ข่าวกิจกรรมภายใน


คุณครูณัชธฤต เกื้อทาน เข้ารับเกียรติบัตรข้าราชการพลเรือนดีเด่น ระดับจังหวัดอำนาจเจริญ ประจำปีพุทธศักราช 2562

โพสต์1 เม.ย. 2563 06:28โดยวริณศิญา พงษ์เกษ   [ อัปเดต 1 เม.ย. 2563 06:46 ]

วันอังคารที่ 31 มีนาคม 2563  คุณครูครูณัชธฤต เกื้อทาน ตำแหน่ง ครู วิทยฐานะ ครูชำนาญการพิเศษ ได้รับคัดเลือกให้เข้ารับเกียรติบัตรข้าราชการพลเรือนดีเด่น ระดับจังหวัดอำนาจเจริญ ประจำปีพุทธศักราช 2562  จากนายสุธี  ทองแย้ม ผู้ว่าราชการจังหวัดอำนาจเจริญ ณ หอประชุมพญานาครินทร์ ศาลากลางจังหวัดอำนาจเจริญ เนื่องในวันระลึกพระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัว พระมหาเจษฎาราชเจ้า และวันข้าราชการพลเรือน ประจำปี  2563  ซึ่งมีภาพบรรยากาศดังนี้การรับเอกสารจบการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2562

โพสต์1 เม.ย. 2563 06:22โดยวริณศิญา พงษ์เกษ

วันอังคารที่ 31 มีนาคม 2563 เวลา 08.30 น. กลุ่มงานวิชาการ โรงเรียนปทุมราชวงศา อำเภอปทุมราชวงศา จังหวัดอำนาจเจริญ ได้มอบเอกสารจบการศึกษา นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 และ 6 ประจำปีการศึกษา 2562  ณ  บริเวณหน้าห้องวิชาการ อาคาร 3  ภายในมาตรการควบคุมการแพร่ระบาด COVID - 19  ซึ่งการดำเนินการเป็นไปด้วยความเรียบร้อยผลการทดสอบระดับชาติ O-NET ม.3 และ ม.6 ประจำปีการศึกษา 2562

โพสต์1 เม.ย. 2563 06:10โดยวริณศิญา พงษ์เกษ

ผลการทดสอบระดับชาติ O-NET ม.3 และ ม.6 ประจำปีการศึกษา 2562 โรงเรียนปทุมราชวงศา ชื่นชมและภูมิใจลูกๆ ม.6 เยี่ยมมากๆ ลำดับที่ 1 โรงเรียนขนาดใหญ่


พิธีลงนาม MOU การบริหารจัดการขยะ “อำนาจเจริญ เมืองสะอาด”

โพสต์27 มี.ค. 2563 19:38โดยวริณศิญา พงษ์เกษ


วันศุกร์ที่ 27 มีนาคม 2563 เวลา 08.30 น. นายนิยม รักพรม ท่านผู้อำนวยการ โรงเรียนปทุมราชวงศา อำเภอปทุมราชวงศา จังหวัดอำนาจเจริญ ได้ร่วม
พิธีลงนาม MOU การบริหารจัดการขยะ “อำนาจเจริญ เมืองสะอาด” ในการนี้ นายสุธี ทองแย้ม ผู้ว่าราชการจังหวัดอำนาจเจริญ เป็นประธานในพิธีลงนาม MOU การบริหารจัดการขยะ “อำนาจเจริญ เมืองสะอาด” ณ หอประชุมที่ว่าการอำเภอปทุมราชวงศา

การมอบตัวและประชุมผู้ปกครองนักเรียนระดับชั้น ม.1 และม.4 ห้องเรียนพิเศษ FlIP (ศิลป์-ภาษา) ปีการศึกษา 2563

โพสต์17 มี.ค. 2563 00:43โดยวริณศิญา พงษ์เกษ

วันอังคารที่ 17 มีนาคม 2563 กลุ่มงานห้องเรียนพิเศษ โรงเรียนปทุมราชวงศา อำเภอปทุมราชวงศา จังหวัดอำนาจเจริญ ได้ดำเนินการรับมอบตัว และประชุมผู้ปกครองนักเรียนห้องเรียนพิเศษ (FLIP) (ศิลป์-ภาษา) ระดับชั้น ม.1 และ ม.4 ประจำภาคเรียนที่ 1      ปีการศึกษา 2563 ณ ห้องประชุมบริดจสโตน โรงเรียนปทุมราชวงศา ในการนี้ นายนิยม รักพรม ท่านผู้อำนวยการ ได้ให้เกียรติเป็นประธาน    ในพิธีและพบปะผู้ปกครองด้วยความยินดียิ่ง ซึ่งการดำเนินการเป็นไปด้วยความเรียบร้อย ซึ่งมีภาพบรรยากาศดังนี้
::>คลิกดูรูปภาพทั้งหมดเพิ่มเติม

