ข่าวกิจกรรมภายใน


นักเรียนห้องเรียน GIP รดน้ำดำหัวขอพรท่านผู้อำนวยการและคณะครู

โพสต์17 เม.ย. 2562 18:26โดยวริณศิญา พงษ์เกษ


วันพุธที่ ๑๗ เมษายน ๒๕๖๒ เวลาหลังเลิกเรียน ๑๕.๓๐ น. งานห้องเรียนพิเศษ โรงเรียนปทุมราชวงศา อำเภอปทุมราชวงศา จังหวัดอำนาจเจริญ ได้จัดกิจกรรมประเพณีรดน้ำดำหัวเพื่อขอพรท่านผู้อำนวยการและคณะครูของนักเรียนห้องเรียนพิเศษ (GIP) ณ ห้องประชุมบริดจสโตน ซึ่งมีภาพบรรยากาศดังนี้

ประเพณีรดน้ำดำหัว ขอพรจากผู้อาวุโส เทศกาลสงกรานต์

โพสต์11 เม.ย. 2562 02:49โดยวริณศิญา พงษ์เกษ   [ อัปเดต 11 เม.ย. 2562 02:50 ]


วันพฤหัสบดีที่ ๑๑ เมษายน ๒๕๖๒ นายนิยม รักพรม พร้อมด้วยคณะครูบุคลาร โรงเรียนปทุมราชวงศา อำเภอปทุมราชวงศา จังหวัดอำนาจเจริญ ได้จัดประเพณีรดน้ำดำหัว ขอพรจากผู้อาวุโส เทศกาลสงกรานต์ ณ ห้องประชุมบริดจสโตน ซึ่งมีภาพบรรยากาศดังนี้

ขอแสดงความยินดีนักเรียนสอบติดแพทยศาสตร์และพยาบาลศาสตร์

โพสต์10 เม.ย. 2562 18:24โดยวริณศิญา พงษ์เกษ   [ อัปเดต 10 เม.ย. 2562 18:25 ]


ขอแสดงความยินดีกับนักเรียนและผู้ปกครองของนักเรียนห้องพิเศษ (GIP) ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6/1 ได้แก่
1.นางสาวปิยดา ลุสมบัติ สามารถสอบติดคณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ทั้ง 2 โครงการฯและคณะทันตแพทย์ศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
2.นางสาวปวรรัตน์ หงษา สามารถสอบติดคณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี 

ร่วมทำบุญประเพณีวันสงกรานต์ ณ สพม.๒๙

โพสต์10 เม.ย. 2562 18:01โดยวริณศิญา พงษ์เกษ


วันพุธที่ ๑๐ เมษายน ๒๕๖๒ นายนิยม รักพรม ผู้อำนวยการ พร้อมด้วยรองผู้อำนวยการ บุคลากรโรงเรียนปทุมราชวงศา อำเภอปทุมราชวงศา จังหวัดอำนาจเจริญ ร่วมทำบุญประเพณีวันสงกรานต์ สืบสานวัฒนธรรมไทย ณ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต ๒๙ จังหวัดอุบลราชธานี และรดน้ำขอพรจากผู้อาวุโส ซึ่งเป็นอดีตข้าราชการชั้นผู้ใหญ่ในสังกัดกรมสามัญศึกษาเดิม ให้เกียรติมาร่วมในการทำบุญครั้งนี้ โดยมีภาพบรรยากาศดังนี้

การรับมอบตัวและประชุมผู้ปกครองนักเรียน ม.๔ ปีการศึกษา ๒๕๖๒

โพสต์8 เม.ย. 2562 23:08โดยวริณศิญา พงษ์เกษ


วันอังคารที่ ๙ เมษายน ๒๕๖๒ เวลา ๐๘.๓๐ น. โรงเรียนปทุมราชวงศา อำเภอปทุมราชวงศา จังหวัดอำนาจเจริญ ได้ดำเนินการรับมอบตัวและประชุมผู้ปกครองนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๔ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๒ ณ ห้องประชุมบริดจสโตน โรงเรียนปทุมราชวงศา โดยนายนิยม รักพรม ผู้อำนวยการ ได้ให้เกียรติเป็นประธานและพบปะผู้ปกครองด้วยความยินดียิ่ง ซึ่งการดำเนินงานเป็นไปด้วยความเรียบร้อย ดังภาพบรรยากาศต่อไปนี้


การรับมอบตัวและประชุมผู้ปกครองนักเรียน ม.๑ ปีการศึกษา ๒๕๖๒

โพสต์7 เม.ย. 2562 23:04โดยวริณศิญา พงษ์เกษ   [ อัปเดต 7 เม.ย. 2562 23:11 ]


วันจันทร์ที่ ๘ เมษายน ๒๕๖๒ เวลา ๐๘.๓๐ น. โรงเรียนปทุมราชวงศา อำเภอปทุมราชวงศา จังหวัดอำนาจเจริญ ได้ดำเนินการรับมอบตัวและประชุมผู้ปกครองนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๒ ณ ห้องประชุมบริดจสโตน โรงเรียนปทุมราชวงศา โดยนายนิยม รักพรม ผู้อำนวยการ ได้ให้เกียรติเป็นประธานและพบปะผู้ปกครองด้วยความยินดียิ่ง ซึ่งการดำเนินงานเป็นไปด้วยความเรียบร้อย ดังภาพบรรยากาศต่อไปนี้

