การนำเสนองาน IS2 ของนักเรียน ม.4 ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2558

โพสต์10 ก.พ. 2559 03:21โดยวริณศิญา พงษ์เกษ   [ อัปเดต 10 ก.พ. 2559 03:33 โดย Jetsada Siriphok ]

โรงเรียนปทุมราชวงศา อำเภอปทุมราชวงศา จังหวัดอำนาจเจริญ ได้จัดให้นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 นำเสนองานในรายวิชา การสื่อสารและการนำเสนอ (IS2)ประจำภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2558 ขึ้นในคาบที่ 8 – 9   ระหว่างวันที่ 8 - 10 กุมภาพันธ์ 2559 ซึ่งเป็นการแสดงความสามารถของนักเรียนในการศึกษาค้นคว้าด้วยตนเอง โดยการดำเนินการทั้ง 3 วัน เป็นไปด้วยความเรียบร้อย

Comments