การรับรายงานตัว มอบตัวและประชุมผู้ปกครองนักเรียนห้องเรียนพิเศษ (GIP) ม.1 และ ม.4 ประจำปีการศึกษา 2563

โพสต์15 มี.ค. 2563 20:47โดยวริณศิญา พงษ์เกษ   [ อัปเดต 15 มี.ค. 2563 20:56 ]


วันอาทิตย์ที่ 15 มีนาคม 2563 กลุ่มงานห้องเรียนพิเศษ โรงเรียนปทุมราชวงศา อำเภอปทุมราชวงศา จังหวัดอำนาจเจริญ ได้ดำเนินการรับรายงานตัว มอบตัว และประชุมผู้ปกครองนักเรียนห้องเรียนพิเศษ (GIP) ม.1 และ ม.4 ประจำภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2563 ณ ห้องประชุมบริดจสโตน โรงเรียนปทุมราชวงศา ในการนี้ นายนิยม รักพรม ท่านผู้อำนวยการ ได้ให้เกียรติเป็นประธานในพิธีและพบปะผู้ปกครองด้วยความยินดียิ่ง ซึ่งการดำเนินการเป็นไปด้วยความเรียบร้อย ดังภาพบรรยากาศต่อไปนี้

ท่านผู้อำนวยการ และท่านรองผู้อำนวยการ ที่ได้รับรางวัลชนะเลิศได้เป็นตัวแทนภาคตะวันออกเฉียงเหนือเพื่อเข้าร่วมประกวดระดับชาติเพื่อรับรางวัลทรงคุณค่าง สพฐ. (OBEC AWARDS)

โพสต์13 มี.ค. 2563 07:22โดยวริณศิญา พงษ์เกษ


ขอแสดงความยินดีกับท่านผู้อำนวยการ นายนิยม รักพรม และท่านรองผู้อำนวยการ นางสาวลำพูล ลาพานิช ที่ได้รับรางวัลชนะเลิศได้เป็นตัวแทนภาคตะวันออกเฉียงเหนือเพื่อเข้าร่วมประกวดระดับชาติเพื่อรับรางวัลทรงคุณค่าง สพฐ. (OBEC AWARDS) ประจำปีการศึกษา 2562

ทำความสะอาดอาคารสำนักงานป้องกันการติดเชื้อไวรัส COVID

โพสต์10 มี.ค. 2563 23:40โดยวริณศิญา พงษ์เกษ

วันพุธที่ 11 มีนาคม 2563 เวลา 09.00 น. นายนิยม รักพรม ผู้อำนวยการ พร้อมด้วยคณะครู บุคลากร โรงเรียนปทุมราชวงศา อำเภอปทุมราชวงศา จังหวัดอำนาจเจริญ ได้ดำเนินการทำความสะอาดและฉีดพ่นน้ำยาอาคารเรียนและห้องสำนักงานเพื่อเป็นมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดการเชื้อไวรัส COVID ซึ่งมีภาพบรรยากาศดังนี้

อบรมโครงการอำนวยการและสนับสนุนจิตอาสาพระราชทาน ประจำปี 2563

โพสต์9 มี.ค. 2563 23:42โดยวริณศิญา พงษ์เกษ


วันอังคารที่ 10 มีนาคม 2563 นายนิยม รักพรม ผู้อำนวยการ พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร คณะครู และนักเรียน โรงเรียนปทุมราชวงศา อำเภอปทุมราชวงศา จังหวัดอำนาจเจริญ เข้ารับการอบรมโครงการอำนวยการและสนับสนุนจิตอาสาพระราชทาน ประจำปีงบประมาณ 2563 ณ หอประชุมที่ว่าการอำเภอปทุมราชวงศา จังหวัดอำนาจเจริญ ซึ่งมีภาพบรรยากาศดังนี้

นักเรียน ม.5/1 ห้องเรียนพิเศษ GIP เข้าค่ายโอลิมปิก สอวน. สาขาชีววิทยา ค่าย 2 ณ ม.อุบลฯ

โพสต์9 มี.ค. 2563 23:15โดยวริณศิญา พงษ์เกษ   [ อัปเดต 9 มี.ค. 2563 23:28 ]


วันอังคารที่ 10 มีนาคม 2563 นางสาวเบญจมาภรณ์  อินทร์โสม ตำแหน่ง ครู วิทยฐานะ ครูชำนาญการ ตัวแทนครูกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ โรงเรียนปทุมราชวงศา อำเภอปทุมราชวงศา จังหวัดอำนาจเจิรญ ได้นำนักเรียน ม.5/1 (GIP) (1) นางสาวเกษร ลำงาม          (2) นางสาวฟ้าประทาน สง่างาม เข้าค่ายโอลิมปิก สอวน. สาขาชีววิทยา ค่าย 2 ณ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี จังหวัดอุบลราชธานี1-10 of 922