ข่าวกิจกรรมภายใน


ร่วมประชุมนานาชาติงานมหกรรมทางการศึกษาเพื่อพัฒนาวิชาชีพครู ครั้งที่ ๑๑ (EDUCA ๒๐๑๘)

โพสต์โดยวริณศิญา พงษ์เกษ   [ อัปเดต ]


นายนิยม รักพรม ผู้อำนวยการ นำทีมคณะผู้บริหาร และคณะครูทีม PLC โรงเรียนปทุมราชวงศา อำเภอปทุมราชวงศา จังหวัดอำนาจเจริญ ร่วมประชุมนานาชาติงานมหกรรมทางการศึกษาเพื่อพัฒนาวิชาชีพครู ครั้งที่ ๑๑ (EDUCA ๒๐๑๘) และเป็นตัวแทนโรงเรียนในสังกัด สพฐ. นำเสนอการดำเนินงาน PLC ในระหว่างวันที่ ๑๗-๑๙ ตุลาคม ๒๕๖๑ ณ อิมแพ็คเมืองทองธานี จังหวัดนนทบุรี

พิธีจุดเทียนเพื่อน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร

โพสต์13 ต.ค. 2561 07:16โดยวริณศิญา พงษ์เกษ


ช่วงเย็นวันเสาร์ที่ ๑๓ ตุลาคม ๒๕๖๑ เวลา ๑๗.๓๐ น. นายนิยม รักพรม ผู้อำนวยการ นำทีมคณะผู้บริหาร และคณะครูบุคลากรโรงเรียนปทุมราชวงศา อำเภอปทุมราชวงศา จังหวัดอำนาจเจริญ เข้าร่วมพิธีจุดเทียนเพื่อน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร ณ หอประชุมที่ว่าการอำเภอปทุมราชวงศา


พิธีวางพวงมาลาพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชบรมนาถบพิตร เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต ๑๓ ตุลาคม ๒๕๖๑

โพสต์12 ต.ค. 2561 19:18โดยวริณศิญา พงษ์เกษ


เช้าวันเสาร์ที่ ๑๓ ตุลาคม ๒๕๖๑ เวลา ๐๘.๐๙ น. นายนิยม รักพรม ผู้อำนวยการ นำทีมคณะผู้บริหาร และคณะครูบุคลากรโรงเรียนปทุมราชวงศา อำเภอปทุมราชวงศา จังหวัดอำนาจเจริญ เข้าร่วมพิธีวางพวงมาลา เบื้องหน้าพระบรมฉายาลักษณ์ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต ณ หอประชุมที่ว่าการอำเภอปทุมราชวงศา


การประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อประกันคุณภาพสถานศึกษา ปีการศึกษา ๒๕๖๑

โพสต์10 ต.ค. 2561 04:49โดยวริณศิญา พงษ์เกษ


วันพุธที่ ๑๐ ตุลาคม ๒๕๖๑ เวลา ๑๓.๐๐ – ๑๖.๓๐ น. นายนิยม รักพรม ท่านผู้อำนวยการ นำทีมคณะผู้บริหารและคณะครูบุคลากร โรงเรียนปทุมราชวงศา อำเภอปทุมราชวงศา จังหวัดอำนาจเจริญ ได้จัดการประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อประกันคุณภาพสถานศึกษา ปีการศึกษา ๒๕๖๑ ณ ห้องประชุมบริดจโตน โรงเรียนปทุมราชวงศา โดยการดำเนินงานเป็นไปด้วยความเรียบร้อย


การประชุม Symposium การสอนงานแบบพี่เลี้ยงด้วยการพัฒนาบทเรียนร่วมกันผ่านชุมชนแห่งการเรียนรู้เชิงวิชาชีพ (PLC) ภาคเรียนที่ 1/2561

โพสต์10 ต.ค. 2561 02:12โดยวริณศิญา พงษ์เกษ   [ อัปเดต ]


วันพุธที่ 10 ตุลาคม 2561 เวลา 08.20 น. นายนิยม รักพรม ท่านผู้อำนวยการ นำทีมคณะผู้บริหารและคณะครูบุคลากร โรงเรียนปทุมราชวงศา อำเภอปทุมราชวงศา จังหวัดอำนาจเจริญ ได้จัดการประชุม Symposium การสอนงานแบบพี่เลี้ยงด้วยการพัฒนาบทเรียนร่วมกันผ่านชุมชนแห่งการเรียนรู้เชิงวิชาชีพ (PLC) ภาคเรียนที่ 1/2561 ณ ห้องประชุมบริดจโตน โรงเรียนปทุมราชวงศา โดยได้มีคณะผู้บริหาร คณะครูจากโรงเรียนชานุมานวิทยาคม และโรงเรียนนาจิกพิทยาคม ได้มาศึกษาดูงานในครั้งนี้ด้วย ซึ่งการดำเนินงานเป็นไปด้วยความเรียบร้อย

การประเมินการเตรียมความพร้อมและพัฒนาอย่างเข้ม ตำแหน่ง ครูผู้ช่วย

โพสต์8 ต.ค. 2561 00:21โดยวริณศิญา พงษ์เกษ   [ อัปเดต 8 ต.ค. 2561 00:29 ]


