ข่าวกิจกรรมภายใน


ผู้อำนวยการรับโล่ห์ที่ได้ให้การสนับสนุนการฝึกนักศึกษาวิชาทหาร ประจำปีการศึกษา 2562

โพสต์6 ธ.ค. 2562 00:33โดยวริณศิญา พงษ์เกษ

วันศุกร์ที่ 6 ธันวาคม 2562 เวลา 14.00 น. นายนิยม รักพรม ผู้อำนวยการ โรงเรียนปทุมราชวงศา จังหวัดอำนาจเจริญ เข้ารับโล่ห์ที่ได้ให้การสนับสนุนการฝึกนักศึกษาวิชาทหาร ประจำปีการศึกษา 2562 ในพิธีกระทำสัตย์ปฏิญาณตน และสวนสนามนักศึกษาวิชาทหาร ประจำปีการศึกษา 2562 ณ ค่ายสรรพสิทธิประสงค์ มณฑลทหารบกที่ 22 อำเภอวารินชำราบ จังหวัดอุบลราชธานี
::>คลิกดู
รูปภาพทั้งหมดเพิ่มเติม

พิธีมอบดอกไม้แสดงความยินดีกับคุณครูพรประสิทธิ์ โสวันนา ได้ย้ายไปปฏิบัติหน้าที่ราชการแห่งใหม่

โพสต์5 ธ.ค. 2562 23:52โดยวริณศิญา พงษ์เกษ

วันศุกร์ที่ 6 ธันวาคม 2562 เวลา 08.10 น. กิจกรรมหน้าเสาธงวันนี้ โรงเรียนปทุมราชวงศา อำเภอปทุมราชวงศา จังหวัดอำนาจเจริญ ได้จัดพิธีมอบดอกไม้แสดงความยินดีกับคุณครูพรประสิทธิ์ โสวันนา ครูกลุ่มสาระ   การเรียนรู้สุขศึกษาพลศึกษาที่ได้ย้ายไปปฏิบัติหน้าที่ราชการสถานศึกษาแห่งใหม่ที่โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ จังหวัดอุบลราชธานี ในการนี้ นายนิยม รักพรม ผู้อำนวยการ ได้ให้เกียรติเป็นประธานในพิธีมอบ  และกล่าวแสดงความยินดีในครั้งนี้
::>คลิกดู
รูปภาพทั้งหมดเพิ่มเติม
พิธีถวายพานพุ่มดอกไม้และถวายบังคม เนื่องในวันพ่อแห่งชาติในหลวงรัชกาลที่ 9 (5 ธันวาคม)

โพสต์5 ธ.ค. 2562 19:54โดยวริณศิญา พงษ์เกษ   [ อัปเดต 5 ธ.ค. 2562 20:07 ]

วันพฤหัสบดีที่ 5 ธันวาคม 2562 เวลา 08.00 น.  นายนิยม รักพรม ผู้อำนวยการ พร้อมด้วยผู้บริหาร คณะครู โรงเรียนปทุมราชวงศา อำเภอปทุมราชวงศา จังหวัดอำนาจเจริญ ร่วมทำพิธีถวายพานพุ่มดอกไม้และถวายบังคม เนื่องในวันพ่อแห่งชาติ พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ในหลวงรัชกาลที่ 9 ณ หอประชุมที่ว่าการอำเภอปทุมราชวงศา จังหวัดอำนาจเจริญ
พิธีลงนามข้อตกลงความร่วมมือทางการศึกษา (MOU) ไทย-นิวซีแลนด์-อเมริกา

โพสต์2 ธ.ค. 2562 23:52โดยวริณศิญา พงษ์เกษ   [ อัปเดต 3 ธ.ค. 2562 00:02 ]

นายนิยม รักพรม ผู้อำนวยการ โรงเรียนปทุมราชวงศา จังหวัดอำนาจเจริญ ลงนามข้อตกลงความร่วมมือทางการศึกษา (MOU) ไทย-นิวซีแลนด์-อเมริกา กับองค์กรแลกเปลี่ยน PAX ซึ่งได้รับการแต่งตั้งจากสำนักวัฒนธรรมและการศึกษา กระทรวงศึกษา กระทรวงการต่างประเทศให้มีหน้าที่ในการรับผิดชอบและจัดการโครงการแลกเปลี่ยนในประเทศสหรัฐอเมริกา เพื่อส่งเสริมให้เยาวชนระดับมัธยมศึกษาในประเทศไทย ได้มีโอกาสเข้าร่วมโครงการนักเรียนแลกเปลี่ยนได้พัฒนาด้านภาษาอังกฤษทั้งการอ่าน การเขียน การฟัง และการพูดใน
วันอังคารที่ 3 ธันวาคม 2562 ณ โรงแรมอมารี ดอนเมืองแอร์พอร์ต จังหวัดกรุงเทพมหานคร
::>คลิกดูรูปภาพทั้งหมดเพิ่มเติม
โครงการเปิดหลักสูตรศิลป์การจัดการธุรกิจการค้าสมัยใหม่

