ข่าวกิจกรรมต่างๆ


ร่วมงานร้อยรักถักดวงใจ สานสายใยน้อมจิตมุทิตา สพม.29 ปี 2563

โพสต์โดยวริณศิญา พงษ์เกษ

วันเสาร์ที่ 19 กันยายน 2563 เวลา 09.00 น. นายนิยม รักพรม ผู้อำนวยการ พร้อมด้วยคุณครูเกษียณอายุราชการของ โรงเรียนปทุมราชวงศา 1.คุณครูผดุงศักดิ์ ละพรมมา 2.คุณครูวิมลพรรณ พันธ์สุวรรณ และ 3.คุณครูทองแดง แสวงบุญ ได้ร่วมงานร้อยรักถักดวงใจ สานสายใยน้อมจิตมุทิตา สพม.29 ปี 2563 ณ ห้องประชุมโรงแรมสุนีย์แกรนด์ อ.เมือง จ.อุบลราชธานี โดยสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา มัธยมศึกษา เขต 29 จัดงานขึ้น ซึ่งมีภาพบรรยากาศดังนี้

พิธีเข้าประจำหมู่ และประดับเข็มยุวกาชาด ม.1 ปีการศึกษา 2563

โพสต์17 ก.ย. 2563 18:03โดยวริณศิญา พงษ์เกษ

วันพฤหัสบดีที่ 17 กันยายน 2563 เวลา 14.30 น. กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน โรงเรียนปทุมราชวงศา อำเภอปทุมราชวงศา จังหวัดอำนาจเจริญ ได้จัดพิธีเข้าประจำหมู่ และประดับเข็มยุวกาชาด ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ประจำปีการศึกษา 2563 ณ หอประชุมศรีเฟื่องฟ้า ในการนี้ นายณัชธฤต เกื้อทาน ผู้ช่วยผู้อำนวยการ ได้ให้เกียรติเป็นประธานในพิธี โดยการดำเนินงานเป็นไปด้วยความเรียบร้อย ซึ่งมีภาพบรรยากาศดังนี้

พิธีลงนามในสัญญา กยศ.สำหรับผู้กู้ยืมรายใหม่

โพสต์16 ก.ย. 2563 00:24โดยวริณศิญา พงษ์เกษ

วันพุธที่ 16 กันยนายน 2563 เวลา 09.30 น. นางสาวลำพูล ลาพานิช รองผู้อำนวยการ พร้อมด้วยคณะครูกลุ่มงานแนะแนว โรงเรียนปทุมราชวงศา อำเภอปทุมราชวงศา จังหวัดอำนาจเจริญ ได้จัดทำพิธีลงนามในสัญญา กยศ.สำหรับผู้กู้ยืมรายใหม่ ณ ห้องประชุมลำดวน อาคาร 3 ซึ่งมีภาพบรรยากาศดังนี้


ร่วมประกวดชมรม TO BE NUMBER ONE ระดับประเทศ ประจำปี 2563

โพสต์15 ก.ย. 2563 20:47โดยวริณศิญา พงษ์เกษ   [ อัปเดต 15 ก.ย. 2563 21:56 ]


วันอังคารที่ 15 กันยายน 2563 ท่านผู้อำนวยการโรงเรียนปทุมราชวงศา นายนิยม รักพรม นำสมาชิก ชมรม TO BE NUMBER ONE ร่วมประกวดชมรม TO BE NUMBER ONE ระดับประเทศ  ประจำปี 2563   ณ ศูนย์ประชุมอิมแพค เมืองทองธานี จังหวัดนนทบุรี (กิจกรรมวันที่ 1  นำเสนอผลงานนิทรรศการ)พิธีมอบเกียรติบัตรวันแม่ ปีการศึกษา 2563

โพสต์15 ก.ย. 2563 20:39โดยวริณศิญา พงษ์เกษ


วันศุกร์ที่ 11 กันยายน 2563 เวลา 08.10 น. กิจกรรมหน้าเสาธงวันนี้ โรงเรียนปทุมราชวงศา อำเภอปทุมราชวงศา จังหวัดอำนาจเจริญ ได้จัดพิธีมอบเกียรติบัตรในการจัดบอร์ดวันแม่ ประจำปีการศึกษา 2563 ในการนี้ นางสาวลำพูล ลาพานิช รองผู้อำนวยการ ได้ให้เกียรติเป็นประธานในพิธีมอบ ซึ่งมีภาพบรรยากาศดังนี้
โครงการร่วมพัฒนาการเรียนการสอน ออกแบบชีวิต (Life Design)

