การจัดกิจกรรมการแข่งขันทักษะวิชาการด้านภาษาไทย ในรายการประกวดร้องเพลงวรรณคดี ม.ต้น ปีการศึกษา ๒๕๖๒

โพสต์19 มิ.ย. 2562 03:05โดยวริณศิญา พงษ์เกษ

วันพุธที่ ๑๙ มิถุนายน ๒๕๖๒ เวลา ๑๒.๒๐ น. กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย โรงเรียนปทุมราชวงศา อำเภอปทุมราชวงศา จังหวัดอำนาจเจริญ ได้จัดการแข่งขันทักษะทางวิชาการด้านภาษาไทย ในการประกวดร้องเพลงวรรณคดี ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น ซึ่งมีภาพบรรยากาศดังนี้

Comments