บรรยากาศการรับสมัครนักเรียนห้องเรียนปกติชั้น ม.๑ และ ม.๔ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๒

โพสต์25 มี.ค. 2562 18:56โดยวริณศิญา พงษ์เกษ   [ อัปเดต 26 มี.ค. 2562 00:46 ]

โรงเรียนปทุมราชวงศา อำเภอปทุมราชวงศา จังหวัดอำนาจเจริญ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๒๙ เปิดรับสมัครนักเรียนห้องเรียนปกติ ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑ และ ๔ ในระหว่างวันที่ ๒๒ - ๒๗ มีนาคม ๒๕๖๒ ณ บริเวณหน้าอาคาร ๓ ตั้งแต่เวลา ๐๘.๓๐ น. - ๑๖.๓๐ น.ซึ่งได้มีนักเรียนให้ความต้องการที่จะศึกษาต่อในโรงเรียนปทุมราชวงศา มาสมัครเป็นจำนวนมาก โดยมีภาพบรรยากาศการรับสมัครดังนี้

Comments