ข่าวกิจกรรมต่างๆ


ตัวแทนนักเรียนและคณะครูในการเข้าร่วมแข่งขันศิลปหัตถกรรมนักเรียน ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ระดับชาติ ครั้งที่ 70 ปีการศึกษา 2565 ณ จังหวัดร้อยเอ็ด

โพสต์โดยวริณศิญา พงษ์เกษ

ตัวแทนนักเรียนและคณะครู โรงเรียนปทุมราชวงศา อำเภอปทุมราชวงศา จังหวัดอำนาจเจริญ ได้ในเข้าร่วมแข่งขันศิลปหัตถกรรมนักเรียน ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ระดับชาติ ครั้งที่ 70 ปีการศึกษา 2565 ณ จังหวัดร้อยเอ็ด ระหว่างวันที่ 30 มกราคม - 1 กุมภาพันธ์ 2566 ซึ่งมีภาพบรรยากาศดังนี้


พิธีมอบทุนการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2565

โพสต์27 ม.ค. 2566 22:16โดยวริณศิญา พงษ์เกษ

วันศุกร์ที่ 27 มกราคม 2566 เวลา 08.30 น. โรงเรียนปทุมราชวงศา อำเภอปทุมราชวงศา จังหวัดอำนาจเจริญ ได้จัดพิธีมอบทุนการศึกษาให้กับนักเรียนโรงเรียนปทุมราชวงศา ประจำปีการศึกษา 2565 ณ ห้องประชุมบริดจสโตน อาคาร 4 ซึ่งมีภาพบรรยากาศดังนี้

รองลำพูล ลาพานิช เข้ารับเกียรติบัตรผู้สนับสนุนยุวกาชาดดีเด่น

โพสต์26 ม.ค. 2566 21:59โดยวริณศิญา พงษ์เกษ

วันศุกร์ที่ 27 มกราคม พ.ศ. 2566 นางสาวลำพูล ลาพานิช รองผู้อำนวยการ โรงเรียนปทุมราชวงศา จังหวัดอำนาจเจริญ ได้เข้ารับเกียรติบัตรผู้สนับสนุนยุวกาชาดดีเด่น เนื่องในวันคล้ายวันสถาปนายุวกาชาดไทย ประจำปี 2566 ณ สนามกีฬาโรงเรียนอำนาจเจริญ จังหวัดอำนาจเจริญ

โครงการเตรียมความพร้อมแก่กำลังแรงงาน ประจำปีการศึกษา 2566

โพสต์26 ม.ค. 2566 21:51โดยวริณศิญา พงษ์เกษ

วันพฤหัสบดีที่ 26 มกราคม พ.ศ. 2566 เวลา 11.00 น. กลุ่มงานแนะแนว โรงเรียนปทุมราชวงศา ร่วมกับ สำนักงานจัดหางาน จังหวัดอำนาจเจริญ ได้จัดโครงการเตรียมความพร้อมแก่กำลังแรงงาน ปีการศึกษา 2566 ซึ่งมีภาพบรรยากาศดังนี้


การประชุมผู้ปกครองติดตามแก้ไขผลการเรียน 0, ร, มส.

โพสต์26 ม.ค. 2566 21:12โดยวริณศิญา พงษ์เกษ

วันพฤหัสบดีที่ 26 มกราคม พ.ศ. 2566 โรงเรียนปทุมราชวงศา จังหวัดอำนาจเจริญ ได้จัดการประชุมผู้ปกครอง เพื่อติดตามแก้ไขผลการเรียน 0, ร, มส. ประจำปีการศึกษา 2565 ณ ห้องประชุมลำดวน อาคาร 3 ซึ่งมีภาพบรรยากาศดังนี้


การอบรมและซ้อมแผนอัคคีภัยเบื้องต้น

โพสต์26 ม.ค. 2566 00:21โดยวริณศิญา พงษ์เกษ

วันพฤหัสบดีที่ 26 มกราคม พ.ศ. 2566 เวลา 08.10 น. โรงเรียนปทุมราชวงศา อำเภอปทุมราชวงศา จังหวัดอำนาจเจริญ ได้จัดการอบรมและซ้อมแผนอัคคีภัยเบื้องต้น ณ บริเวณหน้าเสาธง ซึ่งมีภาพบรรยากาศดังนี้นิเทศการสอนครูกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย

โพสต์25 ม.ค. 2566 18:00โดยวริณศิญา พงษ์เกษ

วันพุธที่ 25 มกราคม พ.ศ. 2566 นางสาวลำพูล ลาพานิช รองผู้อำนวยการ โรงเรียนปทุมราชวงศา จังหวัดอำนาจเจริญ ได้ดำเนินงานนิเทศการสอนของครูกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย ครูณิชาวรินทร  ลาหาญ ซึ่งมีภาพบรรยากาศดังนี้


ประชุมกิจกรรมค่ายวิชาการ ฟ้าขาวสัญจร

โพสต์25 ม.ค. 2566 00:27โดยวริณศิญา พงษ์เกษ

วันพุธที่ 25 มกราคม พ.ศ. 2566 นายรัศมี ถิ่นขาม ผู้อำนวยการ พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร และคณะครู โรงเรียนปทุมราชวงศา จังหวัดอำนาจเจริญ ได้ประชุมกิจกรรมค่ายวิชาการ ฟ้าขาวสัญจร ณ ห้องประชุมเล็ก อาคาร 1 โรงเรียนปทุมราชวงศา โดยการดำเนินงานเป็นไปด้วยความเรียบร้อย


นิเทศการสอนครูกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

โพสต์25 ม.ค. 2566 00:12โดยวริณศิญา พงษ์เกษ

วันพุธที่ 25 มกราคม พ.ศ. 2566 นางสาวจิรารัตน์ ธนะวิโรจน์ รองผู้อำนวยการ โรงเรียนปทุมราชวงศา จังหวัดอำนาจเจริญ ได้ดำเนินงานนิเทศการสอนของครูกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ซึ่งมีภาพบรรยากาศดังนี้รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 การประกวดวงดนตรีนักเรียนระดับมัธยมศึกษา ปี พ.ศ.2566

โพสต์23 ม.ค. 2566 22:49โดยวริณศิญา พงษ์เกษ

โรงเรียนปทุมราชวงศา ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 การประกวดวงดนตรีนักเรียนระดับมัธยมศึกษา ปี พ.ศ.2566
โครงการพัฒนานวัตกรรมการเรียนการสอนวิชาดนตรีของนักเรียนในระดับมัธยมศึกษาสู่ความเป็นเลิศจากกระทรวงศึกษาธิการ 
และสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน สมาชิกวงกล่องดวงใจจูเนียร์ ได้แก่
1.นางสาวอัยราวัณ ทองพรม ม.4/2     
2.นายศุภชัย ดาลัย ม.4/1       
3.นายชิติพัทธ์ จันทร์แรม ม.4/6 
4.นายนวพล บุตรโท ม.4/1               
5.นายศุภกิตติ์ นันทเพ็ชร ม.4/3 
คุณครูผู้สอนวง: นายทินกร  จิณะแสน , นายเทวราช  สาระคำ  
คุณครูผู้ควบคุมวง: นายทินกร  จิณะแสน , นายเทวราช  สาระคำ , นางสาวพิสุทธิณี  สายเวช1-10 of 1696