การนำเสนอ IS2 ของนักเรียนชั้น ม.2 ปีการศึกษา 2560

โพสต์25 ธ.ค. 2560 22:35โดยวริณศิญา พงษ์เกษ   [ อัปเดต 25 ธ.ค. 2560 22:35 โดย Jetsada Siriphok ]


         ด้วยโรงเรียนปทุมราชวงศา อำเภอปทุมราชวงศา จังหวัดอำนาจเจริญ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 29 ได้เข้าร่วมโครงการโรงเรียนมาตรฐานสากล รุ่นที่ 2 และได้จัดการจัดการเรียนรู้รายวิชาการศึกษาค้นคว้าด้วยตนเอง (IS) ในระดับมัธยมศึกษาตอนต้นและตอนปลาย ในภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2560 ได้จัดการเรียนการสอนในรายวิชา การสื่อสารและการนำเสนอ (IS2) สำหรับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 ซึ่งได้มีการจัดการนำเสนองาน ระหว่างวันที่ 19 - 21 กันยายน 2560 ในคาบที่ 8 - 9 โดยได้ประมวลภาพบรรยากาศการนำเสนอดังนี้

คลิกดูรูปภาพวันที่ 1

คลิกดูรูปภาพวันที่ 2

คลิกดูรูปภาพวันที่ 3

คลิกดูรูปภาพวันที่ 1

คลิกดูรูปภาพวันที่ 2

คลิกดูรูปภาพวันที่ 3

Comments