การนิเทศการสอนครูในกลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะดนตรี

โพสต์14 ส.ค. 2562 06:10โดยวริณศิญา พงษ์เกษ   [ อัปเดต 14 ส.ค. 2562 06:11 ]

นายพีรวัส  พันธ์สุวรรณ ครูหัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะดนตรี โรงเรียนปทุมราชวงศา อำเภอปทุมราชวงศา จังหวัดอำนาจเจริญ ได้มีการนิเทศการเรียนการสอนของครูในกลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะดนตรี ภาคเรียนที่ ๑/๒๕๖๒ เพื่อยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนให้สูงขึ้น ซึ่งมีภาพบรรยากาศดังนี้


Comments