ข่าวกิจกรรมต่างๆ


นายสุกิจ จันทบาล ผู้อำนวยการโรงเรียน ได้ให้ความรู้กับนักเรียนเรื่องคุณธรรมจริยธรรม

โพสต์โดยวริณศิญา พงษ์เกษ

วันพุธที่ 16 มิถุนายน 2564 นายสุกิจ จันทบาล ผู้อำนวยการ พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร โรงเรียนปทุมราชวงศา อำเภอปทุมราชวงศา จังหวัดอำนาจเจริญ ได้ให้ความรู้ในเรื่องคุณธรรมจริยธรรมกับนักเรียนในชั่วโมง   ประชุมรวมจริยธรรม ณ หอประชุมศรีเฟื่องฟ้า โรงเรียนปทุมราชวงศา ซึ่งมีภาพบรรยากาศดังนี้ตำรวจภูธรปทุมราชวงศาได้มาตรวจเยี่ยมและขอบคุณโรงเรียนปทุมราชวงศา

โพสต์โดยวริณศิญา พงษ์เกษ

วันพุธที่ 16 มิถุนายน 2564 เวลา 09.30 น. นายสุกิจ จันทบาล ผู้อำนวยการ พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร โรงเรียนปทุมราชวงศา อำเภอปทุมราชวงศา จังหวัดอำนาจเจริญ ได้ให้การต้อนรับตำรวจภูธรปทุมราชวงศา ซึ่งได้มาตรวจเยี่ยมและขอบคุณโรงเรียนปทุมราชวงศา ตามโครงการดำเนินงานชุมชนยั่งยืนเพื่อแก้ไขปัญหายาเสพติด

พิธีมอบช่อดอกไม้ต้อนรับคุณครูคนใหม่ ประจำภาคเรียนที่ 1/2564

โพสต์โดยวริณศิญา พงษ์เกษ   [ อัปเดต ]


วันพุธที่ 16 มิถุนายน 2564 เวลา 08.10 น. กิจกรรมหน้าเสาธงวันนี้ กลุ่มบริหารงานบุคคล โรงเรียนปทุมราชวงศา อำเภอปทุมราชวงศา จังหวัดอำนาจเจริญ ได้จัดพิธีมอบช่อดอกไม้ต้อนรับคุณครูคนใหม่ ในการนี้นายสุกิจ จันทบาล ผู้อำนวยการโรงเรียน ได้ให้เกียรติเป็นประธานในพิธีมอบและกล่าวต้อนรับ ซึ่งมีภาพบรรยากาศดังนี้

การอบรมเชิงปฏิบัติการ โครงการจัดทำศูนย์ข้อมูลสารสนเทศ (Big Data)

โพสต์9 มิ.ย. 2564 18:16โดยวริณศิญา พงษ์เกษ


วันอังคารที่ 8 มิถุนายน 2564 เวลา 09.00 น. นายสุกิจ จันทบาล ผู้อำนวยการ พร้อมด้วยตัวแทนครู โรงเรียนปทุมราชวงศา อำเภอปทุมราชวงศา จังหวัดอำนาจเจริญ ได้เข้าร่วมการอบรมเชิงปฏิบัติการ โครงการจัดทำศูนย์ข้อมูลสารสนเทศ (Big Data) ซึ่งจัดโดยกลุ่มเครือข่ายส่งเสริมประสิทธิภาพการจัดการมัธยมศึกษา จังหวัดอำนาจเจริญ เพื่อจัดทำข้อมูลของโรงเรียนให้สามารถเชื่อมโยงกับฐานข้อมูลส่วนกลาง และมีคลังข้อมูลสารสนเทศด้านการศึกษาครอบคลุมทุกงาน และเพื่อสนับสนุนการบริหารและการจัดการศึกษาได้อย่างมีประสิทธิภาพ ณ โรงเรียนอำนาจเจริญ จังหวัดอำนาจเจริญ
รับการประเมินการเตรียมความพร้อมในการเปิดภาคเรียนที่ 1/2564 โดยสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอำนาจเจริญ

โพสต์9 มิ.ย. 2564 17:57โดยวริณศิญา พงษ์เกษ   [ อัปเดต 10 มิ.ย. 2564 02:23 ]


