บุคลากรโรงเรียนปทุมราชวงศาได้รับเชิญเป็นวิทยากรในการประชุมสัมมนาเรื่องการสร้างชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพ (PLC)

โพสต์13 พ.ค. 2562 00:34โดยวริณศิญา พงษ์เกษ   [ อัปเดต 13 พ.ค. 2562 00:45 ]

วันอาทิตย์ที่ ๑๒ พฤษภาคม ๒๕๖๒ มหาวิทยาลัยราชธานีจัดการประชุมสัมมนาเรื่องการสร้างชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพ (Professional Learning Community : PLC) ตามโครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษาและการพัฒนาท้องถิ่น โดยมีมหาวิทยาลัยเป็นพี่เลี้ยง ในการนี้ นายนิยม รักพรม ผู้อำนวยการ และครูบุคลากรโรงเรียนปทุมราชวงศา ได้รับเชิญเป็นวิทยากร  ณ ห้องประชุมใหญ่ ชั้น ๓ อาคารเฉลิมพระเกียรติฉลองสิริราชสมบัติครบ ๖๐ ปี มหาวิทยาลัยราชธานี จังหวัดอุบลราชธานีComments