เจ้าหน้าที่ของสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดอำนาจเจริญ พบปะนักเรียน

โพสต์13 ก.ย. 2561 19:04โดยวริณศิญา พงษ์เกษ   [ อัปเดต 13 ก.ย. 2561 21:05 ]


วันศุกร์ที่ ๑๔ กันยายน ๒๕๖๑ เวลา ๐๘.๑๕ น. กิจกรรมหน้าเสาธงวันนี้  สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดอำนาจเจริญ ได้มาพบปะและประชาสัมพันธ์ให้นักเรียนได้ทราบถึงบทบาทและหน้าที่ของศูนย์เสมารักษ์สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดอำนาจเจริญ และหน้าที่ของพนักงานเจ้าหน้าที่ส่งเสริมความประพฤตินักเรียน ซึ่งมีภาพบรรยากาศดังนี้ 


Comments