การจัดกิจกรรมการแข่งขันทักษะวิชาการด้านภาษาไทย ในรายการประกวดพินิจวรรณคดี ปีการศึกษา ๒๕๖๒

โพสต์16 มิ.ย. 2562 22:57โดยวริณศิญา พงษ์เกษ

วันจันทร์ที่ ๑๗ มิถุนายน ๒๕๖๒ เวลา ๑๒.๒๐ น. กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย โรงเรียนปทุมราชวงศา อำเภอปทุมราชวงศา จังหวัดอำนาจเจริญ ได้จัดการแข่งขันทักษะทางวิชาการด้านภาษาไทย ในการประกวดพินิจวรรณคดี ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้นและตอนปลาย ซึ่งมีภาพบรรยากาศดังนี้

Comments