โพสต์10 ก.ย. 2563 23:33โดยวริณศิญา พงษ์เกษ


วันพฤหัสบดีที่ 10 กันยายน  เวลา 13.00 -16.00 น. โรงเรียนปทุมราชวงศา ร่วมมือกับมหาวิทยาลัยมหิดลวิทยาเขตอำนาจเจริญ จัดกิจกรรมถอดบทเรียนโครงการร่วมพัฒนาการเรียนการสอน ออกแบบชีวิต (Life Design) การเรียนรู้สู่การเปลี่ยนแปลง สถาบันแห่งชาติเพื่อการพัฒนาเด็กและครอบครัว โดยมีนักเรียนชั้น ม.4 - 6 จำนวน 89 คน เข้าร่วมการอบรมครั้งนี้  ณ ห้องประชุมบริดจสโตน อาคาร 4 ซึ่งมีภาพบรรยากาศดังนี้  
::>คลิกดูรูปภาพทั้งหมดเพิ่มเติม


โครงการยุวกาชาดบำเพ็ญประโยชน์ป้องกันภัย COVID-19 เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว

โพสต์10 ก.ย. 2563 06:43โดยวริณศิญา พงษ์เกษ

วันพฤหัสบดีที่ 10 กันยายน 2563 งานกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน โรงเรียนปทุมราชวงศา อำเภอปทุมราชวงศา จังหวัดอำนาจเจริญ ได้จัดกิจกรรมเดินรณรงค์ คัดกรอง ป้องกัน สถานศึกษาสะอาด ปราศจากไวรัสฯ ในโครงการยุวกาชาดบำเพ็ญประโยชน์ป้องกันภัย COVID-19 เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ซึ่งมีภาพบรรยากาศดังนี้

พิธีประกาศเจตจำนงสุจริต ประจำปีการศึกษา 2563

โพสต์10 ก.ย. 2563 00:57โดยวริณศิญา พงษ์เกษ   [ อัปเดต 10 ก.ย. 2563 00:58 ]


วันพฤหัสบดีที่ 10 กันยายน 2563 กิจกรรมหน้าเสาธงวันนี้  นายนิยม รักพรม ผู้อำนวยการ และนางสาวลำพูล ลาพานิช รองผู้อำนวยการ พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร ข้าราชการครู นักเรียน โรงเรียนปทุมราชวงศา อำเภอปทุมราชวงศา จังหวัดอำนาจเจริญ ได้จัดพิธีประกาศเจตจำนงสุจริต ประจำปีการศึกษา 2563 "เราขอดำเนินความเจตจำนงความสุจริตในโรงเรียนปทุมราชวงศา" ซึ่งมีภาพบรรยากาศดังนี้

ต้อนรับข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาก่อนแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง รองผู้อำนวยการสถานศึกษา ซึ่งได้มาศึกษาดูงานที่โรงเรียนปทุมราชวงศา

โพสต์10 ก.ย. 2563 00:05โดยวริณศิญา พงษ์เกษ   [ อัปเดต 10 ก.ย. 2563 00:19 ]

วันพุธที่ 9 กันยายน 2563 เวลา 07.30 - 16.30 น. นายนิยม รักพรม ผู้อำนวยการ และนางสาวลำพูล ลาพานิช รองผู้อำนวยการ พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร ครู บุคลากร โรงเรียนปทุมราชวงศา ได้ต้อนรับข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาก่อนแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง รองผู้อำนวยการสถานศึกษา ซึ่งได้มาศึกษาดูงานเกี่ยวกับการบริหาร 4 ฝ่าย Best PLC และ ระบบ SMSS ของโรงเรียนปทุมราชวงศา ซึ่งมีภาพบรรยากาศดังนี้

พิธีมอบรางวัลกิจกรรมวันวิทยาศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 2563

โพสต์9 ก.ย. 2563 23:28โดยวริณศิญา พงษ์เกษ


วันพุธที่ 9 กันยายน 2563 เวลา 08.10 น. กลุ่มสาระวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี โรงเรียนปทุมราชวงศา อำเภอปทุมราชวงศา จังหวัดอำนาจเจริญ ได้พิธีมอบรางวัลกิจกรรมวันวิทยาศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 2563 ในการนี้ นายนิยม รักพรม ผู้อำนวยการ ได้ให้เกียรติเป็นประธานในพิธี และได้กล่าวให้โอวาทแก่นักเรียน ซึ่งมีภาพบรรยากาศดังนี้

1-10 of 1014