การดำเนินการจัดสอบการประเมินคุณภาพการศึกษาโดยใช้ข้อสอบPISA ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1-3 ปีการศึกษา 2561

โพสต์19 มิ.ย. 2561 22:43โดยวริณศิญา พงษ์เกษ   [ อัปเดต 19 มิ.ย. 2561 22:46 ]
วันพุธที่ 20 มิถุนายน 2561 งานวิชาการโรงเรียนปทุมราชวงศา อำเภอปทุมราชวงศา จังหวัดอำนาจเจริญ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 29 ได้ดำเนินการจัดสอบการประเมินคุณภาพการศึกษาโดยใช้ข้อสอบPISA ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1-3 ปีการศึกษา 2561 โดยการดำเนินการเป็นไปด้วยความเรียบร้อย

Comments