การแข่งขันทักษะทางวิชาการด้านภาษาไทย การประกวดเรียงความ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๒

โพสต์11 มิ.ย. 2562 05:49โดยวริณศิญา พงษ์เกษ   [ อัปเดต 11 มิ.ย. 2562 05:51 ]

วันอังคารที่ ๑๑ มิถุนายน ๒๕๖๒ เวลา ๑๒.๒๐ น. กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย โรงเรียนปทุมราชวงศา อำเภอปทุมราชวงศา จังหวัดอำนาจเจริญ ได้จัดการแข่งขันทักษะทางวิชาการด้านภาษาไทย  ในการประกวดเรียงความ ระดับมัธยมศึกษาตอนต้นและตอนปลาย ซึ่งมีภาพบรรยากาศดังนี้
Comments