ตัวแทนนักเรียนได้รับรางวัลในโครงการพลังเครือข่ายเยาวชน กรมการค้าภายในพิทักษ์สิทธิผู้บริโภค ประจำปี ๒๕๖๒

โพสต์25 ส.ค. 2562 18:53โดยวริณศิญา พงษ์เกษ   [ อัปเดต 25 ส.ค. 2562 18:57 ]

ตัวแทนนักเรียนโรงเรียนปทุมราชวงศา ได้รับรางวัลในโครงการพลังเครือข่ายเยาวชน กรมการค้าภายในพิทักษ์สิทธิผู้บริโภค ประจำปี ๒๕๖๒ Dit youth camp โดยได้รับราวงวัลรองชนะเลิศอันดับที่สอง การแข่งขัน Dit talk show การพูดในที่สาธารณะ (๑) น. ส. ศรุตตา ชูเสน ม.๖/๖ (๒) น.ส. ปิยะวัลย์ สารราษฎร์ ม.๖/๔ (๓) น.ส. นพรดา สิงห์ขรณ์ ม.๕/๔
และรางวัลเยาวชนพิทักษ์สิทธิดีเด่น นายปิยะวัฒน์ สาระดำ ม.๖/๖

Comments