เจ้าภาพงานสวดพระอภิธรรม คุณแม่สีฟอง พุทธรักษา มารดาของคุณครูกชพร อรกาล ครูโรงเรียนปทุมราชวงศา

โพสต์4 ส.ค. 2565 06:10โดยวริณศิญา พงษ์เกษ
วันพฤหัสบดีที่ 4 สิงหาคม พ.ศ. 2565 เวลา 16.00 น. นายสุกิจ จันทบาล ผู้อำนวยการ พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร และคณะครู โรงเรียนปทุมราชวงศา ร่วมเป็นเจ้าภาพงานสวดพระอภิธรรม คุณแม่สีฟอง  พุทธรักษา ซึ่งเป็นมารดาของคุณครูกชพร  อรกาล ตำแหน่ง ครูโรงเรียนปทุมราชวงศา ที่ได้ถึงแก่กรรม ณ บ้านเลขที่ 19 หมู่ 4 บ้านวังม่วง  ตำบลหนองสิม อำเภอเขมราฐ จังหวัดอุบลราชธานี
Comments