การมอบตัวและประชุมผู้ปกครองนักเรียนห้องเรียนพิเศษ (GIP) ม.๑ และ ม.๔ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๒

โพสต์16 มี.ค. 2562 20:05โดยวริณศิญา พงษ์เกษ   [ อัปเดต 16 มี.ค. 2562 22:35 ]
วันอาทิตย์ที่ ๑๗ มีนาคม ๒๕๖๑ เวลา ๐๙.๐๐ น. งานห้องเรียนพิเศษ โรงเรียนปทุมราชวงศา อำเภอปทุมราชวงศา จังหวัดอำนาจเจริญ ได้ดำเนินการประชุมผู้ปกครองนักเรียนห้องเรียนพิเศษ (GIP) ม.๑ และ ม.๔ ประจำภาคเรียนที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๖๒ ณ ห้องประชุมบริดจสโตน โรงเรียนปทุมราชวงศา ในการนี้ นายนิยม รักพรม ท่านผู้อำนวยการ ได้ให้เกียรติเป็นประธานในพิธีและพบปะผู้ปกครองด้วยความยินดียิ่ง ซึ่งการดำเนินการเป็นไปด้วยความเรียบร้อย ดังภาพบรรยากาศต่อไปนี้


Comments