โพสต์2 ธ.ค. 2562 23:41โดยวริณศิญา พงษ์เกษ

วันอังคารที่ 3 ธันวาคม 2562 เวลา 08.00 - 10.00 น. โรงเรียนปทุมราชวงศา อำเภอปทุมราชวงศา จังหวัดอำนาจเจริญ ร่วมกับสถาบันการจัดการปัญญาภิวัฒน์ (PIM) จัดโครงการเปิดหลักสูตรศิลป์การจัดการธุรกิจการค้าสมัยใหม่ (Modern Trade Business Management)ซึ่งเกี่ยวกับการจัดการเรียนการสอนเพื่อตอบสนองความต้องการของผู้เรียนในด้านวิชาการด้านอาชีพที่หลากหลายรวมถึงการเรียนเพื่อการมีงานทำในอนาคตซึ่งเป็นการจัดการทางเลือกที่หลากหลายให้กับผู้เรียนซึ่งมีภาพบรรยากาศดังนี้
::>คลิกดูรูปภาพทั้งหมดเพิ่มเติมทัศนศึกษานักเรียนห้องเรียนพิเศษ (GIP) ม.ปลาย ปีการศึกษา 2562

โพสต์2 ธ.ค. 2562 20:09โดยวริณศิญา พงษ์เกษ

ในระหว่างวันที่ 1-3 ธันวาคม 2562 งานห้องเรียนพิเศษ โรงเรียนปทุมราชวงศา อำเภอปทุมราชวงศา จังหวัดอำนาจเจริญ ได้จัดกิจกรรมทัศนศึกษานอกสถานที่สำหรับนักเรียนห้องเรียนพิเศษด้านวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ (GIP) ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย ประจำปีการศึกษา 2562 ณ อำเภอปากช่อง จังหวัดนครราชสีมา ซึ่งมีภาพบรรยากาศดังนี้
::>คลิกดูรูปภาพทั้งหมดเพิ่มเติม


ครูณัชธฤต เกื้อทาน ได้รับรางวัล "นิสิตเก่าดีเด่น ใต้ร่มนนทรี สู่ 50 ปี คนดี คิดดี ศึกษาศาสตร์"

โพสต์1 ธ.ค. 2562 02:30โดยวริณศิญา พงษ์เกษ

วันเสาร์ที่ 30 พฤศจิกายน 2562 เวลา 17.30 นายณัชธฤต  เกื้อทาน ตำแหน่ง ครู วิทยฐานะ ชำนาญการพิเศษ บุคลากรโรงเรียนปทุมราชวงศา อำเภอปทุมราชวงศา จังหวัดอำนาจเจริญ ได้รับเกียรติจากคณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ได้มอบรางวัล “นิสิตเก่าดีเด่น ใต้ร่มนนทรี สู่ 50 ปี คนดี คิดดี ศึกษาศาสตร์” ประเภทครู อาจารย์      นักวิชาการศึกษา ระดับปฐมวัย การศึกษาขั้นพื้นฐาน การอาชีวศึกษา และต่ำกว่าระดับอุดมศึกษา โดยได้รับมอบ  โล่รางวัลจาก รศ.ดร.ปัทมาวดี เล่ห์มงคล คณบดีคณะศึกษาศาสตร์ ณ อาคารจักรพันธ์เพ็ญศิริ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 
::>คลิกดูรูปภาพทั้งหมดเพิ่มเติม
พิธีปิดกีฬาสีภายใน ฟ้า-ขาว เกมส์ ครั้งที่ 38 ปีการศึกษา 2562

โพสต์30 พ.ย. 2562 02:30โดยวริณศิญา พงษ์เกษ

วันศุกร์ที่ 29 พฤศจิกายน 2562 เวลา 16.00 น. โรงเรียนปทุมราชวงศา อำเภอปทุมราชวงศา จังหวัดอำนาจเจริญ ได้จัด     พิธีปิดกีฬาสีภายใน ฟ้า-ขาว เกมส์ ครั้งที่ 38 ปีการศึกษา 2562 ในการนี้ นายนิยม รักพรม ท่านผู้อำนวยการ ได้ให้เกียรติเป็นประธานในพิธีปิดในครั้งนี้ ณ สนามกีฬาโรงเรียนปทุมราชวงศา โดยการดำเนินการเป็นไปด้วยความเรียบร้อย
::>คลิกดูรูปภาพทั้งหมดเพิ่มเติม

สีสันการประกวดสแตนเชียร์และเชียร์ลีดเดอร์ กีฬาสีภายใน ฟ้า-ขาว เกมส์ ครั้งที่ 38 ปีการศึกษา 2562

โพสต์30 พ.ย. 2562 02:04โดยวริณศิญา พงษ์เกษ

วันศุกร์ที่ 29 พฤศจิกายน พ.ศ. 2562 โรงเรียนปทุมราชวงศา อ.ปทุมราชวงศา จ.อำนาจเจริญ ได้จัดการประกวดสแตนเชียรและเชียร์ลีดเดอร์ในแต่ละคณะสีในกิจกรรมกีฬาสีภายใน ฟ้า-ขาว เกมส์ ครั้งที่ 38 ประจำปีการศึกษา 2562 
::>คลิกดูรูปภาพทั้งหมดเพิ่มเติม

สีสันขบวนพาเหรดคณะครู กีฬาสีภายใน ฟ้า-ขาว เกมส์ ครั้งที่ 38 ปีการศึกษา 2562

โพสต์30 พ.ย. 2562 01:44โดยวริณศิญา พงษ์เกษ

วันศุกร์ที่ 29 พฤศจิกายน พ.ศ. 2562 โรงเรียนปทุมราชวงศา อ.ปทุมราชวงศา จ.อำนาจเจริญ ได้จัดขบวนพาเหรดคณะครูโรงเรียนปทุมราชวงศาในแต่ละคณะสีในกิจกรรมกีฬาสีภายในฟ้า-ขาว เกมส์ ครั้งที่ 38 ประจำปีการศึกษา 2562 ซึ่งมีภาพบรรยากาศดังนี้ 
::>คลิกดูรูปภาพทั้งหมดเพิ่มเติม

1-10 of 826