การนำเสนอ IS2 ของนักเรียนชั้น ม.4 ปีการศึกษา 2560

โพสต์13 ก.พ. 2561 18:25โดยวริณศิญา พงษ์เกษ   [ อัปเดต 15 ก.พ. 2561 03:53 ]

วันอังคารที่ 13 กุมภาพันธ์ 2561 โรงเรียนปทุมราชวงศา อำเภอปทุมราชวงศา จังหวัดอำนาจเจริญ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 29 ได้จัดการนำเสนอผลงานในรายวิชา การสื่อสารและการนำเสนอ (IS2) ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ในคาบที่ 8-9  ซึ่งได้มีการจัดการนำเสนอผลงาน ระหว่างวันที่ 13 - 15 กุมภาพันธ์ 2560 โดยได้ประมวลภาพการนำเสนอ ดังนี้Comments