ข่าวกิจกรรมภายใน


แสดงความยินดีกับทีมหุ่นยนต์โรงเรียนปทุมราชวงศา

โพสต์โดยวริณศิญา พงษ์เกษ   [ อัปเดต ]


เช้าวันพฤหัสบดีที่ ๑๖ สิงหาคม ๒๕๖๑ เวลา ๐๘.๑๕ น. กิจกรรมหน้าเสาธงวันนี้ โรงเรียนปทุมราชวงศา อำเภอปทุมราชวงศา จังหวัดอำนาจเจริญ ได้จัดพิธีรับมอบโล่ห์รางวัลแสดงความยินดีกับทีมหุ่นยนต์ของโรงเรียนปทุมราชวงศา อำเภอปทุมราชวงศา จังหวัดอำนาจเจริญ ที่ได้สร้างชื่อเสียงให้กับโรงเรียนและประเทศไทยด้วยการคว้าแชมป์ระดับนานาชาติ รางวัลชนะเลิศ หุ่นยนต์อัตโนมัติ puck collect ในรายการ Robot Challenge 2018 in China ที่เมืองปักกิ่ง สาธารณรัฐประชาชนจีน ซึ่งมีภาพบรรยากาศดังนี้

แสดงความยินดีกับครูรุ่งนพฤทธิ์ บัวใหญ่ ได้ย้ายกลับภูมิลำเนา

โพสต์โดยวริณศิญา พงษ์เกษ   [ อัปเดต ]


เช้าวันพฤหัสบดีที่ ๑๖ สิงหาคม ๒๕๖๑ เวลา ๐๘.๑๕ น. กิจกรรมหน้าเสาธงวันนี้ โรงเรียนปทุมราชวงศา อำเภอปทุมราชวงศา จังหวัดอำนาจเจริญ ได้จัดพิธีมอบช่อมอบดอกไม้แสดงความยินดีกับ ครูรุ่งนพฤทธิ์  บัวใหญ่ ตำแหน่ง ครู คศ.๑ กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม เนื่องในโอกาสที่ได้ย้ายกลับภูมิลำเนาไปปฏิบัติหน้าที่ราชการที่โรงเรียนโขงเจียมวิทยาคม อำเภอโขงเจียม จังหวัดอุบลราชธานี โดยครูรุ่งนพฤทธิ์  บัวใหญ่ ได้กล่าวอำลาพร้อมทั้งให้แนวคิดแก่นักเรียนโรงเรียนปทุมราชวงศา ซึ่งมีภาพบรรยากาศดังนี้
ต้อนรับทีมหุ่นยนต์โรงเรียนปทุมราชวงศากลับประเทศไทย

โพสต์13 ส.ค. 2561 19:57โดยวริณศิญา พงษ์เกษ   [ อัปเดต ]


เช้าวันอังคารที่ ๑๔ สิงหาคม ๒๕๖๑ นางสาวลำพูล  ลาพานิช รองผู้อำนวยการ และนายวันชัย พรมกสิกร ครูชำนาญการพิเศษ โรงเรียนปทุมราชวงศา อำเภอปทุมราชวงศา จังหวัดอำนาจเจริญ ได้เดินทางไปต้อนรับทีมหุ่นยนต์โรงเรียนปทุมราชวงศา ซึ่งได้แก่ 
         1.นายไตรภพ    สัจธรรม      ม.5/2
         2.นายณัฐพล    จำปานนท์   ม.5/2
         3.นายทองแสง  หน่อแก้      ครูผู้ฝึกสอน
ซึ่งได้เดินทางกลับจากการแข่งขัน ROBOTCHALLENGE 2018 ที่ประเทศจีน โดยทีมหุ่นยนต์โรงเรียนปทุมราชวงศา ได้สร้างชื่อเสียงให้กับโรงเรียนและประเทศไทยด้วยการคว้ารางวัลชนะเลิศ หุ่นยนต์อัตโนมัติ puck collect ในรายการ Robot Challenge 2018 in China ที่เมืองปักกิ่ง สาธารณรัฐประชาชนจีน ซึ่งมีภาพบรรยากาศดังนี้

 
วันเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ ๙ เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา ๘๖ พรรษา ๑๒ สิงหาคม ๒๕๖๑

โพสต์12 ส.ค. 2561 05:13โดยวริณศิญา พงษ์เกษ


เช้าวันอาทิตย์ที่ ๑๒ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๑ เวลา ๐๘.๓๐ น. นายนิยม  รักพรม  ท่านผู้อำนวยการ พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร คณะครูและบุคลากร โรงเรียนปทุมราชวงศา อำเภอปทุมราชวงศา จังหวัดอำนาจเจริญ ได้เข้าร่วมงานพิธีวันเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ ๙ เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา ๘๖ พรรษา ๑๒ สิงหาคม ๒๕๖๑ ณ หอประชุมที่ว่าการอำเภอปทุมราชวงศา ในการนี้ นายจักรี ทองเจริญ นายอำเภอปทุมราชวงศา ได้ให้เกียรติเป็นประธานในพิธีครั้งนี้ด้วย ซึ่งมีภาพบรรยากาศดังนี้


ทีมหุ่นยนต์โรงเรียนปทุมราชวงศา คว้าแชมป์นานาชาติ ชนะเลิศ หุ่นยนต์อัตโนมัติในรายการ Robot Challenge 2018 in Chaina

โพสต์11 ส.ค. 2561 20:50โดยวริณศิญา พงษ์เกษ   [ อัปเดต 13 ส.ค. 2561 19:38 ]


