การพัฒนาบทเรียนร่วมกันประชุมกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ครั้งที่ 1 (Subject Meeting : SM 1)

โพสต์16 ก.พ. 2564 23:38โดยวริณศิญา พงษ์เกษ

วันอังคารที่ 16 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2564 เวลา 15.30 - 17.30 น. นายเถลิงศักดิ์  ศุภฤกษ์ รองผู้อำนวยการกลุ่มบริหารวิชาการ พร้อมด้วยคณะครูกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  โรงเรียนปทุมราชวงศา อำเภอปทุมราชวงศา จังหวัดอำนาจเจริญ ได้ประชุมการพัฒนาบทเรียนร่วมกัน ของกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ครั้งที่ 1 (Subject Meeting : SM 1) ณ ห้องประชุมลำดวน อาคาร 3 โรงเรียนปทุมราชวงศา ซึ่งมีภาพบรรยากาศดังนี้
Comments