ข่าวกิจกรรมต่างๆ


กิจกรรมการสอนเสริมศักยภาพวิชาวิทยาศาสตร์

โพสต์27 ก.พ. 2564 18:40โดยวริณศิญา พงษ์เกษ


ระหว่างวันที่ 26-27 กุมภาพันธ์ 2564 โรงเรียนปทุมราชวงศา อำเภอปทุมราชวงศา จังหวัดอำนาจเจริญ ได้จัดกิจกรรมการสอนเสริมศักยภาพวิชาวิทยาศาสตร์ โครงการห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์  ณ ห้องประชุมบริดจสโตน อาคาร 4 โรงเรียนปทุมราชวงศา ซึ่งมีภาพบรรยากาศดังนี้

พิธีวันสำคัญทางพระพุทธศาสนา วันมาฆบูชา

โพสต์24 ก.พ. 2564 19:18โดยวริณศิญา พงษ์เกษ


วันพฤหัสบดีที่ 25 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2564 เวลา 08.10 น. กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม โรงเรียนปทุมราชวงศา อำเภอปทุมราชวงศา จังหวัดอำนาจเจริญ ได้จัดพิธีวันสำคัญทางพระพุทธศาสนา วันมาฆบูชา โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้นักเรียนเห็นความสำคัญของวันมาฆบูชา และนักเรียนปฏิบัติตนตามหลักธรรมเบื้องต้นของศาสนาที่ตนนับถือได้อย่างเหมาะสม ในการนี้  นายสุกิจ จันทบาล ผู้อำนวยการ ได้ให้เกียรติเป็นประธานในพิธี ซึ่งมีภาพบรรยากาศดังนี้การอบรมตามโครงการ นักเรียนรุ่นใหม่มีใบขับขี่

โพสต์23 ก.พ. 2564 22:53โดยวริณศิญา พงษ์เกษ   [ อัปเดต 24 ก.พ. 2564 21:10 ]


วันพุธที่ 24 กุมภาพันธ์ 2564 นางสาวลำพูล ลาพานิช รองผู้อำนวยการ และนายเถลิงศักดิ์  ศุภฤกษ์ รองผู้อำนวยการ พร้อมด้วยคณะครู และนักเรียน โรงเรียนปทุมราชวงศา อำเภอปทุมราชวงศา จังหวัดอำนาจเจริญ ได้ร่วมโครงการ    “นักเรียนรุ่นใหม่มีใบขับขี่” สำนักงานขนส่งจังหวัดอำนาจเจริญ ณ ห้องประชุมบริดจสโตน อาคาร 4 โรงเรียนปทุมราชวงศา ซึ่งมีภาพบรรยากาศดังนี้ 

การประเมินการเตรียมความพร้อมและการพัฒนาอย่างเข้ม ตำแหน่งครูผู้ช่วย ครั้งที่ 4

โพสต์19 ก.พ. 2564 00:58โดยวริณศิญา พงษ์เกษ   [ อัปเดต 22 ก.พ. 2564 18:23 ]


วันศุกร์ที่ 19 กุมภาพันธ์ 2564 นายสุกิจ จันทบาล ผู้อำนวยการ พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร และคณะกรรมการประเมินครูผู้ช่วย โรงเรียนปทุมราชวงศา อำเภอปทุมราชวงศา จังหวัดอำนาจเจริญ ได้ดำเนินการการประเมินการเตรียมความพร้อมและการพัฒนาอย่างเข้ม ตำแหน่งครูผู้ช่วย ครั้งที่ 4 จำนวน 4 ราย ในการนี้ นายสุพรรณ พันธ์สุวรรณ ผู้ทรงคุณวุฒิ ได้ให้เกียรติร่วมการประเมินครั้งนี้ด้วย ณ ห้องประชุมบริดจสโตน อาคาร 4 โรงเรียนปทุมราชวงศา โดยการดำเนินงานเป็นไปด้วยความเรียบร้อย ซึ่งมีภาพบรรยากาศดังนี้
การแนะแนวสัญจรการศึกษาต่อ ม.1 และ ม.4 ประจำปีการศึกษา 2564

โพสต์18 ก.พ. 2564 18:12โดยวริณศิญา พงษ์เกษ


วันพฤหัสบดีที่ 19 กุมภาพันธ์ 2564 โรงเรียนปทุมราชวงศา อำเภอปทุมราชวงศา จังหวัดอำนาจเจริญ ได้ออกแนะแนวการศึกษาต่อ ม.1 และ ม.4 ประจำปีการศึกษา 2564 ซึ่งมีภาพบรรยากาศดังนี้ 


