ข่าวกิจกรรมต่างๆ


ประชุมจัดทำแผนยกระดับคุณภาพมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษาที่ได้รับการประเมินคุณภาพภายนอกระยะที่ 1 โรงเรียนปทุมราชวงศา ประจำปีการศึกษา 2564

โพสต์15 ก.ย. 2564 03:22โดยวริณศิญา พงษ์เกษ   [ อัปเดต ]


วันพุธที่ 15 กันยายน 2564 นายสุกิจ จันทบาล ผู้อำนวยการ พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร และคณะครู โรงเรียนปทุมราชวงศา อำเภอปทุมราชวงศา จังหวัดอำนาจเจริญ ได้ประชุมจัดทำแผนยกระดับคุณภาพมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษาที่ได้รับการประเมินคุณภาพภายนอกระยะที่ 1 โรงเรียนปทุมราชวงศา ประจำปีการศึกษา 2564 ณ ห้องประชุมบริดจสโตน อาคาร 4 โรงเรียนปทุมราชวงศา ซึ่งมีภาพบรรยากาศดังนี้

ดำเนินงานการจ่ายเงินโครงการให้ความช่วยเหลือบรรเทาภาระค่าใช้จ่ายด้านการศึกษาในช่วง COVID-19

โพสต์15 ก.ย. 2564 03:16โดยวริณศิญา พงษ์เกษ

วันอังคารที่ 7 กันยายน 2564 โรงเรียนปทุมราชวงศา อำเภอปทุมราชวงศา จังหวัดอำนาจเจริญ ได้ดำเนินงานการจ่ายเงินโครงการให้ความช่วยเหลือบรรเทาภาระค่าใช้จ่ายด้านการศึกษาในช่วงการแพร่ระบาดของโรคโควิด COVID-19 ของกระทรวงศึกษาธิการ โดยการดำเนินงานเป็นไปด้วยความเรียบร้อย ซึ่งมีภาพบรรยากาศดังนี้

การประชุมเชิงปฏิบัติการการกำกับติดตาม คุณภาพสถานศึกษาและ หน่วยงานที่กำกับดูแลเครือข่าย ประจำปีงบประมาณ 2564

โพสต์12 ก.ย. 2564 20:51โดยวริณศิญา พงษ์เกษ


วันพฤหัสบดีที่ 9 กันยายน 2564 โรงเรียนปทุมราชวงศา เข้าร่วมการประชุมเชิงปฏิบัติการการกำกับติดตาม ประเมินผล และรายงานผลการดำเนินงานของเครือข่ายนวัตกรรมคุณภาพสถานศึกษาและหน่วยงานที่กำกับดูแลเครือข่าย ประจำปีงบประมาณ 2564 ณ ห้องโสตทัศนศึกษา โรงเรียนอุบลราชธานีศรีวนาลัย  โดยมี นายอิทธิพัทธิ์ อรรคสาร ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาอุบลราชธานี อำนาจเจริญ  เป็นประธานในพิธี ซึ่งมีภาพบรรยากาศดังนี้


พิธีเปิดค่ายทักษะชีวิตปลุกพลัง KID พิชิตปัญหา

โพสต์6 ก.ย. 2564 20:39โดยวริณศิญา พงษ์เกษ   [ อัปเดต 6 ก.ย. 2564 21:53 ]


วันอังคารที่ 7 กันยายน 2564 นายสุกิจ จันทบาล ผู้อำนวยการ พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร และครู โรงเรียนปทุมราชวงศา อำเภอปทุมราชวงศา จังหวัดอำนาจเจริญ ได้จัดพิธีเปิดค่ายทักษะชีวิตปลุกพลัง KID พิชิตปัญหา โดยได้รับเกียรติจาก นายอิทธิพัทธิ์ อรรคสาร ผอ.สพม.อบอจ มาเป็นประธานในพิธีเปิด ณ ห้องประชุมบริดสโตน อาคาร 4 โรงเรียนปทุมราชวงศา ซึ่งมีภาพบรรยากาศดังนี้
โรงเรียนปทุมราชวงศา ได้รับรางวัลชนะเลิศโครงการโรงเรียนต้นแบบด้านการประกันภัย ปี 2563 รางวัลชมเชยพิเศษ

โพสต์6 ก.ย. 2564 18:37โดยวริณศิญา พงษ์เกษ   [ อัปเดต 6 ก.ย. 2564 18:50 ]


โรงเรียนปทุมราชวงศา ได้รับรางวัลชนะเลิศโครงการโรงเรียนต้นแบบด้านการประกันภัย ปี 2563 รางวัลชมเชยพิเศษ ได้รับเงินรางวัล 10,000 บาทโรงเรียนปทุมราชวงศา ได้รับเกียรติบัตร รางวัล "สถานศึกษาปลอดภัย รางวัลดีเด่น" ต่อเนื่องปีที่ 3

