ข่าวกิจกรรมภายใน


ท่านนายกเหล่ากาชาดพร้อมคณะตรวจติดตามเยี่ยมนักเรียนทุน

โพสต์โดยวริณศิญา พงษ์เกษ   [ อัปเดต ]


วันพฤหัสบดีที่ ๑๓ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๑ คณะผู้บริหาร และงานแนะแนว โรงเรียนปทุมราชวงศา อำเภอปทุมราชวงศา จังหวัดอำนาจเจริญ ได้ต้อนรับ นางสุภวรรรณ อมรโรจน์วรวุฒิ ประธานแม่บ้านมหาดไทยจังหวัดอำนาจเจริญ พร้อมด้วยคณะตรวจติดตามเยี่ยมนักเรียนทุนมูลนิธิร่วมจิตต์น้อมเกล้าฯ เพื่อเยาวชนในพระบรมราชินูปถัมภ์ราย เด็กหญิงสิริวรรณ สิงห์นาค ชั้น ม.๒ ซึ่งได้รับทุนมูลนิธิรายปี และเยี่ยมนักเรียนทุนพระราชทาน ม.ท.ศ. รุ่นที่ ๘ นางสาวอรญา  พุทธศาวงศ์ ชั้น ม.๖ ในการนี้ แม่บ้านมหาดไทยจังหวัดอำนาจเจริญ ได้แนะนำแนวทางการศึกษา การดำเนินชีวิตในปัจจุบัน สอบถามความเป็นอยู่ และมอบเครื่องอุปโภค บริโภค เพื่อเป็นการสร้างขวัญ และกำลังใจให้กับนักเรียนทุนด้วย

ประกาศผลสอบแข่งขันความสามารถวิชาภาษาไทย - สังคมศึกษา ครั้งที่ 7 (2018)

โพสต์9 ธ.ค. 2561 18:34โดยวริณศิญา พงษ์เกษ   [ อัปเดต 9 ธ.ค. 2561 18:41 ]          ในการนี้ กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทยและสังคมศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม จะจัดพิธีมอบรางวัลอันดับ 1 - 10 ทุกระดับชั้นในวันศุกร์ที่ 14 ธันวาคม 2561 หรือติดต่อที่หมายเลข 0819994249 (ครูรัตนา  แสนแดง)

การสอบแข่งขันความสามารถทางภาษาอังกฤษ ครั้งที่ ๖ (English Test 2018)

โพสต์8 ธ.ค. 2561 18:36โดยวริณศิญา พงษ์เกษ   [ อัปเดต 9 ธ.ค. 2561 07:41 ]


เช้าวันอาทิตย์ที่ ๙ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๑ เวลา ๐๘.๐๐ น. กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ โรงเรียนปทุมราชวงศา อำเภอปทุมราชวงศา จังหวัดอำนาจเจริญ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๒๙ ได้จัดการสอบแข่งขันความสามารถทางภาษาอังกฤษ ครั้งที่ ๖ (English Test 2018) ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๑ ณ โรงเรียนปทุมราชวงศา จังหวัดอำนาจเจริญ ซึ่งได้มีนักเรียนจากโรงเรียนต่างๆ ที่ให้ความสนใจในการสอบครั้งนี้จำนวนมาก โดยมีภาพบรรยากาศก่อนดำเนินการสอบดังนี้


ทีมหุ่นยนต์โรงเรียนปทุมราชวงศา ได้รางวัลชนะเลิศ ระดับชาติ ในงานศิลปหัตถกรรมฯครั้งที่ ๖๘

โพสต์8 ธ.ค. 2561 03:35โดยวริณศิญา พงษ์เกษ   [ อัปเดต 8 ธ.ค. 2561 04:05 ]


