การเข้าค่ายยุวกาชาด ประจำปีการศึกษา 2559

โพสต์6 ก.พ. 2560 19:09โดยวริณศิญา พงษ์เกษ   [ อัปเดต 6 ก.พ. 2560 19:09 โดย Jetsada Siriphok ]

       วันศุกร์ที่ 20 มกราคม 2560 เวลา 07.00 น. งานกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนของโรงเรียนปทุมราชวงศา อำเภอปทุมราชวงศา จังหวัดอำนาจเจริญ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 29 ได้จัดกิจกรรมเข้าค่ายพักแรมของยุวกาด ณ หอประชุมศรีเฟื่องฟ้า โรงเรียนปทุมราชวงศา อำเภอปทุมราชวงศา จังหวัดอำนาจเจริญ โดยการดำเนินกิจกรรมมีการเข้าฐานต่างๆ การบำเพ็ญประโยชน์ของเหล่ายุวกาชาด ซึ่งการดำเนินกิจกรรมนั้นเป็นไปด้วยความเรียบร้อย โดยมีการประมวลภาพกิจกรรมได้ดังนี้

ภาพกิจกรรมทั้งหมด

Comments