การแข่งขันกีฬาสีภายในสถานศึกษา ประจำปี 2558

โพสต์2 ม.ค. 2559 06:15โดยวริณศิญา พงษ์เกษ   [ อัปเดต 14 ม.ค. 2561 01:58 ]

ในระหว่างวันที่  28 – 30  ธันวาคม  2558 กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา  โรงเรียนปทุมราชวงศา จังหวัดอำนาจเจริญ ได้จัดให้มีการแข่งขันกีฬาภายในสถานศึกษา ประจำปีการศึกษา 2558 ขึ้นเพื่อเป็นกิจกรรมแหล่งเรียนรู้และเสริมสร้างให้นักเรียนมีสุขภาพที่สมบูรณ์แข็งแรงมีสุขภาพจิตที่ดีสามารถร่วมกิจกรรมด้านกีฬากับผู้อื่นด้วยความมีน้ำใจเป็นนักกีฬา  รู้รักสามัคคี โดยการดำเนินงานเป็นไปด้วยความเรียบร้อย

Comments