การแข่งขันทักษะทางวิชาการด้านภาษาไทย การแต่งคำประพันธ์ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๒

โพสต์12 มิ.ย. 2562 00:30โดยวริณศิญา พงษ์เกษ

วันพุธที่ ๑๒ มิถุนายน ๒๕๖๒ เวลา ๑๒.๒๐ น. กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย โรงเรียนปทุมราชวงศา อำเภอปทุมราชวงศา จังหวัดอำนาจเจริญ ได้จัดการแข่งขันทักษะทางวิชาการด้านภาษาไทย ในการแต่งคำประพันธ์ ระดับมัธยมศึกษาตอนต้นและตอนปลาย ซึ่งมีภาพบรรยากาศดังนี้

Comments