ข่าวกิจกรรมภายใน


นักเรียนโรงเรียนปทุมราชวงศา สอบติดคณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี

โพสต์22 มิ.ย. 2561 07:33โดยวริณศิญา พงษ์เกษ

ขอแสดงความยินดีกับนักเรียนห้องเรียนพิเศษ (GIP) โรงเรียนปทุมราชวงศา นายปิยะรัตน์  ลอยลม ม.6/1 ที่สามารถสอบติดคณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ประจำปีการศึกษา 2561การดำเนินการจัดสอบการประเมินคุณภาพการศึกษาโดยใช้ข้อสอบPISA ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1-3 ปีการศึกษา 2561

โพสต์19 มิ.ย. 2561 22:43โดยวริณศิญา พงษ์เกษ   [ อัปเดต 19 มิ.ย. 2561 22:46 ]

วันพุธที่ 20 มิถุนายน 2561 งานวิชาการโรงเรียนปทุมราชวงศา อำเภอปทุมราชวงศา จังหวัดอำนาจเจริญ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 29 ได้ดำเนินการจัดสอบการประเมินคุณภาพการศึกษาโดยใช้ข้อสอบPISA ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1-3 ปีการศึกษา 2561 โดยการดำเนินการเป็นไปด้วยความเรียบร้อย

พิธีมอบเกียรติบัตรการแข่งจัดบอร์ดวันวิสาขบูชา และรางวัลพานไหว้ครู

โพสต์17 มิ.ย. 2561 19:15โดยวริณศิญา พงษ์เกษ   [ อัปเดต 21 มิ.ย. 2561 23:15 ]

เช้าวันจันทร์ที่ 18 มิถุนายน 2561 เวลา 08.15 น. กิจกรรมหน้าเสาธงวันนี้ โรงเรียนปทุมราชวงศา อำเภอปทุมราชวงศา จังหวัดอำนาจเจริญ ได้จัดพิธีมอบเกียรติบัตรการแข่งจัดบอร์ดวันวิสาขบูชา และรางวัลพานไหว้ครูที่ผ่านมา ในการนี้ นายนิยม รักพรม ท่านผู้อำนวยการโรงเรียน ได้ให้เกียรติเป็นประธานในพิธีมอบและได้กล่าวให้โอวาทแก่นักเรียน โดยมีภาพบรรยากาศดังนี้

กิจกรรมสอนเสริมศักยภาพนักเรียนห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ (GIP)

โพสต์15 มิ.ย. 2561 22:09โดยวริณศิญา พงษ์เกษ   [ อัปเดต 15 มิ.ย. 2561 22:13 ]

วันเสาร์ที่ 16 มิถุนายน 2561 เวลา 08.00 – 15.00 น. โรงเรียนปทุมราชวงศา อำเภอปทุมราชวงศา จังหวัดอำนาจเจริญ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 29 ได้มีกิจกรรมสอนเสริมศักยภาพนักเรียนห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ (GIP) โดยสัปดาห์นี้เป็นสัปดาห์ที่ 3 ของภาคเรียนนี้ ซึ่งกิจกรรมการสอนเสริมนี้ได้เริ่มตั้งแต่วันที่ 2 มิถุนายน 2561 ที่ผ่านมาโรงเรียนพังเคนพิทยา ศึกษาดูงานโรงเรียนมาตรฐานสากล

โพสต์15 มิ.ย. 2561 02:14โดยวริณศิญา พงษ์เกษ   [ อัปเดต 15 มิ.ย. 2561 02:31 ]


วันศุกร์ที่ 15 มิถุนายน 2561 เวลา 09.00 น. นายนิยม รักพรม ท่านผู้อำนวยการ นำทีมคณะผู้บริหาร และคณะครูโรงเรียนปทุมราชวงศา อำเภอปทุมราชวงศา จังหวัดอำนาจเจริญ ต้อนรับคณะผู้บริหารและคณะครูบุคลากรจากโรงเรียนพังเคนพิทยา อำเภอเขมราฐ จังหวัดอำนาจเจริญ ซึ่งได้มาศึกษาดูงานของเกี่ยวกับโรงเรียนมาตรฐานสากล (World Class Standard School) การประเมินตามเกณฑ์รางวัลคุณภาพ ScQA (School Quality Award)ของโรงเรียนปทุมราชวงศา ในการนี้ได้มีการทำพิธีลงนามข้อตกลง (MOU)พัฒนาโรงเรียนมาตรฐานสากลกับโรงเรียนพังเคนพิทยา โดยท่านผู้อำนวยการโรงเรียนปทุมราชวงศา นายนิยม รักพรม ได้เป็นตัวแทนในการลงนามร่วมกับนายเทคนิค เรืองแสน ท่านผู้อำนวยการโรงเรียนพังเคนพิทยา ณ ห้องประชุมบริดจสโตน โรงเรียนปทุมราชวงศา ซึ่งมีภาพบรรยากาศดังนี้

