บรรยากาศการรับสมัครนักเรียนห้องเรียนพิเศษ ประจำปีการศึกษา 2563

โพสต์3 มี.ค. 2563 01:00โดยวริณศิญา พงษ์เกษ
ในระหว่างวันที่ 22 - 26 กุมภาพันธ์ 2563 โรงเรียนปทุมราชวงศา อำเภอปทุมราชวงศา จังหวัดอำนาจเจริญ ได้เปิดรับสมัครนักเรียนห้องเรียนพิเศษ  2 หลักสูตร ได้แก่ (1) ห้องเรียนพิเศษด้านวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ตามแนวทาง สสวท. และ สอวน. (GIP) (2) ห้องเรียนพิเศษด้านภาษาต่างประเทศรายบุคคล (FLIP) โดยมีภาพบรรยากาศดังนี้
Comments