การนำเสนอ IS2 ของนักเรียนชั้น ม.2 ปีการศึกษา 2559

โพสต์24 ก.ย. 2559 20:59โดยวริณศิญา พงษ์เกษ   [ อัปเดต 24 ก.ย. 2559 20:59 โดย Jetsada Siriphok ]


        ด้วยโรงเรียนปทุมราชวงศา อำเภอปทุมราชวงศา จังหวัดอำนาจเจริญ ได้เข้าร่วมโครงการโรงเรียนมาตรฐานสากลรุ่นที่ 2 และได้จัดการจัดการเรียนรู้รายวิชาการศึกษาค้นคว้าด้วยตนเอง (IS) ในระดับมัธยมศึกษาตอนตอนและตอนปลาย ในภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2559 ได้จัดการเรียนการสอนในรายวิชา การสื่อสารและการนำเสนอ (IS2) ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 ซึ่งได้มีการจัดการนำเสนองาน ระหว่างวันที่ 22 - 23 กันยายน 2559 ในคาบที่ 7 - 8 โดยการดำเนินการนำเสนอเป็นไปด้วยความเรียบร้อย


Comments