การมอบตัวและประชุมผู้ปกครองนักเรียนระดับชั้น ม.1 และม.4 ห้องเรียนพิเศษ FlIP (ศิลป์-ภาษา) ปีการศึกษา 2563

โพสต์17 มี.ค. 2563 00:43โดยวริณศิญา พงษ์เกษ

วันอังคารที่ 17 มีนาคม 2563 กลุ่มงานห้องเรียนพิเศษ โรงเรียนปทุมราชวงศา อำเภอปทุมราชวงศา จังหวัดอำนาจเจริญ ได้ดำเนินการรับมอบตัว และประชุมผู้ปกครองนักเรียนห้องเรียนพิเศษ (FLIP) (ศิลป์-ภาษา) ระดับชั้น ม.1 และ ม.4 ประจำภาคเรียนที่ 1      ปีการศึกษา 2563 ณ ห้องประชุมบริดจสโตน โรงเรียนปทุมราชวงศา ในการนี้ นายนิยม รักพรม ท่านผู้อำนวยการ ได้ให้เกียรติเป็นประธาน    ในพิธีและพบปะผู้ปกครองด้วยความยินดียิ่ง ซึ่งการดำเนินการเป็นไปด้วยความเรียบร้อย ซึ่งมีภาพบรรยากาศดังนี้
::>คลิกดูรูปภาพทั้งหมดเพิ่มเติม

Comments