ผลการแข่งขันหุ่นยนต์ ในแข่งขันมหกรรมความสามารถทางศิลปหัตถกรรม วิชาการ และเทคโนโลยีของนักเรียน ครั้งที่ ๖๘ ระดับชาติ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๑  ณ จังหวัดบุรีรัมย์
๑. ชนะเลิศ  ระดับเหรียญทอง หุ่นยนต์พื้นฐาน   ม.๔-ม.๖
๒. ชนะเลิศ  ระดับเหรียญทอง หุ่นยนต์แบบผสม   ม.๔-ม.๖
๓. ระดับเหรียญทอง หุ่นยนต์ระดับสูง   ม.๑-ม.๓
๔. ระดับเหรียญเงิน หุ่นยนต์ระดับสูง   ม.๔-ม.๖
๕. ได้เข้าร่วม  หุ่นยนต์แบบผสม   ม.๑-ม.๓

โรงเรียนปทุมราชวงศา เป็นตัวแทนจัดนิทรรศการและนำเสนอผลงานเวทีศักยภาพโรงเรียนมาตรฐานสากล (world class standard school)

โพสต์6 ธ.ค. 2561 18:28โดยวริณศิญา พงษ์เกษ   [ อัปเดต 7 ธ.ค. 2561 23:49 ]


เนื่องด้วยโรงเรียนปทุมราชวงศา ได้เข้าร่วมโครงการโรงเรียนมาตรฐานสากลรุ่นที่ ๒ ซึ่งผ่านการประเมินตามเกณฑ์รางวัลคุณภาพ OBECQA ปีการศึกษา ๒๕๖๐ นั้น โรงเรียนปทุมราชวงศา จึงได้ถูกคัดเลือกเป็นตัวแทนจัดนิทรรศการและนำเสนอผลงานตามแนวทางการจัดนิทรรศการและเวทีศักยภาพโรงเรียนมาตรฐานสากล ของสำนักบริหารงานการมัธยมศึกษาตอนปลาย ระหว่างวันที่ ๖ - ๘ ธันวาคม ๒๕๖๑ ณ หอประชุมโรงเรียนบัวหลวงวิทยาคม  จังหวัดบุรีรัมย์ โดยประมวลภาพบรรยากาศได้ดังนี้

คณะครูและตัวแทนนักเรียนเข้าร่วมการแข่งขันมหกรรมความสามารถทางศิลปหัตถกรรมฯ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๑ ระดับชาติ

โพสต์6 ธ.ค. 2561 17:36โดยวริณศิญา พงษ์เกษ   [ อัปเดต 6 ธ.ค. 2561 18:45 ]


ในระหว่างวันที่ ๖ – ๘ ธันวาคม ๒๕๖๑ คณะครูและตัวแทนนักเรียนโรงเรียนปทุมราชวงศา อำเภอปทุมราชวงศา จังหวัดอำนาจเจริญ เข้าร่วมแข่งขันมหกรรมความสามารถทางศิลปหัตถกรรม วิชาการ และเทคโนโลยีของนักเรียน ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๑  ระดับชาติ ณ จังหวัดบุรีรัมย์ โดยประมวลภาพบรรยากาศได้ดังนี้


คณะครูและตัวแทนนักเรียนเดินทางไปร่วมแข่งขันมหกรรมความสามารถทางศิลปหัตถกรรมฯ ระดับชาติ ประจำปี ๒๕๖๑

โพสต์6 ธ.ค. 2561 16:57โดยวริณศิญา พงษ์เกษ   [ อัปเดต 6 ธ.ค. 2561 17:15 ]


เช้าวันพุธที่ ๕ ธันวาคม ๒๕๖๑ คณะครูและตัวแทนนักเรียนโรงเรียนปทุมราชวงศา อำเภอปทุมราชวงศา จังหวัดอำนาจเจริญ ได้ออกเดินทางไปร่วมแข่งขันมหกรรมความสามารถทางศิลปหัตถกรรม วิชาการ และเทคโนโลยีของนักเรียน ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๑ ระดับชาติ ระหว่างวันที่ ๖ - ๗ ธันวาคม ๒๕๖๑  ณ จังหวัดบุรีรัมย์ โดยมีภาพบรรยากาศก่อนออกเดินทางดังนี้