โรงเรียนปทุมราชวงศา ได้รางวัลชนะเลิศระดับเหรียญทอง รางวัลทรงคุณค่า สพฐ ปี ๖๑ Obec Awards

โพสต์28 มี.ค. 2562 17:07โดยวริณศิญา พงษ์เกษ


โรงเรียนปทุมราชวงศา ได้รางวัลชนะเลิศ ๓ รางวัล ในการนำเสนอ รางวัลทรงคุณค่า สพฐ ปี ๒๕๖๑ Obec Awards ๒๗-๒๘ มีนาคม ๒๕๖๒ ณ ภูเขางาม รีสอร์ท นครนายก ได้แก่
๑. โรงเรียนปทุมราชวงศา ได้รางวัลชนะเลิศระดับเหรียญทอง สถานศึกษายอดเยี่ยม ของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา ส่งเสริมการใช้นวัตกรรม PLC ด้านนวัตกรรมและเทคโนโลยีเพื่อการเรียนการสอน
๒.นางสาวเกษมศรี  ลาภรัตน์ ตำแหน่ง รองผู้อำนวยการ วิทยฐานะชำนาญการพิเศษ ได้รางวัลชนะเลิศระดับเหรียญทอง รองผู้อำนวยการสถานศึกษา ยอดเยี่ยม ระดับมัธยมศึกษา ส่งเสริมการใช้นวัตกรรม PLC ด้านนวัตกรรมและเทคโนโลยีเพื่อการเรียนการสอน
๓. นายณัชธฤต เกื้อทาน ตำแหน่ง ครู วิทยฐานะชำนาญการพิเศษ ได้รางวัลชนะเลิศระดับเหรียญทอง ครูผู้สอนยอดเยี่ยม ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย ส่งเสริมการใช้นวัตกรรม PLC ด้านนวัตกรรมและเทคโนโลยีเพื่อการเรียนการสอน
ค่ายเตรียมความพร้อมและปรับพื้นฐานห้องเรียนพิเศษ (GIP) ม.๑ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๒

โพสต์25 มี.ค. 2562 20:26โดยวริณศิญา พงษ์เกษ   [ อัปเดต 26 มี.ค. 2562 00:07 ]


ด้วยงานห้องเรียนพิเศษ โรงเรียนปทุมราชวงศา อำเภอปทุมราชวงศา จังหวัดอำนาจเจริญ ได้จัดกิจกรรมค่ายเตรียมความพร้อมและปรับพื้นฐานห้องเรียนพิเศษ (GIP) นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑   ปีการศึกษา ๒๕๖๒ ตามโครงการพัฒนาและส่งเสริมศักยภาพผู้มีความสามารถพิเศษระดับมัธยมศึกษาตอนต้น โดยใช้หลักสูตรห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์ ตามแนวทางของ สสวท. และ สอวน. ระหว่างวันที่ ๒๕ - ๒๖ มีนาคม ๒๕๖๒ ณ ห้องประชุมบริดจสโตน อาคาร ๔ โรงเรียนปทุมราชวงศา โดยการดำเนินงานเป็นไปด้วยความเรียบร้อย ซึ่งมีภาพบรรยากาศดังนี้

บรรยากาศการรับสมัครนักเรียนห้องเรียนปกติชั้น ม.๑ และ ม.๔ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๒

โพสต์25 มี.ค. 2562 18:56โดยวริณศิญา พงษ์เกษ   [ อัปเดต 26 มี.ค. 2562 00:46 ]


โรงเรียนปทุมราชวงศา อำเภอปทุมราชวงศา จังหวัดอำนาจเจริญ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๒๙ เปิดรับสมัครนักเรียนห้องเรียนปกติ ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑ และ ๔ ในระหว่างวันที่ ๒๒ - ๒๗ มีนาคม ๒๕๖๒ ณ บริเวณหน้าอาคาร ๓ ตั้งแต่เวลา ๐๘.๓๐ น. - ๑๖.๓๐ น.ซึ่งได้มีนักเรียนให้ความต้องการที่จะศึกษาต่อในโรงเรียนปทุมราชวงศา มาสมัครเป็นจำนวนมาก โดยมีภาพบรรยากาศการรับสมัครดังนี้

ขอแสดงความยินดีกับคนเก่งของเราที่ได้คะแนน O-NETเต็ม 100 คะแนน

โพสต์25 มี.ค. 2562 05:59โดยวริณศิญา พงษ์เกษ


ขอแสดงความยินดีกับคนเก่งของเรา นางสาวณัฐวรา หมุนคำ นักเรียนห้องเรียนพิเศษ (GIP) ม.3/1 และผู้ปกครองนักเรียน ที่ได้คะแนน O-NET วิชา คณิตศาสตร์เต็ม 100 คะแนน ประจำปีการศึกษา 2561

1-10 of 609