การจัดทำสัญญาจ้างลูกจ้างชั่วคราว

โพสต์10 ม.ค. 2566 19:21โดยวริณศิญา พงษ์เกษ
วันอังคารที่ 10 มกราคม พ.ศ. 2566 เวลา 14.30 น. กลุ่มบริหารงานบุคคลและงบประมาณ โรงเรียนปทุมราชวงศา จังหวัดอำนาจเจริญ ได้ดำเนินงานการจัดทำสัญญาจ้างลูกจ้างชั่วคราว เนื่องจากจะมีการปรับสัญญาว่าจ้างใหม่ ตำแหน่ง แม่บ้าน (3 ตำแหน่ง) นักพัฒนา (1ตำแหน่ง) พนักงานขับรถ (1ตำแหน่ง) เจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัย (2 ตำแหน่ง) เจ้าหน้าที่บัญชี (1ตำแหน่ง) ณ ห้องประชุมลำดวน อาคาร 3 โรงเรียนปทุมราชวงศา ซึ่งมีภาพบรรยากาศดังนี้
Comments