การจัดกิจกรรมการแข่งขันทักษะวิชาการด้านภาษาไทย การประกวดวรรณกรรมพิจารณ์ ระดับ ม.ต้น และ ม.ปลาย ปีการศึกษา ๒๕๖๒

โพสต์14 มิ.ย. 2562 02:26โดยวริณศิญา พงษ์เกษ   [ อัปเดต 14 มิ.ย. 2562 04:55 ]
วันศุกร์ที่ ๑๔ มิถุนายน ๒๕๖๒ เวลา ๑๒.๒๐ น. กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย โรงเรียนปทุมราชวงศา อำเภอปทุมราชวงศา จังหวัดอำนาจเจริญ ได้จัดการแข่งขันทักษะทางวิชาการด้านภาษาไทย ในการประกวดวรรณกรรมพิจารณ์  ระดับมัธยมศึกษาตอนต้นและตอนปลาย ซึ่งมีภาพบรรยากาศดังนี้


Comments