บรรยากาศการเรียนการสอนห้องเรียนพิเศษทางด้านภาษา FLIP

โพสต์3 ส.ค. 2562 23:36โดยวริณศิญา พงษ์เกษ   [ อัปเดต 3 ส.ค. 2562 23:37 ]

วันอาทิตย์ที่ ๔ สิงหาคม ๒๕๖๒  เวลา ๐๘.๐๐ – ๑๕.๐๐ น. โรงเรียนปทุมราชวงศา อำเภอปทุมราชวงศา จังหวัดอำนาจเจริญ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๒๙ ได้มีกิจกรรมสอนเสริมศักยภาพนักเรียนห้องเรียนพิเศษที่มีความสามารถทางด้านภาษา (FLIP) ซึ่งมีภาพบรรยากาศดังนี้Comments