การรับมอบตัวและประชุมผู้ปกครองนักเรียน ม.๑ ปีการศึกษา ๒๕๖๒

โพสต์7 เม.ย. 2562 23:04โดยวริณศิญา พงษ์เกษ   [ อัปเดต 7 เม.ย. 2562 23:11 ]

วันจันทร์ที่ ๘ เมษายน ๒๕๖๒ เวลา ๐๘.๓๐ น. โรงเรียนปทุมราชวงศา อำเภอปทุมราชวงศา จังหวัดอำนาจเจริญ ได้ดำเนินการรับมอบตัวและประชุมผู้ปกครองนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๒ ณ ห้องประชุมบริดจสโตน โรงเรียนปทุมราชวงศา โดยนายนิยม รักพรม ผู้อำนวยการ ได้ให้เกียรติเป็นประธานและพบปะผู้ปกครองด้วยความยินดียิ่ง ซึ่งการดำเนินงานเป็นไปด้วยความเรียบร้อย ดังภาพบรรยากาศต่อไปนี้

Comments