กิจกรรม เลือกตั้งประธานคณะกรรมการสภานักเรียน ปีการศึกษา 2561

โพสต์14 มิ.ย. 2561 03:42โดยวริณศิญา พงษ์เกษ


วันพฤหัสบดีที่ 14 มิถุนายน 2561 เวลา  13.00 น. โรงเรียนปทุมราชวงศา อำเภอปทุมราชวงศา จังหวัดอำนาจเจริญ ได้จัดกิจกรรม เลือกตั้งประธานคณะกรรมการสภานักเรียน ปีการศึกษา 2561 ในโครงการส่งเสริมประชาธิปไตยและวินัยนักเรียน ณ ห้องประชุมบริดจสโตน โรงเรียนปทุมราชวงศา ซึ่งมีภาพบรรยากาศดังนี้

พิธีไหว้ครู ประจำปีการศึกษา 2561

โพสต์14 มิ.ย. 2561 02:42โดยวริณศิญา พงษ์เกษ   [ อัปเดต 14 มิ.ย. 2561 03:14 ]


วันพฤหัสบดีที่ 14 มิถุนายน 2561 เวลา 08.15 - 10.30 น. โรงเรียนปทุมราชวงศา อำเภอปทุมราชวงศา จังหวัดอำนาจเจริญ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 29 ได้จัดพิธีไหว้ครู ประจำปีการศึกษา 2561 ณ หอประชุมศรีเฟื่องฟ้า โรงเรียนปทุมราชวงศา ในการนี้ท่านผู้อำนวยการ นายนิยม  รักพรม ได้กล่าวให้โอวาทแก่ลูกศิษย์และภายในงานพิธีไหว้ครูได้มีการมอบทุนการศึกษาให้กับนักเรียนจากคณะครูและหน่วยงานต่างๆ โดยการดำเนินงานเป็นไปด้วยความเรียบร้อย ซึ่งมีภาพบรรยากาศดังนี้

โครงการ รด.จิตอาสา เข้าร่วมในการจัดกิจกรรมเนื่องในวันสิ่งแวดล้อมโลก ประจำปี พ.ศ. 2561

โพสต์13 มิ.ย. 2561 00:52โดยวริณศิญา พงษ์เกษ


วัน พุธ ที่ 13 มิถุนายน 2561 โรงเรียนปทุมราชวงศา นำนักศึกษาวิชาทหาร ตามโครงการ รด.จิตอาสา จำนวน 109 นาย โดยการนำของผู้ว่าราชการจังหวัดอำนาจเจริญ นายอำเภอปทุมราชวงศา หัวหน้าส่วนราชการอำเภอปทุมราชวงศา เข้าร่วมในการจัดกิจกรรมเนื่องในวันสิ่งแวดล้อมโลก ประจำปี พ.ศ. 2561 (Beat Plastic Pollution "It's you can't it, refuse it รักษ์โลก เลิกพลาสติก" โครงการประชารัฐร่วมใจ ปลูกต้นไม้ปล่อยปาเยี่ยมป่าสร้างฝายให้แผ่นดินภายใต้โครงการส่วนราชการมีส่วนร่วมของเครือข่าย ทสม. เพิ่มพื้นที่สีเขียว ณ ป่าชุมชน    หินกองนามน อ่างเก็บน้ำห้วยกินกอง อำเภอปทุมราชวงศา จังหวัดอำนาจเจริญ


พิธีเปิดศูนย์ฝึกกีฬาเทเบิลเทนนิสโรงเรียนปทุมราชวงศา

โพสต์12 มิ.ย. 2561 21:56โดยวริณศิญา พงษ์เกษ   [ อัปเดต 12 มิ.ย. 2561 23:01 ]


วันพุธที่ 13 มิถุนายน 2561 เวลา 09.00 น. นายนิยม รักพรม ผู้อำนวยการ นำทีมคณะผู้บริหาร คณะครู และนักเรียน โรงเรียนปทุมราชวงศา อำเภอปทุมราชวงศา จังหวัดอำนาจเจริญ ร่วมกับสมาคมกีฬาเทเบิลเทนนิสแห่งประเทศไทย ได้ทำพิธีเปิดศูนย์ฝึกกีฬาเทเบิลเทนนิสโรงเรียนปทุมราชวงศา ในการนี้ นายดอน  มุดตางาม เลขาธิการของสมาคมกีฬาเทเบิลเทนนิสแห่งประเทศไทย ได้ให้เกียรติเป็นประธานในพิธีเปิดครั้งนี้ด้วย ซึ่งมีภาพบรรยากาศดังนี้


นักเรียนโรงเรียนปทุมราชวงศาคว้าแชมป์ประเทศไทยในการแข่งขันหุ่นยนต์ ส.ส.ท. ชิงแชมป์ประเทศไทย

โพสต์10 มิ.ย. 2561 03:58โดยวริณศิญา พงษ์เกษ   [ อัปเดต 11 มิ.ย. 2561 03:27 ]


ขอแสดงความยินดีกับนักเรียนโรงเรียนปทุมราชวงศา (1) นายไตรภพ สัจธรรม ม.5/2 (2)นายณัฐพล จำปานนท์ ม.5/2 ที่สามารถคว้าแชมป์ประเทศไทยในการแข่งขันหุ่นยนต์ ส.ส.ท. ชิงแชมป์ประเทศไทย โดยจะได้รับพระราชทานถ้วยรางวัลสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี

1-10 of 430