การเดินทางไกลเข้าค่ายพักแรมของลูกเสือสามัญรุ่นใหญ่ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๑

โพสต์15 ก.พ. 2562 18:00โดยวริณศิญา พงษ์เกษ   [ อัปเดต 15 ก.พ. 2562 18:02 ]

วันศุกร์ที่ ๑๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๒ งานกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน โรงเรียนปทุมราชวงศา อำเภอปทุมราชวงศา จังหวัดอำนาจเจริญ ได้จัดกิจกรรมการเดินทางไกลเข้าค่ายพักแรมของลูกเสือสามัญรุ่นใหญ่ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๑ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๒ ในระหว่างวันที่ ๑๕ - ๑๖ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๒ ณ ค่ายลูกเสือชั่วคราว โรงเรียนปทุมราชวงศา โดยมีภาพบรรยากาศดังนี้

Comments