพสต์16 ม.ค. 2563 23:07โดยวริณศิญา พงษ์เกษ   [ อัปเดต 17 ม.ค. 2563 03:09 ]

เช้าวันศุกร์ที่ 17 มกราคม 2563 เวลา 08.10 น. กิจกรรมหน้าเสาธงวันนี้ โรงเรียนปทุมราชวงศา ขอแสดงความยินดีกับนักเรียน ชั้น ม.6 ที่สามารถสอบติดมหาวิทยาลัยต่างๆ ได้ในรอบแรก โดยตัวแทนนักเรียนได้มากล่าวเล่าประสบการณ์ในการสอบสัมภาษณ์ การทำแฟ้มสะสมงาน รวมถึงการสะสมเกรดเฉลี่ยในการสมัครเข้ามหาวิทยาลัยในคณะต่างๆ ซึ่งมีภาพบรรยากาศดังนี้

วันครู ครั้งที่ 64 ประจำปี 2563

โพสต์16 ม.ค. 2563 22:32โดยวริณศิญา พงษ์เกษ   [ อัปเดต 17 ม.ค. 2563 02:27 ]


วันพฤหัสบดีที่ 16 มกราคม 2563 เวลา 07.00 น. ด้วยโรงเรียนปทุมราชวงศาร่วมกับสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดอำนาจเจริญ ได้จัดงานวันครู ครั้งที่ 64 ประจำปี 2563 ของอำเภอปทุมราชวงศา ณ หอประชุมศรีเฟื่องฟ้า โรงเรียนปทุมราชวงศา อำเภอปทุมราชวงศา จังหวัดอำนาจเจริญ ได้มีคณะผู้บริหารและคณะครูจากโรงเรียนต่างๆ ภายในอำเภอปทุมราชวงศา มาร่วมในงานวันครู ครั้งที่ 64 จำนวน 520 คน โดยในช่วงเช้าได้มีพิธีทำบุญใส่บาตรและได้มีพิธีมอบเกียรติบัตรรางวัลให้กับครูผู้มีผลงานดีเด่นด้านต่างๆ จำนวน 211 คน ในการนี้ ท่าน ดร.สมบัติ คุรุพันธ์  อดีตผู้ช่วยรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา ได้ให้เกียรติเป็นประธานในพิธี โดยการดำเนินงานเป็นไปด้วยความเรียบร้อย ซึ่งมีการประมวลภาพได้ดังนี้

ขอแสดงความยินดีกับคุณครูณัชธฤต เกื้อทาน เข้ารับรางวัล "ครูดีในดวงใจ" เนื่องในงานวันครู ครั้งที่ 64 ประจำปี 2563

โพสต์16 ม.ค. 2563 18:27โดยวริณศิญา พงษ์เกษ

ขอแสดงความยินดีกับคุณครูณัชธฤต เกื้อทาน ตำแหน่ง ครู วิทยฐานะ ครูชำนาญการพิเศษ กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ โรงเรียนปทุมราชวงศา ได้เข้ารับรางวัล "ครูดีในดวงใจ" เนื่องในงานวันครู ครั้งที่ 64 ประจำปี 2563      จากนายณัฏฐพล ทีปสุวรรณ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ ณ คุรุสภา จังหวัดกรุงเทพมหานครโครงการเปิดชั้นเรียนสาธารณะ PR PUBLIC OPEN CLASS

โพสต์14 ม.ค. 2563 05:37โดยวริณศิญา พงษ์เกษ   [ อัปเดต 14 ม.ค. 2563 05:38 ]

           
         วันอังคารที่ 14 มกราคม 2563 นายนิยม รักพรม ผู้อำนวยการ พร้อมผู้บริหาร คณะครู โรงเรียนปทุมราชวงศา ได้ต้อนรับ นายสุธี ทองแย้ม ผู้ว่าราชการจังหวัดอำนาจเจริญ ซึ่งได้ให้เกียรติมาเป็นประธานเปิดโครงการเปิดชั้นเรียนสาธารณะ (Public Open Class) ตามแนวคิดโรงเรียนในฐานะชุมชนแห่งการเรียนรู้ (School as Learning Community:SLC) ซึ่งโครงการนี้โรงเรียนปทุมราชวงศา ร่วมกับคณะครุศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยและบริษัทปิโก (จำกัด) มหาชน ได้ดำเนินการเปิดชั้นเรียนสาธารณะ ในระหว่างวันที่ 13-14 มกราคม 2563 การเปิดชั้นเรียนสาธารณะในครั้งนี้ มี ผศ.ดร.เออิสุเกะ ไซโตะ (Eisuke Saito ,Ph.D) อาจารย์และผู้เชี่ยวชาญจาก Monash University,Australia) และคณาจารย์จากคณะครุศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยและบริษัทปิโก(จำกัด)มหาชน ร่วมบรรยายพิเศษและปฏิบัติงานร่วมกับครูและนักเรียน ที่เข้าร่วมโครงการเปิดชั้นเรียนสาธารณะ ณ ห้องประชุมบริดจสโตน โรงเรียนปทุมราชวงศา 
ประชุมปฏิบัติการการเตรียมความพร้อมของการเปิดชั้นเรียนสาธารณะ PR Public Open Class

โพสต์13 ม.ค. 2563 05:31โดยวริณศิญา พงษ์เกษ   [ อัปเดต 13 ม.ค. 2563 05:33 ]

วันจันทร์ที่13 มกราคม 2563 เวลา 13.00 น. นางสาวลำพูล ลาพานิช รองผู้อำนวยการ พร้อมด้วยคณะครู โรงเรียนปทุมราชวงศา อำเภอปทุมราชวงศา จังหวัดอำนาจเจริญ ร่วมประชุมปฏิบัติการการเตรียมความพร้อมของการเปิดชั้นเรียนสาธารณะ PR Public Open Class โดย ผศ.ดร.เออิสุเกะ ไซโตะ (Eisuke Saito, Ph.D) อาจารย์และ Cape house ผู้เชี่ยวชาญจาก Monash University, Australia และคณะผู้เชี่ยวชาญจากคณะครุศาสตร์ จุฬาลงกรณ์ มหาวิทยาลัย และบริษัท ปีโก1-10 of 859