ข่าวกิจกรรมต่างๆ


รางวัล "ครูดีในดวงใจ" ครั้งที่ ๒๐ ประจำปี ๒๕๖๖ ระดับเขตพื้นที่การศึกษา

โพสต์30 ก.ย. 2565 06:02โดยวริณศิญา พงษ์เกษ

ขอแสดงความยินดีกับข้าราชการครูโรงเรียนปทุมราชวงศา ที่ได้รับรางวัล "ครูดีในดวงใจ" ครั้งที่ ๒๐ ประจำปี ๒๕๖๖ ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ดังนี้
๑. นางสบาไพ คำเลิศ ตำแหน่ง ครู วิทยฐานะ ครูชำนาญการพิเศษ รางวัลชนะเลิศ ระดับเขตพื้นที่การศึกษา "ครูดีในดวงใจ" ครั้งที่ ๒๐ ประจำปี ๒๕๖๖
๒. นายสงบ กาณารักษ์ ตำแหน่ง ครู วิทยฐานะ ครูชำนาญการพิเศษ รางวัลระดับมัธยมศึกษาตอนต้น ชนะเลิศ "ครูดีในดวงใจ" ครั้งที่ ๒๐ ประจำปี ๒๕๖๖
๓. นางสบาไพ คำเลิศ ตำแหน่ง ครู วิทยฐานะ ครูชำนาญการพิเศษ ครูชำนาญการพิเศษ รางวัลระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย ชนะเลิศ "ครูดีในดวงใจ" ครั้งที่ ๒๐ ประจำปี ๒๕๖๖

การประชุมสามัญข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ครั้งที่ 4/2565

โพสต์30 ก.ย. 2565 04:54โดยวริณศิญา พงษ์เกษ

วันศุกร์ที่ 30 กันยายน 2565 เวลา 09.30 น. โรงเรียนปทุมราชวงศา อำเภอปทุมราชวงศา จังหวัดอำนาจเจริญ ได้จัดการประชุมสามัญข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ครั้งที่ 4/2565 ณ ห้องประชุมบริดจสโตน อาคาร 4 โรงเรียนปทุมราชวงศา ซึ่งมีภาพบรรยากาศดังนี้

ประชุม LM3 ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ปีการศึกษา 2565

โพสต์28 ก.ย. 2565 23:10โดยวริณศิญา พงษ์เกษ

วันพฤหัสบดีที่ 29 กันยายน 2565 เวลา 09.00 น. นายสุกิจ จันทบาล ผู้อำนวยการ และนางสาวลำพูล  ลาพานิช รองผู้อำนวยการ พร้อมด้วยคณะครู โรงเรียนปทุมราชวงศา อำเภอปทุมราชวงศา จังหวัดอำนาจเจริญ ได้จัดการประชุม PLC LM3 ของระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ปีการศึกษา 2565 ณ ห้องประชุมเล็ก อาคาร 1 โรงเรียนปทุมราชวงศา ซึ่งมีภาพบรรยากาศดังนี้


กิจกรรมเนื่องในวันพระราชทานธงชาติไทย 28 กันยายน

โพสต์27 ก.ย. 2565 20:38โดยวริณศิญา พงษ์เกษ

วันพุธที่ 28 กันยายน 2565 เวลา 08.00 น. นางสาวลำพูล ลาพานิช รองผู้อำนวยการ กลุ่มบริหารงานบุคคลและงบประมาณ โรงเรียนปทุมราชวงศา จังหวัดอำนาจ ได้เข้าร่วมกิจกรรมเนื่องในวันพระราชทานธงชาติไทย 28 กันยายน ณ บริเวณที่ว่าการอำเภอปทุมราชวงศา อำเภอปทุมราชวงศา จังหวัดอำนาจเจริญ ซึ่งมีภาพบรรยากาศดังนี้


โครงการ TO BE NUMBER ONE สัญจร จังหวัดอำนาจเจริญ ประจำปี 2565

โพสต์27 ก.ย. 2565 04:19โดยวริณศิญา พงษ์เกษ   [ อัปเดต 27 ก.ย. 2565 04:19 ]

7 กันยายน 2565 เวลา 09.00 - 12.00 น. นายนิกร ทองจิตร นายอำเภอปทุมราชวงศา เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการ การประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ อำเภอเข็มแข็ง มั่นคง และยั่งยืน TO BE NUMBER ONE สัญจร อำเภอปทุมราชวงศา จังหวัดอำนาจเจริญ ปี 2565 กล่าวรายงานการจัดโครงการโดยนายเสถียร บัวเขียว สาธารณสุขอำเภอปทุมราชวงศา ณ หอประชุมโรงเรียนปทุมราชวงศา โดยมี หัวหน้าส่วนราชการ คณะกรรมการ คณะครูผู้บริหารโรงเรียนปทุมราชวงศา ร่วมพิธีเปิดในครั้งนี้ ทั้งนี้ โรงเรียนปทุมราชวงศา ชมรม TO BE NUMBER ONE ต้นแบบระดับประเทศ ได้สนับสนุนสถานที่ในการจัดกิจกรรม เครือข่าย TO BE NUMBER ONE โรงเรียนธันยธรณ์พิทยา 2 วิทยาลัยเทคโนโลยีปทุมราชวงศา ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย อำเภอปทุมราชวงศา โรงเรียนลือวิทยาคม ชมรม TO BE NUMBER ONE ชุมชนนาป่าแซง ชมรม TO BE NUMBER ONE ชุมชนโนนงาม

