การมอบตัวและประชุมผู้ปกครองนักเรียน ม.4 ปีการศึกษา 2560

โพสต์26 เม.ย. 2560 23:49โดยวริณศิญา พงษ์เกษ   [ อัปเดต 26 เม.ย. 2560 23:49 โดย Jetsada Siriphok ]


     วันพฤหัสบดีที่ 20 เมษายน 2560 เวลา 09.00 น. โรงเรียนปทุมราชวงศา อำเภอปทุมราชวงศา จังหวัดอำนาจเจริญ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 29 ได้ดำเนินการรับมอบตัวและประชุมผู้ปกครองนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ประจำปีการศึกษา 2560 ณ ห้องประชุมบริดจสโตน โรงเรียนปทุมราชวงศา จังหวัดอำนาจเจริญ โดยท่านผู้อำนวยการ นายนิยม รักพรม ได้ให้เกียรติเป็นประธานและพบปะผู้ปกครองด้วยความยินดียิ่ง ซึ่งการดำเนินการเป็นไปด้วยความเรียบร้อย ดังภาพบรรยากาศต่อไปนี้

รูปภาพทั้งหมด

รูปภาพทั้งหมด

Comments