วันอังคารที่ 8 มิถุนายน 2564 เวลา 13:30 - 14:30 น. นายสุกิจ จันทบาล ผู้อำนวยการ พร้อมด้วยคณะครู โรงเรียนปทุมราชวงศา รับการประเมินการเตรียมความพร้อมในการเปิดภาคเรียนที่ 1/2564 วันที่ 14 มิถุนายน 2564 โดยสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอำนาจเจริญ ณ ห้องประชุมบริดจสโตน อาคาร 4 โรงเรียนปทุมราชวงศา โดยการดำเนินงานเป็นไปด้วยความเรียบร้อย


รับมอบตัวและประชุมผู้ปกครองนักเรียนชั้น ม.4 ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2564

โพสต์29 พ.ค. 2564 21:05โดยวริณศิญา พงษ์เกษ

วันอาทิตย์ที่ 30 พฤษภาคม 2564 เวลา 08.30 น. โรงเรียนปทุมราชวงศา อำเภอปทุมราชวงศา จังหวัดอำนาจเจริญ ได้ดำเนินการรับมอบตัวและประชุมผู้ปกครองนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 ห้องเรียนปกติ ประจำภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2564 ณ อาคารเรียน 4 โรงเรียนปทุมราชวงศา ซึ่งมีภาพบรรยากาศดังนี้


รับมอบตัวและประชุมผู้ปกครองนักเรียนชั้น ม.1 ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2564

โพสต์28 พ.ค. 2564 20:59โดยวริณศิญา พงษ์เกษ

วันเสาร์ที่ 29 พฤษภาคม 2564 เวลา 08.30 น. โรงเรียนปทุมราชวงศา อำเภอปทุมราชวงศา จังหวัดอำนาจเจริญ ได้ดำเนินการรับมอบตัวและประชุมผู้ปกครองนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ห้องเรียนปกติ ประจำภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2564 ณ อาคารเรียน 4 โรงเรียนปทุมราชวงศา ซึ่งมีภาพบรรยากาศดังนี้

การประชุมสามัญ ข้าราชการครู และบุคลากรทางการศึกษา ครั้งที่ 4/2564 ครูที่ปรึกษา ม.ปลาย

โพสต์28 พ.ค. 2564 02:25โดยวริณศิญา พงษ์เกษ

วันศุกร์ที่ 28 พฤษภาคม 2564 โรงเรียนปทุมราชวงศา อำเภอปทุมราชวงศา จังหวัดอำนาจเจริญ ได้ดำเนินการประชุมสามัญ ข้าราชการครู และบุคลากรทางการศึกษา ครั้งที่ 4/2564 ครูที่ปรึกษาระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย ณ ห้องประชุมบริดจสโตน อาคาร 4 โรงเรียนปทุมราชวงศา โดยการดำเนินงานเป็นไปด้วยความเรียบร้อย
อบรมเกี่ยวหลักเกณฑ์วิทยฐานะของข้าราชการครู

โพสต์28 พ.ค. 2564 02:20โดยวริณศิญา พงษ์เกษ

วันพฤหัสบดีที่ 27 พฤษภาคม 2564 กลุ่มบริหารงานบุคคล โรงเรียนปทุมราชวงศา อำเภอปทุมราชวงศา จังหวัดอำนาจเจริญ ได้จัดอบรมเกี่ยวหลักเกณฑ์วิทยฐานะของข้าราชการครู เพื่อเป็นการพัฒนาความรู้ให้กับข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ณ ห้องประชุมบริดจสโตน อาคาร 4 โรงเรียนปทุมราชวงศา ซึ่งมีภาพบรรยากาศดังนี้
การประชุมสามัญ ข้าราชการครู และบุคลากรทางการศึกษา ครั้งที่ 4/2564 ครูที่ปรึกษา ม.ต้น

โพสต์28 พ.ค. 2564 02:13โดยวริณศิญา พงษ์เกษ

วันพฤหัสบดีที่ 27 พฤษภาคม 2564 โรงเรียนปทุมราชวงศา อำเภอปทุมราชวงศา จังหวัดอำนาจเจริญ ได้ดำเนินการประชุมสามัญ ข้าราชการครู และบุคลากรทางการศึกษา ครั้งที่ 4/2564 ครูที่ปรึกษาระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น ณ ห้องประชุมบริดจสโตน อาคาร 4 โรงเรียนปทุมราชวงศา โดยการดำเนินงานเป็นไปด้วยความเรียบร้อย

1-10 of 1238