การพัฒนาบทเรียนร่วมกัน (Lesson Study: LS) ประชุมกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ครั้งที่ 1 (Subject Meeting : SM 1)

โพสต์16 ต.ค. 2563 19:34โดยวริณศิญา พงษ์เกษ
วันศุกร์ที่ 16 ตุลาคม 2563 เวลา 15.30 - 18.00 น. นางสาวลำพูล ลาพานิช รองผู้อำนวยการ พร้อมด้วยคณะครูกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี   โรงเรียนปทุมราชวงศา อำเภอปทุมราชวงศา จังหวัดอำนาจเจริญ ได้ประชุมการพัฒนาบทเรียนร่วมกัน (Lesson Study: LS)ของกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  ครั้งที่ 1  (Subject Meeting : SM 1) ณ ห้องประชุมบริดจสโตน อาคาร 4 โรงเรียนปทุมราชวงศา จังหวัดอำนาจเจริญ ซึ่งมีภาพบรรยากาศดังนี้

Comments