ชมรม TO BE NUMBER ONE โรงเรียนปทุมราชวงศาร่วมนำเสนอผลงานในมหกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้จังหวัด

โพสต์18 ม.ค. 2560 23:35โดยวริณศิญา พงษ์เกษ   [ อัปเดต 18 ม.ค. 2560 23:35 โดย Jetsada Siriphok ]

        วันพุธที่ 28 ธันวาคม 2559 เวลา 08.30 - 16.30 น. ชมรม TO BE NUMBER ONE โรงเรียนปทุมราชวงศา อำเภอปทุมราชวงศา จังหวัดอำนาจเจริญ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 29 ได้เข้าร่วมนำเสนอผลงานในมหกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้จังหวัด/ชมรม TO BE NUMBER ONE ณ ห้องประชุมคณาพันธ์ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอำนาจเจริญ โดยได้รักษามาตรฐานพร้อมเป็นต้นแบบระดับเงินปีที่ 1 ซึ่งมีภาพบรรยากาศในงานดังนี้

Comments