การจัดค่ายดอกจานจามจุรีเพื่อแนะแนวการศึกษา

โพสต์1 พ.ย. 2558 05:28โดยวริณศิญา พงษ์เกษ   [ อัปเดต 1 พ.ย. 2558 05:28 โดย Jetsada Siriphok ]

โรงเรียนปทุมราชวงศา จังหวัดอำนาจเจริญ ได้รับการประสานงานจากกลุ่มนิสิตจุฬาฯ-อำนาจเจริญ ขออนุญาตใช้สถานที่ในการจัดค่ายดอกจานจามจุรี เพื่อแนะแนวการศึกษาและให้ความรู้ ความเข้าใจและข้อมูลต่างๆเกี่ยวกับการศึกษาต่อให้กับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายในสังกัดจังหวัดอำนาจเจริญ ในระหว่างวันที่ 31 ตุลาคม - 1 พฤศจิกายน 2558 ณ ห้องโสตทัศนศึกษา อาคาร 4 โรงเรียนปทุมราชวงศา จังหวัดอำนาจเจริญ โดยการดำเนินการเป็นไปด้วยความเรียบร้อยComments