วันเสาร์ที่ ๑๑ สิงหาคม ๒๕๖๑ ขอแสดงความยินดีกับทีมหุ่นยนต์ โรงเรียนปทุมราชวงศา อำเภอปทุมราชวงศา จังหวัดอำนาจเจริญ ซึ่งได้แก่
         1.นายไตรภพ    สัจธรรม      ม.5/2
         2.นายณัฐพล    จำปานนท์   ม.5/2
         3.นายทองแสง  หน่อแก้      ครูผู้ฝึกสอน
ได้สร้างชื่อเสียงให้กับโรงเรียนและประเทศไทย ด้วยคว้าแชมป์การแข่งขันชนะเลิศหุ่นยนต์อัตโนมัติในรายการ Robot Challenge 2018 in China 
พิธีมอบเกียรติบัตรให้กับนักเรียนที่มีคุณธรรม จริยธรรม ประพฤติปฏิบัติตามกฎระเบียบของโรงเรียน ทำความดีต่อสังคมและสถานศึกษา ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๑

โพสต์9 ส.ค. 2561 19:23โดยวริณศิญา พงษ์เกษ


เช้าวันศุกร์ที่ ๑๐ สิงหาคม ๒๕๖๑ เวลา ๐๘.๑๕ น. กิจกรรมหน้าเสาธงวันนี้ งานประชาสัมพันธ์ โรงเรียนปทุมราชวงศา อำเภอปทุมราชวงศา จังหวัดอำนาจเจริญ ได้จัดพิธีมอบเกียรติบัตรให้กับนักเรียนที่มีคุณธรรม จริยธรรม ประพฤติปฏิบัติตามกฎระเบียบของโรงเรียน ทำความดีต่อสังคมและสถานศึกษา ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๑ ในการนี้ นายนิยม รักพรม ท่านผู้อำนวยการโรงเรียน ได้ให้เกียรติเป็นประธานในพิธีมอบและได้กล่าวให้โอวาทแก่นักเรียนในครั้งนี้ด้วย 

พิธีวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๑

โพสต์9 ส.ค. 2561 02:43โดยวริณศิญา พงษ์เกษ   [ อัปเดต 9 ส.ค. 2561 03:17 ]


วันพฤหัสบดีที่ ๙ สิงหาคม ๒๕๖๑ เวลา ๑๔.๔๐ น. นายนิยม รักพรม ท่านผู้อำนวยการ นำทีมคณะผู้บริหาร คณะครู และนักเรียน โรงเรียนปทุมราชวงศา อำเภอปทุมราชวงศา จังหวัดอำนาจเจริญ ได้จัดงานพิธีวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๑ โดยการดำเนินงานเป็นไปด้วยความเรียบร้อย ซึ่งมีภาพบรรยากาศดังนี้

รับการประเมินระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนดีเด่น ประจำปี ๒๕๖๑

โพสต์9 ส.ค. 2561 02:22โดยวริณศิญา พงษ์เกษ


วันพฤหัสบดีที่ ๙ สิงหาคม ๒๕๖๑ เวลา ๐๙.๐๐ น. นายนิยม รักพรม ท่านผู้อำนวยการ นำทีมคณะผู้บริหารและคณะครูกลุ่มงานบริหารงานกิจการนักเรียน โรงเรียนปทุมราชวงศา อำเภอปทุมราชวงศา จังหวัดอำนาจเจริญ ต้อนรับคณะกรรมการประเมินเพื่อรับรางวัลระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนดีเด่น ประจำปี ๒๕๖๑ โดยการดำเนินงานเป็นไปด้วยความเรียบร้อย ซึ่งมีภาพบรรยากาศดังนี้

พิธีชุมนุมสวนสนามและปิดการฝึกนักศึกษาวิชาทหาร ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๑

โพสต์8 ส.ค. 2561 00:19โดยวริณศิญา พงษ์เกษ


เช้าวันพุธที่ ๘ สิงหาคม ๒๕๖๑ เวลา ๑๐.๐๐ น. ศูนย์ฝึกนักศึกษาวิชาทหารโรงเรียนปทุมราชวงศา อำเภอปทุมราชวงศา จังหวัดอำนาจเจริญ ได้จัดพิธีชุมนุมสวนสนามและปิดการฝึกนักศึกษาวิชาทหาร ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๑ ณ สนามกีฬา โรงเรียนปทุมราชวงศา ในการนี้ท่านผู้อำนวยการโรงเรียน นายนิยม  รักพรม ได้ให้เกียรติเป็นประธานในพิธีปิด ซึ่งการดำเนินงานเป็นไปด้วยความเรียบร้อย โดยมีภาพบรรยากาศดังนี้ผู้อำนวยการกล่าวให้โอวาททีมหุ่นยนต์ก่อนเดินทางไปแข่งขัน

โพสต์6 ส.ค. 2561 19:13โดยวริณศิญา พงษ์เกษ


เช้าวันอังคารที่ ๗ สิงหาคม ๒๕๖๑ เวลา ๐๘.๑๕ น. นายนิยม รักพรม ผู้อำนวยการโรงเรียนปทุมราชวงศา อำเภอปทุมราชวงศา จังหวัดอำนาจเจริญ ได้กล่าวให้โอวาทกับทีมหุ่นยนต์โรงเรียนปทุมราชวงศา และครูผู้ฝึกสอน เพื่อเป็นขวัญและกำลังใจก่อนออกเดินทางไปแข่งขันหุ่นยนต์นานาชาติ ซึ่งมีภาพบรรยากาศดังนี้

1-10 of 469