โรงเรียนปทุมราชวงศา ร่วมพิธีเปิดการแข่งขันกีฬา “สพม.๒๙ เกมส์”

โพสต์2 ธ.ค. 2561 01:21โดยวริณศิญา พงษ์เกษ


เช้าวันอาทิตย์ที่ ๒ ธันวาคม ๒๕๖๑ เวลา ๐๘.๓๐ น. นายนิยม รักพรม ผู้อำนวยการ นำทีมคณะผู้บริหาร คณะครูและนักศึกษาวิชาทหารโรงเรียนปทุมราชวงศา อำเภอปทุมราชวงศา จังหวัดอำนาจเจริญ ร่วมพิธีเปิดการแข่งขันกีฬา “สพม.๒๙ เกมส์”ณ สนามกีฬากลาง จังหวัดอำนาจเจริญ ซึ่งประมวลภาพบรรยากาศได้ดังนี้ 

พิธีมอบเกียรติบัตรนักเรียนที่เข้าร่วมการแข่งขันนวัตกรรม "สิ่งประดิษฐ์อัจฉริยะเพื่อการกีฬาสำหรับผู้พิการ"

โพสต์28 พ.ย. 2561 17:54โดยวริณศิญา พงษ์เกษ   [ อัปเดต 28 พ.ย. 2561 20:00 ]


เช้าวันพฤหัสบดีที่ ๒๙ พฤศจิกายน ๒๕๖๑ เวลา ๐๘.๑๐ น. โรงเรียนปทุมราชวงศา อำเภอปทุมราชวงศา จังหวัดอำนาจเจริญ ได้จัดพิธีมอบเกียรติบัตรให้กับนักเรียน ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๕/๒ จำนวน ๓ คน ได้แก่ (๑) นางสาวจิราวรรณ พูลเพิ่ม (๒) นายภูธร โพธารินทร์ (๓) นายปฏิภาณ บุญธรรมมา และครูผู้ฝึกสอน นายเจษฎา ศิริโภค ที่เข้าร่วมการแข่งขันนวัตกรรม "สิ่งประดิษฐ์อัจฉริยะเพื่อการกีฬาสำหรับผู้พิการ"ที่โรงเรียนอุตรดิตถ์ดรุณี จังหวัดอุตรดิตถ์ ที่ผ่านมา ซึ่งได้รับรางวัลเหรียญทองแดง ในการนี้ นายนิยม รักพรม ท่านผู้อำนวยการ ได้ให้เกียรติเป็นประธานในพิธีมอบและได้กล่าวให้โอวาทแก่นักเรียนในครั้งนี้ด้วย ซึ่งมีภาพบรรยากาศดังนี้

การสอบแข่งขันความสามารถวิชาภาษาไทย-สังคมศึกษา ครั้งที่ ๗

โพสต์23 พ.ย. 2561 21:55โดยวริณศิญา พงษ์เกษ   [ อัปเดต 23 พ.ย. 2561 22:13 ]


เช้าวันเสาร์ที่ ๒๔ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๑ เวลา ๐๘.๐๐ น. กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทยและสังคมศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม โรงเรียนปทุมราชวงศา อำเภอปทุมราชวงศา จังหวัดอำนาจเจริญ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๒๙ ได้จัดการสอบแข่งขันความสามารถวิชาภาษาไทย-สังคมศึกษา ครั้งที่ ๗ (Pre ONET Thai Social Test 2018) ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๑ ณ โรงเรียนปทุมราชวงศา จังหวัดอำนาจเจริญ ซึ่งได้มีนักเรียนจากโรงเรียนต่างๆ ที่ให้ความสนใจในการสอบครั้งนี้จำนวนมาก โดยมีภาพบรรยากาศก่อนดำเนินการสอบดังนี้
1-10 of 538