การนำเสนอ IS๒ ของนักเรียนชั้น ม.๔ ปีการศึกษา ๒๕๖๑

โพสต์21 ก.พ. 2562 01:05โดยวริณศิญา พงษ์เกษ   [ อัปเดต 21 ก.พ. 2562 02:29 ]

วันพฤหัสบดีที่ ๒๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๒ โรงเรียนปทุมราชวงศา อำเภอปทุมราชวงศา จังหวัดอำนาจเจริญ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๒๙ ได้จัดการนำเสนอผลงานในรายวิชา การสื่อสารและการนำเสนอ (IS๒) ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๔ ในคาบที่ ๘-๙  ซึ่งได้มีการจัดการนำเสนอผลงาน ระหว่างวันที่ ๒๐ - ๒๒ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๒ โดยได้ประมวลภาพการนำเสนอ ดังนี้

Comments