31 ส.ค. - 6 ก.ย.58 ติวเข้ม ม.6 กับ The ACT

โพสต์30 ส.ค. 2558 20:49โดยวริณศิญา พงษ์เกษ   [ อัปเดต 31 ส.ค. 2558 19:24 โดย Jetsada Siriphok ]

      โรงเรียนปทุมราชวงศา จังหวัดอำนาเจริญ ได้จัดกิจกรรมการติวเข้มให้กับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6  โดยได้เชิญวิทยากร The ACT มาเป็นผู้บรรยายให้ความรู้กับนักเรียน ในระหว่างวันที่ 31 สิงหาคม - 6 กันยายน 2558 และมีคณะครูที่ทำการสอนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 คอยให้การดูแลนักเรียน  ณ ห้องโสตทัศนศึกษา อาคารเรียน 4 โรงเรียนปทุมราชวงศา จังหวัดอำนาจเจริญ โดยบรรยากาศเป็นไปด้วยความเรียบร้อย


Comments