กิจกรรมฝึกประสบการณ์ด้านการดูแลผู้รับบริการ

โพสต์26 ก.ย. 2565 03:01โดยวริณศิญา พงษ์เกษ

กลุ่มงานแนะแนว โรงเรียนปทุมราชวงศาได้จัดกิจกรรมฝึกประสบการณ์ด้านการดูแลผู้รับบริการ ณ โรงพยาบาลปทุมราชวงศา และโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลในกลุ่มเครือข่ายอำเภอปทุมราชวงศา ระหว่างวันที่ 26 -30 กันยายน 2565 ซึ่งมีภาพบรรยากาศดังนี้การประชุม PLC LM3 ของระดับชั้น ม.2 การศึกษา 2565

โพสต์26 ก.ย. 2565 02:54โดยวริณศิญา พงษ์เกษ

วันจันทร์ที่ 26 กันยายน พ.ศ. 2565 เวลา 13.จ0 น. นางสาวลำพูล  ลาพานิช รองผู้อำนวยการ กลุ่มบริหารงานบุคคลและงบประมาณ และนายเถลิงศักดิ์  ศุภฤกษ์ รองผู้อำนวยการ กลุ่มบริหารงานวิชาการ พร้อมด้วยคณะครู โรงเรียนปทุมราชวงศา อำเภอปทุมราชวงศา จังหวัดอำนาจเจริญ ได้จัดการประชุม PLC LM3 ของระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 ปีการศึกษา 2565 ณ ห้องประชุมลำดวน อาคาร 3 ซึ่งมีภาพบรรยากาศดังนี้รับเกียรติบัตรเยาวชนต้นแบบจิตอาสา เนื่องในวันเยาวชนแห่งชาติ จังหวัดอำนาจเจริญ ประจำปี 2565

โพสต์21 ก.ย. 2565 04:36โดยวริณศิญา พงษ์เกษ

ขอแสดงความยินดีกับนักเรียนโรงเรียนปทุมราชวงศา เข้าร่วมรับเกียรติบัตรเยาวชนต้นแบบจิตอาสา เนื่องในวันเยาวชนแห่งชาติ จังหวัดอำนาจเจริญ ประจำปี 2565  ณ ศาลากลางจังหวัดอำนาจเจริญ  วันที่ 21 กันยายน 2565 จำนวน  5 คน ดังนี้
1. นางสาวพลอยชมพู ถุระพัฒน์ นักเรีบนชั้น ม.6/1
2. นางสาวประกายดาว โคนาบาล นักเรียนชั้น ม.6/3
3. นางสาววรนุช อนุดำ นักเรียนชั้น ม.5/1
4. นายตรัยรัฐ วะยะลุน นักเรียนชั้น ม.5/3
5. นายณัฐพล เสอี่ยมอาจ นักเรียนชั้น ม. 5/3การประเมินผู้อำนวยการสถานศึกษา สหวิทยาเขตปทุมราชวงศา ปีงบประมาณ 2565

โพสต์21 ก.ย. 2565 04:32โดยวริณศิญา พงษ์เกษ

วันอังคารที่ 20 กันยายน 2565 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาอุบลราชธานี อำนาจเจริญ ได้ดำเนินงานออกติดตามและประเมินผลการปฏิบัติงานตามข้อตกลงในการพัฒนางาน (Performance Agreement : PA) ตำแหน่ง ผู้อำนวยการสถานศึกษา ประจำปีงบประมาณ 2565 (1 ตุลาคม 2564 - 1 กันยายน 2565) ณ ห้องประชุมบริดจสโตน อาคาร 4 โรงเรียนปทุมราชวงศา ซึ่งมีภาพบรรยากาศดังนี้

เกียรติบัตรยกย่องเชิดชูเกียรติเครือข่ายทางวัฒนธรรมดีเด่น

โพสต์20 ก.ย. 2565 04:30โดยวริณศิญา พงษ์เกษ

ขอแสดงความยินดีกับ คุณครูยุวธิดา วรรณทาปครูโรงเรียนปทุมราชวงศา เข้ารับเกียรติบัตรยกย่องเชิดชูเกียรติเครือข่ายทางวัฒนธรรมดีเด่นจังหวัดอำนาจเจริญ ประเภทบุคคลผู้ส่งเสริมการใช้ผ้าไทยท้องถิ่นดีเด่น ประจำปี พ.ศ. 2565 และนางสาวสุวนันท์ ถานันดร นักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู รับทุนมูลนิธิองค์พระปฐมเจดีย์ ประจำปี 2565 จากรองผู้ว่าราชการจังหวัดอำนาจเจริญ วันที่ 19 กันยายน 2565 ณ ห้องประชุมพระมงคลมิ่งเมือง ศาลากลางจังหวัดอำนาจเจริญ
1-10 of 1554