การพัฒนาบทเรียนร่วมกัน Level Meeting (LM)

โพสต์8 ส.ค. 2562 00:54โดยวริณศิญา พงษ์เกษ   [ อัปเดต 14 ส.ค. 2562 08:09 ]

โรงเรียนปทุมราชวงศา อำเภอปทุมราชวงศา จังหวัดอำนาจเจริญ มีกระบวนการพัฒนาบทเรียนร่วมกัน Level Meeting ในทุกๆ ระดับชั้น เพื่อปรึกษาแลกเปลี่ยนความคิดเห็นในการแก้ปัญหาพฤติกรรมนักเรียนเพื่อให้การจัดการเรียน    การสอนมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น ซึ่งเป็นกระบวนการ PLC ที่มุ่งพัฒนาศักยภาพของนักเรียนให้ดีมากยิ่งขึ้น  

Comments