ต้อนรับคณะผู้ติดตามนักเรียนทุนมูลนิธิร่วมจิตต์น้อมเกล้าฯ เพื่อเยาวชนในพระบรมราชินูปถัมภ์

โพสต์17 ก.พ. 2564 23:46โดยวริณศิญา พงษ์เกษ


วันพฤหัสบดีที่ 18 กุมภาพันธ์ 2564 นายเถลิงศักดิ์  ศุภฤกษ์ รองผู้อำนวยการกลุ่มบริหารวิชาการ พร้อมด้วยคณะครู โรงเรียนปทุมราชวงศา อำเภอปทุมราชวงศา จังหวัดอำนาจเจริญ ได้ต้อนรับคณะผู้ติดตามนักเรียนทุนมูลนิธิร่วมจิตต์น้อมเกล้าฯเพื่อเยาวชนในพระบรมราชินูปถัมภ์ นางสาวสิริวรรณ สิงห์นาค ม.4/2 ณ ห้องประชุมบริดจสโตน อาคาร 4 โรงเรียนปทุมราชวงศา ซึ่งมีภาพบรรยากาศดังนี้กิจกรรมรับบริจาคโลหิต สภากาชาดจังหวัดอำนาจเจริญ

โพสต์17 ก.พ. 2564 18:57โดยวริณศิญา พงษ์เกษ


วันพฤหัสบดีที่ 18 กุมภาพันธ์ 2564  เวลา 08.30 น. คณะผู้บริหาร คณะครู และนักเรียน โรงเรียนปทุมราชวงศา อำเภอปทุมราชวงศา จังหวัดอำนาจเจริญ ได้ร่วมกิจกรรมบริจาคโลหิต กับเหล่ากาชาดอำนาจเจริญ ณ หอประชุมศรีเฟื่องฟ้า  โรงเรียนปทุมราชวงศา ซึ่งมีภาพบรรยากาศดังนี้

ร่วมงานฌาปนกิจศพคุณมุกดา วามะขันธ์ ซึ่งเป็นพี่ชายของคุณครูควรคิด อัปกาญจน์

โพสต์16 ก.พ. 2564 23:51โดยวริณศิญา พงษ์เกษ   [ อัปเดต 16 ก.พ. 2564 23:52 ]


วันจันทร์ที่ 15 กุมภาพันธ์ 2564 เวลา 14.00 น. คณะผู้บริหาร คณะครู และนักเรียน โรงเรียนปทุมราชวงศา อำเภอปทุมราชวงศา จังหวัดอำนาจเจริญ ร่วมงานฌาปนกิจศพคุณมุกดา วามะขันธ์ ซึ่งเป็นพี่ชายของคุณครูควรคิด อัปกาญจน์ บุคลากรโรงเรียนปทุมราชวงศา ณ วัดศรีชมภู่ อำเภอปทุมราชวงศา จังหวัดอำนาจเจริญ

การพัฒนาบทเรียนร่วมกันประชุมกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ครั้งที่ 1 (Subject Meeting : SM 1)

โพสต์16 ก.พ. 2564 23:38โดยวริณศิญา พงษ์เกษ


วันอังคารที่ 16 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2564 เวลา 15.30 - 17.30 น. นายเถลิงศักดิ์  ศุภฤกษ์ รองผู้อำนวยการกลุ่มบริหารวิชาการ พร้อมด้วยคณะครูกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  โรงเรียนปทุมราชวงศา อำเภอปทุมราชวงศา จังหวัดอำนาจเจริญ ได้ประชุมการพัฒนาบทเรียนร่วมกัน ของกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ครั้งที่ 1 (Subject Meeting : SM 1) ณ ห้องประชุมลำดวน อาคาร 3 โรงเรียนปทุมราชวงศา ซึ่งมีภาพบรรยากาศดังนี้
การแนะแนวการศึกษาต่อ ม.1 และ ม.4 ประจำปีการศึกษา 2564

โพสต์16 ก.พ. 2564 00:34โดยวริณศิญา พงษ์เกษ


วันอังคารที่ 16 กุมภาพันธ์ 2564 โรงเรียนปทุมราชวงศา อำเภอปทุมราชวงศา จังหวัดอำนาจเจริญ ได้ออกแนะแนวการศึกษาต่อ ม.1 และ ม.4 ประจำปีการศึกษา 2564 ซึ่งมีภาพบรรยากาศดังนี้


1-10 of 1161