การอบรมเชิงปฏิบัติการเครือข่ายการสอนงานแบบพี่เลี้ยงด้วยการพัฒนาบทเรียนร่วมกันผ่านชุมชนแห่งการเรียนรู้วิชาชีพ (PLC)

โพสต์1 ต.ค. 2561 07:07โดยวริณศิญา พงษ์เกษ   [ อัปเดต 2 ต.ค. 2561 05:25 ]
 

วันจันทร์ที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๑ คณะทีมวิทยากร PLC โรงเรียนปทุมราชวงศา อำเภอปทุมราชวงศา จังหวัดอำนาจเจริญ ได้ร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในการอบรมเชิงปฏิบัติการเครือข่ายการสอนงานแบบพี่เลี้ยงด้วยการพัฒนาบทเรียนร่วมกันผ่านชุมชนแห่งการเรียนรู้วิชาชีพ ในระหว่างวันที่ ๑ - ๒ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๑ ซึ่งมีโรงเรียนที่เข้าร่วมจำนวน ๔ โรงเรียน ได้แก่ โรงเรียนนาจิกพิทยาคม โรงเรียนน้ำปลีกศึกษา โรงเรียนคำเขื่อนแก้ววิทยาคม และโรงเรียนอำนาจเจริญพิทยาคม ณ ห้องประชุมบริดจสโตน โรงเรียนปทุมราชวงศา ซึ่งมีภาพบรรยากาศดังนี้


Comments