ช่วงเช้าของวันจันทร์ที่ ๘ ตุลาคม ๒๕๖๑ เวลา ๐๘.๓๐ - ๑๒.๐๐ น. นายนิยม รักพรม  ท่านผู้อำนวยการ พร้อมด้วยคณะกรรมการประเมินครูผู้ช่วยและกลุ่มบริหารงานบุคคล โรงเรียนปทุมราชวงศา อำเภอปทุมราชวงศา จังหวัดอำนาจเจริญ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๒๙ ได้ดำเนินการติดตามและประเมินผลการทดลองการปฏิบัติหน้าที่ราชการของครูผู้ช่วย จำนวน 10 ราย ได้แก่

ณ ห้องประชุมบริดจสโตน โรงเรียนปทุมราชวงศา โดยการดำเนินงานเป็นไปด้วยความเรียบร้อย ซึ่งได้มีการประมวลภาพดังนี้
โรงเรียนคึมใหญ่วิทยา และโรงเรียนศรีคูณวิทยบัลลังก์ มาศึกษาดูงานโรงเรียนปทุมราชวงศา เรื่อง โครงการโรงเรียนมาตรฐานสากล (World-Class Standard School)

โพสต์5 ต.ค. 2561 01:51โดยวริณศิญา พงษ์เกษ   [ อัปเดต 5 ต.ค. 2561 02:08 ]


วันศุกร์ที่ ๕ ตุลาคม ๒๕๖๑ เวลา ๐๙.๐๐ - ๑๒.๐๐ น. นายนิยม รักพรม ผู้อำนวยการ นำทีมคณะผู้บริหาร และคณะครู โรงเรียนปทุมราชวงศา อำเภอปทุมราชวงศา จังหวัดอำนาจเจริญ ต้อนรับคณะผู้บริหารและคณะครูจากโรงเรียนคึมใหญ่วิทยา และโรงเรียนศรีคูณวิทยบัลลังก์ ได้มาศึกษาดูงานโรงเรียนปทุมราชวงศา เรื่อง โครงการโรงเรียนมาตรฐานสากล (World-Class Standard School) ณ ห้องประชุมบริดจสโตน โรงเรียนปทุมราชวงศา โดยการดำเนินงานเป็นไปด้วยความเรียบร้อย

การอบรมเชิงปฏิบัติการเครือข่ายการสอนงานแบบพี่เลี้ยงด้วยการพัฒนาบทเรียนร่วมกันผ่านชุมชนแห่งการเรียนรู้วิชาชีพ (PLC)

โพสต์1 ต.ค. 2561 07:07โดยวริณศิญา พงษ์เกษ   [ อัปเดต 2 ต.ค. 2561 05:25 ]

 

วันจันทร์ที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๑ คณะทีมวิทยากร PLC โรงเรียนปทุมราชวงศา อำเภอปทุมราชวงศา จังหวัดอำนาจเจริญ ได้ร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในการอบรมเชิงปฏิบัติการเครือข่ายการสอนงานแบบพี่เลี้ยงด้วยการพัฒนาบทเรียนร่วมกันผ่านชุมชนแห่งการเรียนรู้วิชาชีพ ในระหว่างวันที่ ๑ - ๒ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๑ ซึ่งมีโรงเรียนที่เข้าร่วมจำนวน ๔ โรงเรียน ได้แก่ โรงเรียนนาจิกพิทยาคม โรงเรียนน้ำปลีกศึกษา โรงเรียนคำเขื่อนแก้ววิทยาคม และโรงเรียนอำนาจเจริญพิทยาคม ณ ห้องประชุมบริดจสโตน โรงเรียนปทุมราชวงศา ซึ่งมีภาพบรรยากาศดังนี้


นักเรียนโรงเรียนปทุมราชวงศาเข้าร่วมแข่งขันภาษาอังกฤษเพชรยอดมงกุฎ ครั้งที่ ๑๓

โพสต์1 ต.ค. 2561 05:45โดยวริณศิญา พงษ์เกษ   [ อัปเดต 1 ต.ค. 2561 06:02 ]


วันอาทิตย์ที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๑ คุณครูเกรียงศักดิ์ บัวถา และคุณครูณัฐพร ก้อนรัตน์ ครูกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ ได้นำทีมตัวแทนนักเรียน โรงเรียนปทุมราชวงศา อำเภอปทุมราชวงศา จังหวัดอำนาจเจริญ เข้าร่วมแข่งขันภาษาอังกฤษเพชรยอดมงกุฎ ครั้งที่ ๑๓ ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น และตอนปลาย ณ โรงเรียนฤทธิยะวรรณาลัย จังหวัดกรุงเทพมหานคร ซึ่งมีภาพบรรยากาศดังนี้


TrueMove จังหวัดอำนาจเจริญ มอบอุปกรณ์กีฬา

โพสต์28 ก.ย. 2561 06:14โดยวริณศิญา พงษ์เกษ


เช้าวันศุกร์ที่ ๒๘ กันยายน ๒๕๖๑ ตัวแทนจากบริษัท TrueMove จังหวัดอำนาจเจริญ ได้มามอบอุปกรณ์กีฬา ให้กับโรงเรียนปทุมราชวงศา อำเภอปทุมราชวงศา จังหวัดอำนาจเจริญ ในการนี้ นายชาติโยธิน  ศรีวะรมย์ รองผู้อำนวยการ ได้เป็นตัวแทนรับมอบและได้กล่าวขอบคุณ ซึ่งมีภาพบรรยากาศดังนี้
1-10 of 511