บรรยากาศการติว O-NET ม.3 ประจำปี 2560

โพสต์25 ธ.ค. 2560 22:47โดยวริณศิญา พงษ์เกษ   [ อัปเดต 13 ก.พ. 2561 01:50 ]


       วันพุธที่ 15 พฤศจิกายน 2560 กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทยและภาษาต่างประเทศ ของโรงเรียนปทุมราชวงศา อำเภอปทุมราชวงศา จังหวัดอำนาจเจริญ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 29 ได้จัดติว O-NET ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 โดยในช่วงบ่ายติวรายวิชา ภาษาไทย โดยมีวิทยากร คือ  ครูนันทิยา วงศ์วิจิตร และการติวรายวิชา ภาษาอังกฤษ โดยมีวิทยากร คือ ครูเกรียงศักดิ์ บัวถา  ซึ่งนักเรียนได้ให้ความสนใจและมีความตั้งใจในการติวเป็นอย่างมาก โดยมีภาพบรรยากาศการติวดังนี้

Comments