โพสต์6 ก.ย. 2564 18:32โดยวริณศิญา พงษ์เกษ


วันจันทร์ที่ 6 กันยายน 2564 โรงเรียนปทุมราชวงศา อำเภอปทุมราชวงศา จังหวัดอำนาจเจริญ ได้รับเกียรติบัตร รางวัล "สถานศึกษาปลอดภัย รางวัลดีเด่น" ต่อเนื่องปีที่ 3 ณ สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน จังหวัดอำนาจเจริญ ซึ่งมีภาพบรรยากาศดังนี้
พิธีมอบสนามฟุตบอลหญ้าเทียม ภายใต้โครงการ 100 สนามฟุตบอล สร้างพลังเยาวชนไทย (King Power)

โพสต์6 ก.ย. 2564 18:21โดยวริณศิญา พงษ์เกษ


วันจันทร์ที่ 6 กันยายน 2564 โรงเรียนปทุมราชวงศา อำเภอปทุมราชวงศา จังหวัดอำนาจเจริญ ได้เข้าร่วมพิธีมอบสนามฟุตบอลหญ้าเทียม ภายใต้โครงการ 100 สนามฟุตบอล สร้างพลังเยาวชนไทย (ปีที่4) ผ่านระบบออนไลน์โปรแกรม Zoom ซึ่งมีภาพบรรยากาศดังนี้
โรงเรียนปทุมราชวงศา (สถานศึกษาแกนนำ) จัดอบรมการทำเว็บไซต์งานประกันคุณภาพ

โพสต์4 ก.ย. 2564 21:26โดยวริณศิญา พงษ์เกษ


โรงเรียนปทุมราชวงศา (สถานศึกษาแกนนำ) ได้จัดอบรมการทำเว็บไซต์งานประกันคุณภาพ ให้แก่โรงเรียนอำนาจเจริญพิทยาคม  โรงเรียนนาวังวิทยา และโรงเรียนลือวิทยาคม (สถานศึกษาร่วมพัฒนา) โดยมีวิทยากรคือ นางสาวอัจฉรียา นารีวงศ์และนางสาววริณศิญา พงษ์เกษ โดยเป็นการดำเนินงานตามโครงการเครือข่ายนวัตกรรมคุณภาพสถานศึกษา (1ช่วย3) รายละเอียดเพิ่มเติมของเครือข่าย https://sites.google.com/patum.ac.th/patum1help3

ประชุมออนไลน์เพื่อทบทวน/ตรวจสอบ/ปรับปรุง แผนเครือข่ายนวัตกรรมคุณภาพสถานศึกษา ปี 2564-2566 และจัดทำแผนปฏิบัติการเครือข่าย ปีการศึกษา 2565

โพสต์3 ก.ย. 2564 21:42โดยวริณศิญา พงษ์เกษ

โรงเรียนปทุมราชวงศา (สถานศึกษาแกนนำ) โรงเรียนอำนาจเจริญพิทยาคม  โรงเรียนนาวังวิทยา และโรงเรียนลือวิทยาคม (สถานศึกษาร่วมพัฒนา) ได้เข้าร่วมประชุมออนไลน์เพื่อทบทวน/ตรวจสอบ/ปรับปรุง แผนเครือข่ายนวัตกรรมคุณภาพสถานศึกษา ปี 2564-2566 และจัดทำแผนปฏิบัติการเครือข่าย ปีการศึกษา 2565 โดยมีศน.นายพิชัย ญาณศิริ และศน.สุกานดา ธิมา ร่วมให้ข้อเสนอแนะและพิจารณา โดยเป็นการดำเนินงานตามโครงการเครือข่ายนวัตกรรมคุณภาพสถานศึกษา (1ช่วย3) รายละเอียดเพิ่มเติมของเครือข่าย https://sites.google.com/patum.ac.th/patum1help3

รับการตรวจเยี่ยมเพื่อพัฒนาระบบประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษาที่ส่งผลต่อสมรรถนะของผู้เรียน

โพสต์30 ส.ค. 2564 22:39โดยวริณศิญา พงษ์เกษ

วันอังคารที่ 31 สิงหาคม 2564 เวลา 09.00 น. โรงเรียนปทุมราชวงศา อำเภอปทุมราชวงศา จังหวัดอำนาจเจริญ รับการตรวจเยี่ยมเพื่อพัฒนาระบบประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษาที่ส่งผลต่อสมรรถนะของผู้เรียน  ณ ห้องประชุมบริดจสโตน อาคาร 4 โรงเรียนปทุมราชวงศา โดยการดำเนินงานเป็นไปด้วยความเรียบร้อย  ซึ่งมีภาพบรรยากาศดังนี้


1-10 of 1262