ดร.บัณฑิต ศรีพุทธางกูร ผู้ตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการ ให้นโยบายเกี่ยวกับการศึกษา

โพสต์8 ก.ย. 2559 04:43โดยวริณศิญา พงษ์เกษ   [ อัปเดต 8 ก.ย. 2559 04:43 โดย Jetsada Siriphok ]


       วันศุกร์ที่ 2 กันยายน 2559 โรงเรียนปทุมราชวงศา อำเภอปทุมราชวงศา จังหวัดอำนาจเจริญ ได้ต้อนรับ ดร.บัณฑิต ศรีพุทธางกูร ผู้ตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการ และคณะ ซึ่งได้มาตรวจราชการ ติดตามผลการดำเนินงานการจัดการศึกษาตามนโยบายกระทรวงศึกษาธิการ ทั้งนี้ได้ฝากประเด็นหลักให้กับคณะครูโรงเรียนปทุมราชวงศา คือ การอ่านออกเขียนได้ การจัดกิจกรรมการเรียนการสอนมุ่งให้นักเรียนเกิดทักษะการคิดวิเคราะห์ กิจกรรมลดเวลาเรียนเพิ่มเวลารู้ ทักษะการสื่อสารภาษาอังกฤษ

Comments