การจัดสอบการประเมินคุณภาพการศึกษาโดยใช้ข้อสอบPISA ม.๑-๓ ปีการศึกษา ๒๕๖๑

โพสต์24 ม.ค. 2562 02:22โดยวริณศิญา พงษ์เกษ

วันพฤหัสบดีที่ ๒๔ มกราคม ๒๕๖๒ กลุ่มบริหารงานวิชาการ โรงเรียนปทุมราชวงศา อำเภอปทุมราชวงศา จังหวัดอำนาจเจริญ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๒๙ ได้ดำเนินการจัดสอบการประเมินคุณภาพการศึกษาโดยใช้ข้อสอบ PISA ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑-๓ ปีการศึกษา ๒๕๖๑ ในการนี้ นางสาวเกษมศรี  ลาภรัตน์ รองผู้อำนวยการ ได้ให้เกียรติตรวจเยี่ยมห้องสอบ ซึ่งการดำเนินการเป็นไปด้วยความเรียบร้อยComments