เจ้าหน้าที่จากโรงพยาบาลปทุมราชวงศา ได้มาให้ความรู้แก่นักเรียนเกี่ยวกับโรคไข้เลือดออกและอีสุกอีใส

โพสต์21 มิ.ย. 2562 17:25โดยวริณศิญา พงษ์เกษ   [ อัปเดต 21 มิ.ย. 2562 17:43 ]

วันศุกร์ที่ ๒๑ มิถุนายน ๒๕๖๒ เวลา ๐๙.๐๐ น. เจ้าหน้าที่จากโรงพยาบาลปทุมราชวงศา อำเภอปทุมราชวงศา จังหวัดอำนาจเจริญ ได้มาให้ความรู้แก่นักเรียนชั้น ม.๑/๑ และ ม.๔/๑ เกี่ยวกับโรคไข้เลือดออกและอีสุกอีใส ซึ่งมีภาพบรรยากาศดังนี้Comments